Lažni prorok izrazio punu potporu talijanskom karizmatskom vijeću

Lažni prorok je poslao poruku sudionicima ekumenskog dijaloga između katolika i pentekostalaca u Italiji, potičući ih na zajedničko služenje u bratstvu.

Izrazio je svoju blizinu sudionicima susreta za bratski dijalog održanom u subotu 15. svibnja na temu: “Bratstvo u Kristu”.

„Za vrijeme kad ćete održavati talijansko karizmatsko vijeće. Volio bih biti bliže vama, biti s vama ”, rekao je u video poruci. “Hvala vam puno na ovom poslu koji radite godinama – od 1992. u Bariju.”

Na virtualnom sastanku, koji je promoviralo Talijansko karizmatsko vijeće (čine ga katolici i pentekostalci u Italiji), bilo je nazočno nekoliko govornika, uključujući prof. Mattea Calisija, osnivača i predsjednika Zajednice Isusove, koji je započeo dijalog u Bariju.

Godine 1992. Matteo Calisi, zajedno s vlč. Dr. Giovannijem Traettinom (biskup-predsjedatelj Evanđeoske crkve pomirenja), osnovao je Talijansko karizmatsko vijeće – zajednički odbor katoličkih karizmatika i pentekostnih evangelika, koji je započeo dijalog između katolika i pentekostalaca u Italiji.

Zaključujući svoju poruku, lažni prorok se duhovno pridružio sastanku moleći za sudionike i sa njima. Također im je još jednom izrazio zahvalnost za ovaj znak bratstva.

Slična jadna sudbina čeka sve karizmatike u svijetu.

Mi već odavno naglašavamo da ne postoji katolički karizmatski pokret, nego pentekostalna crkva koja se uvukla u Katoličku Crkvu.

Na žalost oni su se uvukli u sve kršćanske crkve i mnogima se nametnuli kao učitelji i vode ih u propast lažnog ekumenizma, koji nema previše veze sa kršćanstvom, koliko sa manifestacijama koje New Age kult naziva božanska energija.

Nema tu ništa na što se vjernik katolik ili pravoslavac može osloniti, nego samo prazne priče o bratstvu BEZ MAJKE BOŽJE i EUHARISTIJE.

Naravno ovo je jedna od glavnih poluga koja lažnom proroku omogućava nadzor nad svim kršćanima, a i glavna Antikristova poluga iz koje izviru deseci lažnih proroka, koji ga svi od reda proglašavaju miljenikom Božjim.