Katolički svećenik: Je li ovo još uvijek Katolička Crkva?

Nigerijski svećenik napisao je upečatljivo pismo o počecima kršćanstva u Afričkim državama, te sadašnjim promjenama koje prijete narušiti vjeru i najvatrenijim vjernicima u ovoj Afričkoj državi.

“Prije nego je Kršćanstvo došlo u Afriku, Afrikanci su prakticirali svoje tradicionalne religije pune poganskih običaja npr. ubijanje blizanaca itd…

Onda je došlo Kršćanstvo (Katolicizam) preko Irskih misionara, koje je Afrikancima bilo tako strano, ali s vremenom su je prihvatili onakvom kakva jeste – jedina prava religija.

Oni su prihvatili Kršćanstvo jer su se uvjerili da je ovo istinska religija.

Novost Evanđelja otkrila je svu prazninu Afričke tradicionalne religije, a također donijelo sa sobom i iskorjenjivanje toliko užasnih praksi koje je obdržavala tradicionalna Afrička religija.

Sada u mnogim Afričkim državama, a posebno u mojoj (Nigeriji), Kršćanstvo i Katolicizam rastu i cvjetaju sa mnogo svećeničkih zvanja.

Isti oblik Mise koji se slavio od prvih misionara ostao je nepromijenjen, ista tradicija Crkve se čuva, ista čitanja. isti zvuk doktrine i Crkvenog nauka odzvanja u našim Crkvama.

Kada se sjeme Kršćanstva i Katolicizma posijalo u Africi, niti jedan misionar nikada nije rekao da su doktrina i magisterijum Crkve promjenjivi i dinamični, to jest da se mijenjaju kao što se ljudi mijenjaju.

Niti jedan misionar nikada nije rekao da se grijeh može redefinirati, niti da Crkva može mijenjati svoje tradicionalno učenje i doktrinu, kako bi udovoljila onima koji su namjerno odlučili ostati u grijehu, bez ikakve želje za promjenom.

 

I kao što je bolnica dom onih koji su bolesni i žele izlječenje, također i Crkva predstavlja dom za one grješnike koji se žele pokajati.

Ali ne i dom za one grješnike koji žele ostati u onoj komfornoj zoni svojih grijeha očekujući da im Crkva kaže ono što žele čuti.

Svećenik, biskup, kardinal pa čak i papa, mogu vam reći ono što želite čuti, ali samo Bog koji postavlja pravila, koji donosi zakone i koji će suditi sve ljude na kraju, On će vas uvijek držati odgovornim za vaš nemoralni život i djela.

Ista poruka Evanđelja koja nam je donešena od prvih misionara, osuđivala je zločine koji posvemašno vladaju danas u našem svijetu.

A isti Bog kojeg slavimo od prvih misionara, je onaj Bog koji osuđuje ubijanje, klevetu, oholost, mržnju, pohlepu i licemjerstvo, ostaje isti onaj koji osuđuje i abortuse.

Dragi prijatelji, danas čini se da postoji zavjet šutnje među duhovnim pastirima, u svijetlu rastućeg nemorala i gusti dim grešnog života vlada u našem društvu danas. Nitko nije svet, ali kao duhovni pastiri ne možemo samo šutjeti i gledati kako vukovi uništavaju Božje stado.

Mi smo svi pozvani biti sveti i pozvani oduprijeti se napastima svijeta.

Nazovimo grijeh njegovim imenom…Recimo svijetu da se pokaje. Recimo svijetu okruženom sotonskim dimom da će sigurno doći dan suda, dan naplate.

Grijeh prije 100 godina i dalje je grijeh.

Ne možete mi reći da je prije 100 godina ubijanje blizanaca koje je nosila naša Afrička tradicija grijeh, a danas poticati abortuse.

Ne možete mi reći da je prije 100 godina brak bio između jednog muškarca i jedne žene, a danas šutjeti kada se susretnete sa homoseksualnosti …

Ne možete mi reći da je prije 100 godina Bog stvorio muško i žensko, a danas poticati ideju transgenderizma…

Ne možete mi reći da je prije 100 godina život bio neotuđivo pravo, a danas poticati eutanaziju…

Ne možete mi reći da je prije 100 godina post, samokontrola i samoodricanje bio dobra stvar, a danas se utapati u konzumerizmu, neutaživim željama, ambicijama, pohlepi i oholosti..

Ne možete mi reći da je prije 100 godina čovjek bio stvoren na sliku i priliku Božju, a danas ipak preferirate sliku majmuna..

Odakle da počnem i gdje da stanem?

Probudite se muškarci i žene, dječaci i djevojčice, mladi i stari…probudite se!

Vrijeme je došlo.

Vrijeme je došlo za one koji slave Gospodina, da to čine u istini i Duhu. Vriieme za one koji će Ga slaviti, da to čine prema Božjoj Volji a ne prema vlastitim sebičnim interesima.

Za one koji će ovisiti samo o pravilima koje je Bog postavio, a ne čovjek.” 

Don. Alexander Ugo Okere

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *