Žene sada popunjavaju 40 posto biskupijskih pozicija pastoralnog vodstva u Njemačkoj

Njemački biskupi govore o broju žena uključenih u vodeće dijecezanske položaje u nastojanju da omoguće “održivu kulturnu promjenu”. Deset od 27 njemačkih biskupija sada imaju žene kao voditelje pastoralnog rada. “Uspješno je povećan udio žena u broju biskupskih pastoralnih djelatnika na rukovodećim pozicijama”, izjavio je biskup Franz-Josef Bode, predsjednik Pastoralne komisije Njemačke biskupske konferencije (DBK) … [Više…]

Idolatrija papinstva

Tretirati svaku riječ koju je izgovorio papa, kao da je službeno učenje Crkve bilo bi upadanje u idolatriju papinstva rekao je Kardinal Raymond Burke na Katoličkoj konferenciji 9. 8. U Kentackyu. Kardinal je također nedavno govorio u Louisvillleu i rekao da katolici koji hoće ostati vjerni Kristu i Crkvi koju je On osnovao moraju naučiti … [Više…]