Radikalno različita vjera današnjih svećenika, naglašava krizu u Crkvi

20. 11. 2017. – Zadnja subota u rujnu bila je puna kontrasta: proveo sam jutro u Washingtonu u povijesnoj Crkvi Presvetog Trojstva, slušajući James Martina, kako govori o svojoj LGBT knjizi, Gradeći Mostove.Večer sam proveo na drugoj strani grada u prečasnom Koledžu Kapucina, gdje sam prisustvovao Misi i večeri sa ocem Thomas Weinandyjem, dok je … [Više…]

Svjedočanstvo o Majci Spasenja

Kako već dobro znamo kroz Knjigu Istine je Majka Božja dobila Svoj posljednji Naslov na Zemlji – Majka Spasenja. Također smo dobili Medalju Spasenja, koju treba nositi i širiti, kako bi se što više vjernih sačuvalo od krivovjerja, koja na žalost dolaze iz današnjeg Vatikana. Po odobrenju Marije od Božjeg Milosrđa jedna osoba iz SAD-a … [Više…]