Bergoglio i nova hereza: bogohulnici i progonitelji Crkve su sveci

Mislite da je ovo „još jedna medijska patka“ i „kriva interpretacija“? Varate se, jer ovoga puta Bergoglio nije ostavio ni trunku sumnje da otvoreno i javno zagovara herezu i da širi lažni nauk koji vodi u Pakao. Pogledajmo što je Bergoglio rekao na Svijećnicu 2.2.2022., govoreći o tome tko je sve u Općinstvu Svetih:

Sjetimo se svih onih koji su odbacili Vjeru, koji su otpadnici, koji su progonitelji Crkve, koji su odbacili svoje krštenje: jesu li oni doma? Jesu, i oni su. Bogohulnici, svi oni. Mi smo braća. To je Općinstvo Svetih.

Eto, ne može biti jasnije. Bergoglio propovijeda da su u Općinstvu Svetih sve ove kategorije teških grješnika, čak ljudi koji su odbacili Vjeru i otišli toliko daleko da su zanijekali svoje krštenje.

Bergoglijev nauk oprečan je Nauku Katoličke crkve koji uči da su Vjera i krštenje neophodni za spasenje, a da oni koji ne prihvaćaju i odbacuju Vjeru trpe vječnu osudu u Paklu. Otpadnici i bogohulnici provode vječnost u Paklu.

I dok Bergoglio naučava da otpadnici i krivovjerci pripadaju u Općinstvo Svetih i u Crkvu, enciklika Pape Pija XII, Mystici corporis Christi naučava suprotno:

Među udove (članove) Crkve broje se stvarno samo oni, koji su primili kupelj preporođenja i ispovijedaju pravu vjeru, te se nisu po nesreći odcijepili od cjeline Tijela, niti ih je zakonita vlast isključila zbog preteških prekršaja… Jer svaki grijeh, pa bio on i težak, ne odcjepljuje odmah, već po samoj naravi, čovjeka od Tijela Crkve, kao što to čine raskol, krivovjerje ili otpadništvo (apostazija).

Tako to naučava Crkva, a Bergoglio ne samo da kaže da otpadnici i krivovjerci pripadaju Crkvi, nego da su čak u Općinstvu Svetih, odnosno da su sveti. Možemo samo pomisliti koliko će se duša povesti za štetnim naukom lažnoga proroka i krenuti u propast vjerujući da je došlo doba kada se spašavaju svi bez obzira kakav težak grijeh počinili, bez obzira jesu li se pokajali i obratili.

Mnogi, koji su do sada dvojili, sada jasno vide da Bergoglio naučava krivovjerja. A kao što je vidljivo, Crkva naučava da krivovjerci nisu dio Katoličke crkve već da su se od nje odvojili. Mnogi se sada pitaju zar je moguće da je papa netko tko uopće nije katolik niti član Katoličke crkve. I tako će uvidjeti ono što je Isus davno navijestio u Knjizi Istine: iza Benedikta na Petrovu Stolicu sjeda varalica, lažni prorok.

Dok je lažni prorok izgovarao ove stvari među prisutnima se, Bogu hvala, našao čovjek koji to nije mogao trpjeti te je počeo vikati na njega, govoreći:

Crkva nije onakva kako Bog zapovijeda. Bog te odbacuje, oče! Ti nisi kralj.

Nakon što su ovoga svjedoka Vjere pograbili žandari i švicarska garda, Bergoglio je počeo uvredljivo govoriti o njemu, insinuirajući da je čovjek možda lud ili opsjednut:

Čuli smo prije par minuta kako osoba viče, vrišti. Ima nekakvih problema, ne znam da li fizičkih, psihičkih ili duhovnih.

Bergoglio „milosrdni“, nastavio je prikazujući se kao osobu koja je puna sažaljenja nad nekakvim luđakom koji je vikao na njega:

Htio bih zaključiti molitvom za njega, jadnik, viče zato što pati i ima nekakve potrebe. No, on je jedan od braće koji je u problemima.

Strašno! Eto, i to smo doživjeli. Tko ima oči, neka vidi!