DVA SVJEDOKA

Dva Svjedoka su vjerni Kršćani i vjerni Židovi.

Knjiga Istine 15.04.2012. “Vi, Moji sljedbenici ste jedan od Dva Svjedoka koji se spominju u Knjizi Otkrivenja i koji će biti zaštićeni s Neba.

Moja Riječ dana Mojoj Crkvi Ostatka će možda biti odbačena u stranu kao truplo, ali Moja Riječ nikada neće umrijeti.

Židovi će biti drugi od Dva Svjedoka.

Dvije svjetiljke su Moje Kršćanske Crkve, tradicionalna Istinska Crkva i oni Moji sljedbenici koje će odbaciti lažni prorok.

Dvije Masline su Stari Jeruzalem Izrael i Novi Izrael.

Oni, Židovi će konačno spoznati da sam Ja Mesija, a njihovo propovijedanje Istine će također biti odbačeno u stranu i izbačeno da trune poput trupla, od lažnog proroka i Antikrista. I opet, ovaj odabrani narod neće umrijeti.

Oboje će se osjećati poraženo, ali to neće biti slučaj, jer ćete zajedno sa drugim religijama formirati Jednu Istinsku Crkvu – Novi Jeruzalem koji će se uzdići iz pepela.

Preživjeti ćete užasnu zlu kraljevinu koja će se uzdići pod dvostrukim vodstvom lažnog proroka i Antikrista, koji će biti bačeni u vatreno jezero pakla.

Ovaj progon neće dugo trajati i vama će biti dana velika snaga i zaštita.

Biti će vam dana pomoć, a mnogi vođe će se uzdići među vama kako bi vas vodili kroz ovo razdoblje.

Mnogi od vas će postati Sveci u Mome Novome Raju i pošto su pomogli graditi Moju Crkvu Ostatka na Zemlji, vladati će sa Mnom u Novom Raju i Zemlji koji će nastati prilikom Moga Drugoga Dolaska.”

 

Henok i Ilija – dva patrijarha koje je Bog istaknuo kao znak nama koji živimo na Kraju Vremena.

Obadvojicu i jedine od proroka Bog je očuvao od smrti, oni su živi uzeti na Nebo.

Knjiga Postanka 5,24 “I hodeći Henok jednako s Bogom, nestade ga jednoga dana, jer ga uze Bog.”

Druga knjiga o Kraljevima 2,11 ” Dok su dalje išli razgovarajući, dođoše odjednom ognjena kola s ognjenim konjima i rastaviše ih obojicu. Ilija se odveze u vihoru put Neba.”

Knjiga Istine 10.06.2012. “Henok i Ilija, prisutni u Mojim Kršćanskim Crkvama i u Domu Izraelovu, uskoro će utjecati na propovijedanje Evanđelja po cijelom svijetu.”

Knjiga Istine 29.01.2015.  “Henok i Ilija neće biti prisutni u ljudskom obliku, ali znajte ovo. Oni će biti prisutni u duhu ova dva svjedoka i kroz njihovo trpljenje će Bog otkupiti one koji su slijepi za Istinu”

Prema viđenju blažene Marije Agredske zapisanom u knjizi “Božji Grad”, Henok i Ilija su bili fizički prisutni kod Ustanovljenja Euharistije i pričešćeni Presvetim Tijelom i Krvlju i uz to su bili počašćeni posebnim razumijevanjem Euharistijskog Otajstva.

“Potom, Krist naš Gospodin uze u Svoje časne Ruke kruh koji bijaše položen na plitici i u sebi zatraži dopuštenje i suradnju od Vječnoga Oca, kako bi sada i uvijek nadalje u snazi riječi koje će On sada izgovoriti, a kasnije Njegova Sveta Crkva ponavljati, On doista i stvarno postao prisutan u Hostiji, te da On Sam bude plod poslušnosti ovim Svetim Riječima. Dok je upravljao ovu molbu, podigao je svoje Oči prema nebu sa iskazom tako uzvišenog dostojanstva, da je prodahnuo Apostole, Anđele i Svoju Djevicu Majku sa novim i najdubljim štovanjem. Potom izgovori Riječi posvećenja nad kruhom, mijenjajući njegovu narav u supstanciju Svoga pravog Tijela i odmah potom On izgovori Riječi posvećenja također i nad vinom promjenivši ga u Svoju pravu Krv. Kao odgovor na ove Riječi posvećenja začuo se Glas Vječnoga Oca kako govori:”Ovo je Moj ljubljeni Sin, u kome mi je sva milina i nosit će Moju milinu sve do kraja svijeta, i ostat će s čovjekom kroz svo vrijeme njegova progonstva.” Jednako tako potvrdi sve ovo i Duh Sveti. Presveto čovještvo Kristovo, u Osobi Riječi, iskaže najdublje štovanje Božanstvu sabranom u sakramentu Svoga Tijela i Krvi. Djevica Majka se u svom poklonstvu prostre na zemlju i pokloni se Svom Sinu u Presvetom Sakramentu sa neopisivim štovanjem. Potom njeni anđeli čuvari, svi anđeli s neba i među njima duše Henoka i Ilije, u svoje ime i u ime svetih patrijarha i proroka Staroga Zavjeta, padoše ničice u klanjanju svome Gospodinu u Presvetom Sakramentu. Svi apostoli i učenici koji su vjerovali u ovaj Sveti Sakrament, izuzetak je bio izdajnik, klanjahu mu se s velikom poniznošću i poštovanjem, svak prema svojoj pripravi. Najviši Veliki Svećenik Krist podiže Svoje vlastito Posvećeno Tijelo i Krv, kako bi ga svi koji su bili prisutni na prvoj Misi mogli obožavati na vrlo poseban način, kako su već i činili. Tijekom ovog podizanja, Njegova Prečista Majka, Sveti Ivan, Henok i Ilija bijahu počaščeni posebnim uvidom u tajnu Njegove prisutnosti u Svetim Prilikama. Oni dublje razumješe kako pod prilikama kruha prebiva Njegovo Tijelo, a pod prilikama vina Njegova Krv, te kako je pod obje, snagom neodvojivog sjedinjenja Njegove Duše s Njegovim Tijelom i Krvlju, prisutan živi i pravi Krist. I još kako je Osoba Riječi, u tome ujedinjenjena s Osobom Oca i Duha Svetog, te kako stoga snagom neodvojive biti i sjedinjenjem Oca, Sina i Duha Svetog, Sveta Euharistija savršeno ujedinjuje Gospodinovo čovještvo sa trima Božanskim Osobama Božanskog Veličanstva. Sve ovo razumješe na najdublji način nebeska Gospa, a i ostali prema svome stupnju. Nadalje, razumješe i učinkovitost Riječi Posvećenja, kojima je sada podarena takva Božanska snaga, da čim se izgovore, sa namjerom da se čini ono što je Krist tada učinio, od bilo kojeg svećenika i nad valjanim prinosom, odmah mijenjaju kruh u Njegovo Tijelo i vino u Njegovu Krv ostavljajući izvanjska svojstva da postoje na nov način i bez svoje prave svrhe. Vidjeli su da ova promjena nastupa tako sigurno i nepogrešivo da bi se prije nebo i zemlja raspali u komadiće negoli bi učinak ovih Riječi Posvećenja izostao, ako su one izgovorene na pravi način i od posvećenog službenika Kristovog. Učinci Svete Pričesti u Tijelu Kristovom bijahu upravo čudesni i božanski, pa tako kroz neko vrijeme darovi Slave tekoše Njegovim Tijelom baš kao na brdu Tabor, iako vidljivi učinak Njegova preobraženja bijaše vidljiv jedino Njegovoj Presvetoj Majci te djelomično Svetom Ivanu, te Henoku i Iliji. Ovo bijaše posljednja utjeha koju je On dopustio na uživanje svome čovještvu kao nižem dijelu Svoga zemaljskog života. Od tada pa do Svoje Smrti, On odbijaše sva takova olakšanja.

Potom Sveti Petar na zapovijed Krista Gospodina posluži dvije čestice Svete Pričesti dvama patrijarsima, Henoku i Iliji. Sveta Pričest toliko obradova ova dva sveta čovjeka, da su bili iznova ohrabreni u svojoj nadi u Blaženo Gledanje (Visio Beatifica), koje je za njih bilo odgođeno tolike vjekove, te oni bijahu osnaženi za život u ovoj nadi sve do kraja svijeta. Dajući žarku i poniznu zahvalnost Svemogućem za ovaj blagoslov oni bijahu na rukama svetih anđela vraćeni na mjesto svoga trajnog počinka. Gospodin je želio učiniti ovo čudo u prinosu Samoga Sebe, kako bi uključio drevne, naravne i pisane zakone u plodove Utjelovljenja, Otkupljenja i općega Uskrsnuća, budući su sva ova otajstva bila sadržana u Svetoj Euharistiji. Po ovom podavanju Sama Sebe dvojici svetih ljudi, Henoku i Iliji, koji su još bili u svom smrtnom tijelu, ovi blagoslovi bijahu prošireni na sav ljudski rod kao što su i postojali kroz naravne i pisane zakone, dok sve buduće generacije imahu biti uključene u novi zakon milosti, Apostoli kao prvaci. Henok i Ilija su sve ovo dobro razumjeli, te su, vraćajući se među svoje suvremenike, dali hvalu svom i našem Otkupitelju za ovaj tajanstveni blagoslov.”