Hrvatski Krsni Zavjet 1976

Jr 1, 17-19 »Ti bedra svoja sad opaši, ustaj pa ćeš im govoriti sve što ću tebi zapovjediti. Ne dršći pred njima da ne bih morao učiniti da uzdršćeš pred njima. Danas te, evo, postavljam kao grad utvrđeni, kao stup željezni, ko zidinu brončanu protiv sve zemlje: protiv kraljeva i knezova judejskih, svećenika i naroda … [Više…]