Klima straha u Vatikanu

Posjet Rimu, kako navode reporteri Life Site News-a, od 16-23.11.2016. bio je jedan od najdramatičnijih od svih u posljednjih 10 god. Nakon susreta sa kardinalima, biskupima, Vatikanskim agencijama i osobljem dikasterija, vidjeli smo strah i anksioznost među vjernim crkvenim službenicima, koji nikad prije nismo osjetili. Mnogi su se bojali da ne budu smijenjeni sa svojih … [Više…]

Hrvatski Krsni Zavjet 1976

Jr 1, 17-19 »Ti bedra svoja sad opaši, ustaj pa ćeš im govoriti sve što ću tebi zapovjediti. Ne dršći pred njima da ne bih morao učiniti da uzdršćeš pred njima. Danas te, evo, postavljam kao grad utvrđeni, kao stup željezni, ko zidinu brončanu protiv sve zemlje: protiv kraljeva i knezova judejskih, svećenika i naroda … [Više…]