Kardinal Muller: Poziv Apostolske dužnosti

Kao što je obećano, danas ćemo razmotriti Dio II. internetske serije eseja kardinala Gerharda Müllera objavljenih na First Things. U ovoj objavi kardinal Müller piše naširoko o “papinskom Magisteriju i Tradiciji Crkve” kao i o vezi tih dvaju pitanja. Pri tome je sasvim jasno da on ne samo da govori, nego i na neki način … [Više…]