Benedikt XVI: Brisanje Boga iz Liturgije stavlja Crkvu ‘u opasnost’

Pogrešna reforma Liturgije koja je proizašla Vatikanom II, koja je istakla ljudsko „sudjelovanje i kreativnost“ umjesto stavljanja Boga na prvo mjesto, ugrozila je samo postojanje Katoličke Crkve, je rekao je papa emeritus Benedikt XVI.

„U takovoj situaciji, postaje sve jasnije da postojanost Crkve opstaje na samoj proslavi Liturgije i da je Crkva u opasnosti kada se Bog kao nadređeni više ne pojavljuje u Liturgiji, a stoga i u životu.“, napisao je on za predgovor novog izdanja ruskog Opera Omnia (sabrana djela) Benedikt XVI / Ratzinger.

„Najdublji uzrok krize koja potkopava Crkvu nalazi se u brisanju prioriteta Boga u Liturgiji“, dodao je, kako prenosi Rorate Caeli.

Benedikt, koji je upravo navršio 90 godina, je rekao da se izgubilo „apsolutno prvenstvo“ koje bi Katolici trebali dati odlazeći na Misu iznova i iznad bilo kojeg drugog razmišljanja.

„U savjesti današnjeg čovjeka, Božje stvari – i ove o Liturgiji – zapravo se ne čine hitnima“, rekao je.

„Postoji hitnost za sve druge stvari. Božje stvari se nikada ne čine hitnima. (…) Ako Bog više nije bitan, onda se promijenio kriterij o tome po čemu će se utvrđivati što je važno. Čovjek se, ostavljajući Boga postrani, pokorava samom sebi do ograničenja koja ga čine robom materijalnih sila i stoga su protivni njegovom dostojanstvu“, dodao je.

Papa Emeritus je rekao da se on posvetio temi o Liturgiji nakon što je svjedočio Drugom Vatikanskom Koncilu gdje je Liturgija usmjerena na čovjeka „vodila k tome da se gotovo zaboravila Božja Prisutnost“.

„Znao sam da je prava obnova Liturgije temeljni uvjet za obnovu Crkve“, rekao je. Sada je prošlo 10 godina otkako je Benedikt izdao Summorum Pontificum, dekret kojim je ponovno uspostavljena Tradicionalna Latinska Misa, dozvoljavajući svećenicima da koriste stari oblik bez toga da moraju tražiti dozvolu svog biskupa.

Kardinal Robert Sarah, prefekt Kongregacije za bogoštovlje, rekao je u svom obraćanju 31.03. da je papa Benedikt pokazao put prema ponovnom utvrđivanju autentične Liturgije, otvarajući vrata „izvanrednom“ obliku Mise za koju je rekao da se nada da će pomoći „u bogaćenju“ uobičajenog oblika Mise.

„Sada, dovoljno je da se ponovno uzme Konstitucija o Svetoj Liturgiji od Drugog Vatikanskog Koncila, te da je se iskreno pročita, bez se manipulira sa značenjem, da se uvidi kako istinska svrha Drugog Vatikanskog Koncila nije bila da se započne s reformom koja bi bila prigoda za prekid s Tradicijom, već naprotiv, da se ponovo otkrije i potvrdi Tradicija u svom najdubljem značenju“, rekao je tada Sarah.

„Mora biti ponovno rečeno da Drugi Vatikanski Koncil nikada nije zahtijevao tabula rasa o prošlosti i stoga da se napusti Misal Svetog Pia V“, dodao je.

Slijedeći trag kojeg je omogućio papa Benedikt svojim Summorum Pontificatum, Sarah je rekao da bi želio vidjeti ponovni pokret Liturgije. Ne onaj koji se temelji na onome što je on nazvao „pomamom nekih teologa koji žude za novotarijama“, već onaj koji se temelji na dispoziciji prema otkrivanju Boga u tišini, klanjanju i stoga u doličnoj Liturgijskoj formaciji, temeljenoj na učenjima Crkve.    

https://www.lifesitenews.com/news/benedict-xvi-erasing-god-from-liturgy-has-put-church-in-danger

One Comment

  1. Ante Parat

    Hvaljen Isus, Marija i Josip.
    Štovani Hrvatski Krsni Zavjete,
    Sveti Otac papa Benedikt XVI. imao je pravo, kad je on propovjedao da ako je sveta Liturgija bez BOGA, da će Katolička Crkva nestati. Ja govorim isto tako, kad su Katolici izbacili PRESVETO TROJSTVO iz Liturgije (II. Vatikanski Koncil) ušao je Lucifer-vrag u našu Katoličku Crkvu. Za mene je tzv. papa Franjo lažni prorok koji želi uništiti Katoličku, Pravoslavne Crkve i čak i Židovstvo u ime Lucifera-vraga. Ja pozivam sve Katolike Hrvatskog Krsnog Zavjeta da Vi molite Molitve Egzorcizma. Neka Vas Hrvatska Krsni Zavjet PRESVETO TROJSTVO blagoslovi. Vaš Ante iz Kaštel Novog

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *