Bergoglio će predvoditi pentakostalne katolike (karizmatike) i slične protestante tijekom proslave obljetnice „karizmatske obnove“

„Ovako kako je, jasno je da Sveta Stolica ni pod kojim uvjetima ne može sudjelovati u njihovim (protestantskim) okupljanjima, niti je ikako zakonski dozvoljeno Katolicima ili da podupiru ili da djeluju za takva društva; jer ako tako budu radili, oni će biti naklonjeni lažnom kršćanstvu, koje je vrlo strano Kristovoj Crkvi.“ – papa Pio XI, Mortalium Animos

Franjo je pozvao tisuće katoličkih „karizmatika“ i članove pentakostalne i evangeličke crkve u Rim kako bi proslavili Duhove te obilježili 50. obljetnicu tzv. katoličke karizmatske obnove.

Franjo, koji je već ranije sudjelovao u karizmatsko-međureligijskim događajima, vodit će molitveno bdijenje 3.06., u povečerje Duhova, u Rimskom Circus Maximusu, te će održati Misu na Duhove sljedeće jutro na Trgu Svetog Petra.

Pitanje: Zašto bi Franjo zabavljao sektu koja je očito zabludjela i protiv koje je Crkva već govorila? U svibnju 1969., na primjer, papa Pavao VI javno je proglasio „zabludu slobodnog i karizmatskog Kršćanstva“ koje „ne gradi, već uništava“, žalio je one koji dovijaju besplatnim karizmatskim hipotezama kako bi ispunili unutarnju prazninu nastalu njihovim osobnim gubitkom pouzdanja u vodstvo Crkve.“ Sveti otac je također rekao: „Mnogi koji danas govore o Crkvi kažu da su nadahnuti proročkim duhom i prikazuju Duha Svetog kao da je Božji Posrednik njima na raspolaganju u svako doba. Neka Bog dadne da ova nadutost, od uzdizanja osobnog iskustva u kriterij vjerske doktrine, ne uzrokuje propast!“

Na svojoj audijenciji srijedom 17. 05. 1972., Papa Pavao VI ponovno žali karizmatski pokret govoreći da on izravno napada samo postojanje Crkve, vodeći do gašenja stvarnog plamena Duhova, bez obzira na misao o Kristu i cijelu Tradiciju. Što on zapravo govori je da karizmatski pokret nema veze sa Duhom Svetim, što znači da Katolici ne bi trebali imati veze s njim.

Karizmatski pokret je đavolja sekta, gdje se đavao predstavlja kao Duh Sveti u svrhu namamljivanja Katolika daleko od institucionalne Crkve. Ovaj podmukli pokret promiču masoni kao dio njihova plana da se razori Katolička Crkva i usko je povezan s onim u što se često sumnja a to je „duh Drugog Vatikanskog“.

Kardinal Leo Suenens koji je nadgledao implementaciju Svjetskog karizmatskog pokreta u Katoličku Crkvu i sam je bio inicirani mason. On se pridružio Masonskoj loži 15. 06. 1967. pod šifriranim imenom LESU. Suenens je također zagovarao ženidbu svećenika te je bio poznat po svom otvorenom i neprijateljskom protivljenju enciklici pape Pavla VI koja govori o ljudskom životu. Iako je tako, Franjo će biti zabilježen kao onaj koji je hvalio Suenensa kao „velikog protagonistu Drugog Vatikanskog Koncila“, te je otišao tako daleko da ga je preporučio kao model kojeg Crkva treba slijediti dok je predsjedao 37. godišnjoj Karizmatskoj obnovi u Rimu 3. 08. 2014. Ova pretjerana hvala je podigla ozbiljnu zabrinutost među mnogim vjernim Katolicima, posebice u svjetlu nedavno objavljenog izvještaja koji se odnosi na Franjinu dugogodišnju povezanost sa masonskim velikim meštrom Liciom Gelliem koji je na čelu ozloglašene P2 Lože u Italiji.

Katolička Crkva striktno zabranjuje bilo kakvu povezanost s masonerijom, što znači s bilo čim što tajno društvo zagovara, t.j. karizmatske seanse, ekumenizam, vračanje, homoseksualnost, itd. Iako sudionici na ovim „karizmatskim“ okupljanjima mogu misliti dobro, oni idu gdje bi se Anđeli bojali ići. Oni dozivaju „duha“, ali čini se da oni prizivaju demone. Valjanje uokolo po podu i govorenje nesuvislih slogova nije manifestacija Duha Svetoga. I što sad?!

Dosta je reći da je karizmatski pokret krilo New Age pokreta koji se infiltrirao u Crkvu sa svrhom da iznjedri novu religiju (tzv. obnovu). Žamor u jezicima je tek površinska indikacija njegovog pravog cilja, jer je stvarna svrha ovog pokreta da potkopa svećenstvo kako bi autoritet svećenika pao u ruke laika te rezultirao oblikom duhovne anarhije. Plod karizmatskog pokreta je uvijek izazov za svećenstvo, otpad od vjere i nepoštivanje kršćanskog morala. Na kraju, ako Duh Sveti govori izravno preko mene, što će mi onda Crkva?

Zašto Franjo ide s ovim idući mjesec, da zavede desetke tisuća zbunjenih Katolika u vjerovanje da je njihova karizmatska ludorija nešto dobro?

Mogući odgovor je da je i on sam zbunjen. U svojoj Drugoj poslanici Timoteju, Sveti Pavao zaključuje „u posljednje dane nastat će teška vremena.“ (2 Tim 3:1) „Doći će naime vrijeme kad zdravi nauk neće podnositi, nego će po svojim strastima skupiti sebi učitelje, da im golicaju uši. (2 Tim 4:3)

Blažena Djevica upozorila je u Fatimi 1917. da ako ne poslušamo Njen zahtjev za dnevnom molitvom Krunice, greške Rusije će se raširiti diljem svijeta. Ovo se mora dogoditi sa provedbom marksističkih principa na takav način da se ideal „stisnutih šaka“ traži duhovno sa svrhom potkopavanja Crkvene hijerarhijske vlasti. Nažalost, karizmatski pokret gura novu revoluciju i donosi „revolt“ tamo gdje laici neprirodno prisvajaju svećeničke dužnosti kao što su dodatni pomoćnici, lektori, planeri Liturgije, itd.

Zašto Franjo gura revolt? Zato što je dio njega.

http://www.remnantnewspaper.com/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=3186:pope-to-lead-catholics-protestants-in-anniversary-celebration-of-charismatic-renewal

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *