Kardinal Burke: Ovako će izgledati formalni čin korekcije pape Franje

16.08.2017. – Budući da je papa Franjo odlučio ne odgovoriti na pet pitanja da li njegova pobudnica Amoris Laetitia potvrđuje Katolička učenja, korekcija načina na koji se njegova učenja razilaze sa Katoličkom vjerom je neophodna, rekao je Kardinal Raymond Burke u novom intervjuu. Kardinal koji je jedan od četvorice potpisnika Dubije, koji su prije skoro … [Više…]

Ujedinjeni Narodi, “Sveta” Stolica, i vaš novac

07. 2017. Nadbiskup Bernardito Auza, Apostolski Nuncij i trajni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim Narodima, dao je inicijativu u Ujedinjenim Narodima o: “Mobiliziranju Religioznih zajednica da djeluju u solidarnosti te podjele odgovornost kako bi zaustavile siromaštvo i promicale mir”. Zapravo, slušajući ovo nije pretjerivanje reći kako se post – koncilarni Rim – a posebno ovaj … [Više…]

Biskup oštro kritizira papinog biografa, koji je izjavio da su Franjini kritičari psihički bolesni

Katolički biskup oštro kritizira Engleskog biografa pape Franje, Austena Ivereigha, jer je nedavno optužio obraćenike na Katolicizam za psihičku bolest, s obzirom da kritiziraju papu. „ Arogancija progresivista, koji su javni glas sadašnjeg pontifikata nigdje nije tako očita, kao u trenutnoj kampanji koja ima ubilački karakter, protiv obraćenika na Katoličku Vjeru“ napisao je biskup Rene … [Više…]

Velika Gospa, Majka Spasenja

Čestitamo svima Svetkovinu naše Majke, Velike Gospe. Ona sada ima naslov Majka Spasenja. To je Njen najnoviji i zadnji naslov kojeg je dobila kroz Knjigu Istine. Mi smo uzeli za moto ovog prostora, ali i života “Živeći Knjigu Istine ispunjavamo Hrvatski Krsni Zavjet” To znači da će kako vrijeme ide biti sve teže živjeti istinu … [Više…]

Jesu li puni Duha Svetoga ili su opsjednuti?

Danas je teško ljudima na duhovnom putu razabrati duhovnost koju bi trebali pratiti da ne bi pošli stranputicom. Slično je bilo kroz povijest Crkve. Jedna od najistaknutijih teoloških škola, skolastika, služila je teolozima u praćenju mnogih upitnih slučajeva da razaberu istinu. Po skolastičkoj školi današnji mnogi istaknuti svećenici i laici ne bi prošli, štoviše bili … [Više…]

Žene sada popunjavaju 40 posto biskupijskih pozicija pastoralnog vodstva u Njemačkoj

Njemački biskupi govore o broju žena uključenih u vodeće dijecezanske položaje u nastojanju da omoguće “održivu kulturnu promjenu”. Deset od 27 njemačkih biskupija sada imaju žene kao voditelje pastoralnog rada. “Uspješno je povećan udio žena u broju biskupskih pastoralnih djelatnika na rukovodećim pozicijama”, izjavio je biskup Franz-Josef Bode, predsjednik Pastoralne komisije Njemačke biskupske konferencije (DBK) … [Više…]

Idolatrija papinstva

Tretirati svaku riječ koju je izgovorio papa, kao da je službeno učenje Crkve bilo bi upadanje u idolatriju papinstva rekao je Kardinal Raymond Burke na Katoličkoj konferenciji 9. 8. U Kentackyu. Kardinal je također nedavno govorio u Louisvillleu i rekao da katolici koji hoće ostati vjerni Kristu i Crkvi koju je On osnovao moraju naučiti … [Više…]

Švedska pred činom prisile svećenika da obavljaju obrede “istospolnog braka”

Prošlog mjeseca pojavila se interesantna vijest: Švedski premijer unosi promjene u zakone o “homoseksualnom braku”, prisiljavajući svećenike da posvete ove zajednice. Iznenađenje? Ovo je ipak Crkva Švedskih svećenika. Državna Luteranska Crkva službeno priznaje homoseksualne “brakove”, ali dozvoljava suzdržavanje od obavljanja takvog obreda svećenicima koji to ne žele. Sada možda neće imati izbora. Kako je premijer … [Više…]

Amoris Laetitia jednostavno nije jasna, nije održiva

Od katolika se nikada nije tražilo niti bi se nadalje trebalo očekivati ​​da izbjegavaju metke kako bi pregovarali o neprijateljevom minskom polju[1] u potrazi za istinom u rukama pastira Crkve. Učenje treba biti jasno, dosljedno i nedvosmisleno. To Amoris Laetitia (AL) nije. Amoris Laetitia se ne može preporučiti svima na čitanje jer nije sigurna. Kao … [Više…]

Kardinal Burke: Zbunjenost, podjela i pogreške mogu biti znak Kraja Vremena

Kentucky, 8.8.2017 – Zbunjenost podjela i pogreške unutar Katoličke Crkve koja dolazi od pastira čak i na najvećim pozicijama daje naslutiti da bi mogli biti na Kraju Vremena, rekao je Kardinal Raymond Burke. Kardinal koji je govorio 22.7. na „ Church Teaches Forum“ u Louisvilleu je rekao da po njegovu mišljenju vremena realno izgledaju apokaliptična. … [Više…]