Svećenici – Bog vam je dao ovu molitvu upravo za 2021.!

Nekada smo potpuno nesvjesni bisera koje Providnost stavlja pred nas. Zaokupljeni brigom za tolike stvari današnjice propuštamo diviti se nevjerojatnom daru kojeg smo kroz Knjigu Istine od Boga dobili u vidu proročanstva koja su prije samo nekoliko godina izgledala nezamisliva, a koja se sada ostvaruju, ali još više, daru kojeg smo dobili kroz molitvu namijenjenu upravo za ova teška vremena.

Koja druga knjiga je dala savršeno preciznu molitvu svećenicima za ovo strašno doba otpadništva, zatvaranja crkava i globalnog napada na Sakramente, osobito Sakrament Euharistije, koji je u kratkom vremenu širom svijeta postalo gotovo nemoguće primiti na dostojan način? Tko je drugi, osim Boga našega mogao dati ovu molitvu? Prođimo sada skupa kroz kratku meditaciju o ovoj molitvi čitajući njene retke.

„O dragi Isuse, pomogni da budem vjeran Tvojoj Presvetoj Riječi u svako doba“

Dakle, naglasak je na tome da svećenici održe vjernost Božjoj Riječi u svako doba. A upravo u ovo doba svećenici su kušani da pokažu vjernost riječima sekularnih vlasti, lažnoga proroka i antikrista. Da im zapovijedi stožera budu važnije od zapovijedi Krista, da im zapovijedi lažnoga proroka budu važnije od zapovijedi Crkve. Zato Isus poziva odmah na početku da iskažu vjernost Njemu i da svećenici odbace iskušenje da pokažu vjernost svijetu. Korona ne može biti izgovor da izdamo Isusa.

 

„Daj mi snagu da mogu održati Istinu o Tvojoj Crkvi uslijed protivština“

Crkvenim istinama sada se masovno protivi. Tako sada neprijatelji Crkve negiraju zapovijedi Crkve i prisiljavaju vjernike da svetogrdno primaju Pričest. A zapovijedi Crkve jasne su u tom pogledu. Službeni priručnik Katoličke crkve s uputama o slavljenju Svete Mise, Redemptionis Sacramentum kaže:

„Svatko od vjernika uvijek ima pravo primati Svetu Pričest na jezik, prema svom izboru“ (§ 92)

„U svezi podjele Svete Pričesti potrebno je podsjetiti da duhovni predvoditelji bogoslužja ne smiju uskratiti Sakramente onima koji u određeno vrijeme za iste mole, a koji su disponirani na pravilan način, te ih pravno gledajući ništa ne sprječava. Svakom krštenom katoliku, kojeg s pravne strane ništa ne sprečava, stoga mora biti odobrena Sveta Pričest. Znači da nije dozvoljeno kršćaninu uskratiti svetu Pričest samo zato, npr., što Euharistiju želi primiti klečeći ili stojeći.“ (§ 91)

Dakle, ova pravila i istine Crkve krše se danas u gotovo svim katoličkim crkvama širom svijeta. Živimo u strašnom dobu, kada je neophodno da svećenici mole ovu molitvu kako bi spasili sebe i stado koje im je povjereno.

„Ispuni me milošću da dijelim Svete Sakramente onako kako si nas Ti naučio“

Zato Isus u Križarskoj molitvi br. 66 traži od svećenika (ali i nas) da mole da ih On ispuni milošću da dijele Svete Sakramente onako kako ih je Isus naučio. Samo rijetki svećenici dijele Sakramente onako kako uči Isus i kako uči Majka Crkva, a to vidimo iz izvadaka službenoga priručnika Redemptionis Sacramentum. Samo rijetki svećenici imaju tu milost i zato svi ostali moraju moliti da im Isus udijeli tu milost.

„Pomogni mi da hranim Tvoju Crkvu Kruhom Života i da ostanem vjeran Tebi, čak i kada mi to zabrane“

Iz ove rečenice sasvim je jasno da se misli baš na Sakrament Svete Pričesti. Ova rečenica molitve upravo je proročanska jer je navijestila zabranu dijeljenja Kruha Života kako je to Isus naučio. Danas je svjetska katolička javnost zgranuta ovim napadom na Euharistijskog Isusa, bezbožnim zakonima unutar same Crkve, kojima se nameće i prisiljava na svetogrđe i zabranjuje davanje Svete Pričesti – onako kako nas Crkva i Isus uče.

„Izbavi me od okova prijevare s kojom ću se možda morati suočiti, kako bih naviještao istinitu Božju Riječ“

Prijevara, to je prava riječ za ovo vrijeme. Sotona nikada otvoreno ne predstavlja grijeh koji nudi. On je prevarant i uvijek umotava grijeh u naoko prihvatljive okolnosti. Tako mnogi zavedeni svećenici danas kažu: Pa biskup mi je naredio. Ja sam na taj način poslušan Crkvi. Ako je grijeh to je biskupov grijeh, nije moj. Ili još gore: Moramo slušati stručnjake koji znaju bolje od nas što nam je činiti. Ni Isus ne bi htio da širimo zarazu na takav način… Je li ovo istinita Božja Riječ ili đavolji šapat da nas obeshrabri i da prihvatimo liniju manjeg otpora? Je li ovo uzdanje u Boga ili uzdanje u ljude? Strašna je ovo prijevara na koju je pala većina klera. Upravo zato je velika duhovna vrijednost ove molitve.

„Prekrij u ovo vrijeme sve Svoje posvećene sluge Svojom Predragocjenom Krvlju, da bismo ostali hrabri, odani i nepokolebljivi u svojoj vjernosti Tebi, našem ljubljenom Spasitelju, Isusu Kristu“

Ovo je završni apel Isusu u ovoj kratkoj molitvi. Zaziva se Krist da iskoristi Njegovo najdragocjenije duhovno oružje – Predragocjenu Krv našeg Boga kako bi prekrila u ovo doba sve svećenike i omogućila da tako ostanu vjerni Isusu. Daljnje riječi nisu potrebne – sve je rečeno.

Božja snaga je u jednostavnosti i u neposrednosti. Dragi Bože, svega šest kratkih rečenica, a toliko je toga rečeno i točno pogođeno doba u kojem živimo i svećeničko iskušenje koje ovo doba nosi.

O, kad bi samo svećenička usta svaki dan molila ovu molitvu, koliko bi se duša spasilo. Koliko bi se svetogrđa spriječilo. Koliko manje strašne patnje nanosilo našem Dobrom Gospodinu, Koji je za nas i za naše spasenje već toliko puno pretrpio.

Hvala ti Gospodine, neizmjerno hvala na ovoj maloj i predivnoj molitvi!

Križarska molitva 66

Molitva klera: Pomogni mi da budem vjeran Tvojoj Presvetoj Riječi

 

O dragi Isuse, pomogni da budem vjeran Tvojoj Presvetoj Riječi u svako doba. Daj mi snagu da mogu održati Istinu o Tvojoj Crkvi uslijed protivština. Ispuni me milošću da dijelim Svete Sakramente onako kako si nas Ti naučio. Pomogni mi da hranim Tvoju Crkvu Kruhom Života i da ostanem vjeran Tebi, čak i kada mi to zabrane. Izbavi me od okova prijevare s kojom ću se možda morati suočiti, kako bih naviještao istinitu Božju Riječ. Prekrij u ovo vrijeme sve Svoje posvećene sluge Svojom Predragocjenom Krvlju, da bismo ostali hrabri, odani i nepokolebljivi u svojoj vjernosti Tebi, našem ljubljenom Spasitelju, Isusu Kristu.

Amen.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *