Lažni prorok želi uvesti još jednu herezu u katekizam Katoličke Crkve

Lažni prorok Bergoglio rekao je kako razmišlja o uvođenju novog grijeha u katekizam Katoličke Crkve , tzv. “ekološkog grijeha” ili grijeha protiv našeg zajedničkog doma.

“Mi moramo uvesti – mi razmišljamo o tome – da se u Katekizam Katoličke Crkve uvede grijeh protiv ekologije, “ekološki grijeh”, protiv našeg zajedničkog doma, jer to je naša dužnost,” rekao je lažni prorok Bergoglio.

Lažni prorok Bergoglio izjavio je ovo na 20 – tom Svjetskom Kongresu u Rimu.

Međutim, vrhunski Katolički mislioci današnjice, rekli su da čovjek nikako ne može griješiti protiv neživog objekta, kao što je zemlja ili okoliš, nego samo protiv Boga i onih koji su stvoreni na Njegovu sliku.

“Nije moguć grijeh protiv planeta Zemlje,” rekao je dr.Peter Kwasniewski.

“Svi grijesi su zapravo protiv Boga ili onih koji su stvoreni na sliku Božju. I kao što su svi teolozi objasnili, čak i kada zloupotrebljavamo prirodni svijet ili životinje ili biljke, mi zapravo griješimo protiv Boga njihovog stvoritelja, koji ih je nama dao za razumno korištenje.”

“Jedina meta grijeha su osobe, bilo da je to drugi čovjek ili je to Bog.” objasnio je Kwasniewski.

“Netko tko bezrazložno siječe i uništava šume ili ubija životinje, nije griješnik jer je uvrijedio šumu ili životinju, nego zato što je uvrijedio Boga, Gospodara neba i zemlje, stvoritelja svih stvari, koji je sve dao nama na korištenje,” rekao je Kwasniewski.

“Čovjek je obvezan poštivati Božje darove i prirodni red koji je Bog stvorio, kao što je stvorio Zemlju ne radi dobrobiti nekolicine nego svih ljudi.” primjećuje Kwasniewski.

“Čovjek ima moralnu obvezu prvenstveno prema Bogu, a ne prema zelenom bilju ili životinjama, a katekizam nije mjesto za promoviranje novih teoloških ideja i papa ne bi trebao upotrebljavati katekizam kao lansirnu rampu za svoje osobne stavove i ideje.”

“Ali ovo nije ništa čudno za papu Franju da koristi nejasni panateistički jezik koji zbunjuje.” rekao je dr. Kwasniewski.

Još jednom lažni prorok Bergoglio pomiče težište sa stvoritelja na stvorenje. Još jednom smo svjedoci idolopoklonstva prema stvorenju, koje lažni prorok Bergoglio tako vjerno potvrđuje klečeći redovito pred ljudskim nogama u lažnoj poniznosti, dok istovremeno oholo stoji pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.

Sada bi lažni prorok htio da se mi svi klanjamo pachamami ili kako je on zove u svojoj enciklici majci zemlji, a tko joj se ne pokloni taj je u grijehu. Mi znamo da ne možemo sagriješiti protiv pahamame, njoj nije mjesto ni u Katoličkoj Crkvi ni u Katekizmu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *