Lažni prorok naziva Presvetu Euharistiju “kruhom grješnika”

Dok se Američka konferencija katoličkih biskupa (USCCB), priprema za raspravu treba li pro-abortus političarima uskratiti Svetu Pričest, lažni prorok Bergoglio u svojoj homiliji na Tijelovo priznaje da želi da se Euharistije daje bez ograničenja.

Crkva mora biti “zajednica raširenih ruku, otvorena prema svima”, konfabulirao je lažni prorok Bergoglio tijekom svoje propovijedi na Tijelovo 6. lipnja, aludirajući na uskraćivanje Svete Pričesti koju je predložila Konferencija Američkih biskupa USCCB pro-abortus političarima.

“Euharistija želi nahraniti one koji su na putu umorni i gladni, ne zaboravimo to!” bulaznio je lažni prorok.

Lažni prorok Bergoglio savjetovao je katolicima da ne smiju postati crkva “savršenih” jer na taj način po njemu neće biti mjesta za druge.

Pogledajte koliko se riječi lažnog proroka Bergoglija razlikuju od Isusovih Riječi:

“Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš na nebu.” – kaže Isus!!!

 

 

Umjesto toga, lažni prorok Bergoglio izjavljuje: „Budite Crkva otvorenih vrata, kao velika soba u koju svi – svi, pravednici i grešnici – mogu ući“, rekao je, ne vodeći brigu oko dostojnosti ili priprema potrebnih za potpuno sudjelovanje u njezinim Sakramentima.

Crkva mora biti “velika dvorana”, a ne “mali i zatvoreni krug” kako bi izrazila dobrodošlicu onima “koji su povrijeđeni, koji su pogriješili”, ali i onima koje lažni prorok Bergoglio misteriozno opisuje kao one koji imaju “drugačiji životni put”.

Lažni prorok Bergoglio usporedio je noć Posljednje večere, kada se Krist prvi put dao u Euharistiji, čak i Judi Iskariotskom, koji će ga izdati. „A što Isus radi? Na zlo reagira većim dobrom ”, rekao je.

“On odgovara na Judino” ne “s” da “milosrđa”, primijetio je Bergoglio, dodajući da, umjesto da Judu kažnjava, Isus “umjesto njega daje svoj život; On plaća za njega. “

 

Slijedom toga, lažni prorok se zapitao: “Kako je završio Juda?” odgovarajući: “Ne znam.”

Zatim je lažni prorok Bergoglio rekao da kad „primimo euharistiju, Isus to čini s nama: poznaje nas; zna da smo grešnici; zna da radimo mnogo grešaka, ali ne odustaje od toga da svoj život pridruži našem. “

Pritom je uklonio svaki naglasak o dostojnosti koju treba posjedovati vjernik prije predstavljanja za Svetu Pričest, kao što je sv. Pavao uputio Korinćanima:

„Jer tko nedostojno jede i pije, taj jede i pije svoj sud, ne razabirući tijelo Gospodina. ” (1. Kor 11,29)

Također lažni prorok Bergoglio ne spominje što se dogodilo sa Judom Iskariotskim nakon što je nedostojno uzeo prvu Euharistiju na svoju propast, a ne na spasenje, jer prema Svetom Pismu znamo :

“čim je Juda umočio kruh u vino i pojeo ga, odmah je ušao đavao u njega i on ode da izda Isusa.“ A što je to nego prokletstvo nedostojnog uzimanja Euharistije!!!

Umjesto toga, lažni prorok doslovno nagovara grješnike da nedostojno uzimaju Euharistiju, ne brinući se za propast njihove duše, govoreći: „Euharistija nije nagrada svetaca, već kruh grešnika. Zbog toga nas on [Krist] potiče: ‘Ne bojte se! Uzmite i jedite. ‘”

Tridentski sabor jasno se suprotstavlja lažima Bergoglia slijedećim riječima:

Ako netko kaže da je samo vjera dovoljna priprema za primanje Sakramenta presvete Euharistije: neka bude izopćen. A da se tako veliki Sakrament ne bi mogao nedostojno primiti, a time doveo do smrti i osude, ovo sveto Vijeće određuje i izjavljuje da sakramentalnu ispovijed moraju prethodno izvršiti oni čija je savjest opterećena smrtnim grijehom, koliko god skrušeni mogli sebe smatrati. Ako netko osim toga podučava suprotno, ili propovijeda ili tvrdoglavo tvrdi, ili čak javno osporavanjem, pretpostavit će da brani suprotno, samom tom činjenicom izopćen je. (Tridentski koncil, XIII. Sjednica, Canon 11; Denz. 893 )

Katolička crkva uči (Zakonik kanonskog prava, kan. 915) da katolici koji „tvrdoglavo ustraju u očitom teškom grijehu ne smiju biti primljeni na Svetu Pričest“.

Trenutni prefekt Kongregacije za Nauk Vjere, kardinal Luis F. Ladaria SJ, napisao je pismo 7. svibnja predsjedniku USCCB-a, protiv bilo kakve odluke da se ograniči podjela pričesti za političare koji djelima nisu katolici, ali dolaze na Pričest zbog glasača, opisujući takvu odluku kao “izvor nesloge”. Umjesto toga, Ladaria je predložio da se konferencija uključi u „opsežan i spokojan dijalog“.

Usred pisma Ladaria je političare za pobačaj i srodne zakone nazvao “pro-choice”, pristajući na eufemistički jezik političke ljevice i nastavljajući voditi vjernike širokom, opsežnom i spokojnom cestom ravno u pakao.

Molimo svim srcem i dušom, da se spasi koliko god je više moguće duša vjernika koji slijepo prihvaćaju ove laži.