Franjo: Krist se za nas pretvorio u đavla

U Italiji postoji obvezni porez zvan “osam na tisuću”, što znači 8/10 od jedan posto, koje porezni obveznici mogu izdvojiti za državnu potporu nekom državnom programu socijalne pomoći ili jednoj od dvanaest odobrenih religija koje su na vladinom popisu, uključujući i Katoličku Crkvu. U nedostatku odrednice, talijanska vlada će distribuirati “osam na tisuću” na temelju … [Više…]

“Papa nije, neće i ne može promijeniti Objavu”: Kardinal Muller

“Pitanju o Pričesti za civilno rastavljene i ponovno vjenčane Katolike može se pristupiti samo iz perspektive punine učenja Katoličke Crkve i Papa ne može mijenjati to učenje,” rekao je Kardinal Muller u novom intervjuu. “Papa nije, neće i ne može promijeniti Objavu. Neki tvrde da je Papa promijenio temelje Crkvenog morala i relativizirao sakrament Svetog … [Više…]