Lažni prorok Bergoglio odbacio suotkupiteljsku ulogu Majke Božje

Lažni prorok Bergoglio pokrenuo je još jedan napad na Majku Božju za vrijeme svoje redovite opće audijencije, kako bi ponovno potkopao katoličko učenje o Njezinom Božanskom majčinstvu, kao i razumijevanje Njezine uloge suotkupiteljice, sugerirajući da je takav naslov plod pretjerivanja.

U srijedu ujutro, dok se Lažni prorok Bergoglio obraćao šačici klerika koji su sjedili oko njega, kao i onima koji su to gledali putem video veze, naglo je krenuo odbacivati crkveno učenje o Djevici Mariji kao Suotkupiteljici:

„Krist je posrednik. Krist je most koji prelazimo kako bismo se okrenuli Ocu. On je jedini otkupitelj; nema suotkupitelja sa Kristom, on je jedini. On je posrednik par excellence. “

Crkveno razumijevanje Marijanskog suotkupljenja bilo je konstantno još od vremena ranih Otaca – sve do novijeg doba, kada je postalo kontroverzna tema nakon Drugog vatikanskog koncila, zbog zabrinutosti ljevičarskog dijela svećenstva oko njegovog učinka na ekumenizam.

“Marija ističe posrednika”, nastavio je Lažni prorok Bergoglio, “Marija je potpuno usmjerena prema Njemu, ona je više Njegov učenik nego Njegova majka, mogli bismo reći.”

Ova izjava je u potpunoj suprotnosti s crkvenim naukom, koji tradicionalno drži da svi naslovi i počasti koji pripadaju Mariji, proizlaze iz njezine uloge kao Majke Božje, kako je naučavano još od Efeškog koncila 431. godine.

 

Lažni prorok Bergoglio nastavio je vrijeđati Isusa i Bogorodicu rekavši da Krist nije namjeravao da Marija bude suotkupiteljica. ” Isus nam ju je povjerio kao majku, ne kao božicu, ni kao suotkupiteljicu, kao majku.”

Zatim je išao toliko daleko da je sugerirao da je takav naslov, kojim su se mnogi sveci i pape obraćali Mariji, rođen iz ljubavnog pretjerivanja, ali zapravo nije istinit. “Istina je slijedeća, kršćanska pobožnost voli joj davati lijepe naslove, ali prije svega ona je majka, kakav je to prekrasan naslov. Ali upamtite, svi prekrasni naslovi koje Crkva daje Mariji, ne oduzimaju ništa od jedinstvene Isusove posredničke uloge. Ponekad kad nekoga volimo, to nas tjera da pretjerujemo.”

Budući da je Lažni prorok Bergoglio ležerno odbacio pobožnost prema suotkupiteljskoj ulozi Marije kao pretjerivanje, također je odbacio i vječno crkveno učenje o ovoj temi.

Britanski katolički komentator đakon Nick Donnelly primijetio je da lažni prorok Bergoglio “vodi kampanju protiv katoličke Marijanske doktrine”.

Donnelly je ukazao je na namjerno ignoriranje Svetog pisma od strane Lažnog proroka Bergoglia : „Ograničavajući naslove Blažene Djevice Marije samo na„ Majku “i„ učenika “, Franjo ignorira protoevangelijevo i Simeonovo proročanstvo da Marija igra bitnu ulogu u otkupljenju čovječanstva. Naslov Suotkupiteljica štiti Božansko otkrivenje o ulozi Marije. “

Papa Pio XI također je koristio izraz Suotkupiteljica kao dio svojih javnih obraćanja, 1933., 1934. i 1935., nadovezujući se na prethodnu papinsku potporu učenju koju su izrazili pape Pio IX, Lav XIII, Pio X i Benedikt XV.

Papa Ivan Pavao II također je upotrijebio taj izraz najmanje sedam puta tijekom svog pontifikata, kako u svojim spisima i obraćanjima, tako i podučavajući o značenju tog naslova u svojoj enciklici Redemptoris Mater i u svojoj općoj Audijenciji između 1995. i 1997. godine.

Tako je dubinsko i postojano učenje Crkve o ovoj temi, da je 2017. Međunarodno Marijansko udruženje objavilo izjavu u sklopu duljeg apela Lažnom proroku Bergogliu, rekavši: „Ne samo da je pojam Suotkupljenja teološki prihvatljiv kroz intimnost i komplementarnost između Božanskog Otkupitelja i Njegove besprijekorne ljudske majke, nego je naslov zapravo potreban da bi se u jednom izrazu pravilno označilo jedinstvo između Isusa i Marije, Bogočovjeka i ljudske žene, Novoga Adama i Nove Eve, Otkupitelj i Suotkupiteljica, u povijesnom djelu Otkupljenja. “

Međutim, najnovija opća audijencija Lažnog proroka Bergoglia, (koja se ne slučajno događa na Blagovijest) nipošto nije prvi put da je lažni prorok napao Marijinu ulogu suotkupiteljice.

  1. prosinca 2019. Franjo je proglasio da su potezi da se Marija službeno proglasi suotkupiteljicom “budalaština”.

Kao odgovor, nadbiskup Carlo Maria Vigano strogo je ukorio Franju, rekavši da je „papa Bergoglio još jednom dao oduška svojoj očiglednoj Marijanskoj netrpeljivosti, podsjećajući na zmiju u izvještaju o prvom grijehu, i na to kako Bog zameće radikalno neprijateljstvo između Žene i Zmije, koje će trajati do konca svijeta, a žena će joj satrti glavu.”

Ništa čudno, jer Bergoglio radi za Zmiju, a protiv Žene.

Jadnog Bergoglia ne treba žaliti jer on to svjesno radi, jadniji su oni koji ga na tom putu u pakao zbunjeni slijede.