Operacija Katekizam: Homo hereza čini konačni napad

Promijenite Katekizam. Ako se doktrina ne podudara s novo željenim pravovjerjem glede homoseksualnosti, bit će najbolje usvojiti rješenje Aleksandra Velikog, koji je jednim udarcem svog mača odlučio odvojiti gordijski čvor na svoj način: rezanjem u dva. Na isti način, kako bi prihvatili i definitivno otklonili put za homo – erotsku praksu, potrebno je baviti se osnovama, … [Više…]