Član Nove Akademije za život upotrebljava Amoris, kako bi progurao kontracepciju

Rim, 8. siječnja 2018. Odgovorno roditeljstvo može obvezati oženjene parove da koriste umjetnu kontrolu rađanja, rekao je nedavno izabrani član Pontifikalne Akademije za život, temeljeći svoju teoriju na pobudnici pape Franje, Amoris Laetitia.

Talijanski moralni teolog svećenik Maurizio Chiodi rekao je 14. prosinca, na javnom predavanju u Pontifikalnom Sveučilištu u Rimu, da postoje okolnosti, prema Amoris Laetitia – članku 8 – koje zahtijevaju kontracepciju.

Članak 8 papinog dokumenta o obitelji, naglašava, da kada prirodne metode kontracepcije nisu moguće ili nisu primjenjive, trebaju se naći drugi oblici odgovornosti, rekao je Fr. Chiodi u svom predavanju pod imenom Ponovno čitanje Humanae Vitae u svijetlu Amoris Laetitia.

U takvim okolnostima, umjetne metode za reguliranje rađanja trebaju se prepoznati kao djelo odgovornosti, ne kako bi se radikalno odbio dar djeteta, nego jer u takvim situacijama odgovornost poziva parove i obitelji prema drugim oblicima dobrodošlice i gostoljubivosti.

Komentar talijanskog profesora, dolazi u trenutku 50 obljetnice enciklike pape Pavla VI Humanae Vitae, koja potvrđuje Crkvenu zabranu kontracepcije, proglašavaujući je intrinzičkim zlom, dopuštajući samo prirodno planiranje obitelji i čuvanje Crkvenih učenja o zajedničkoj ljubavi i odgovornom roditeljstvu.

Predavanje Chiodia treće je u nizu predavanja ove akademske godine na ovom sveučilištu, a ima za cilj promoviranje novog šireg pogleda u kontekstu vremena promjena i tzv. moralno kompleksnih situacija.

Chiodiu su se suprotstavila dvojica profesora sa starog instituta Ivana Pavla II, govoreći kako se njegovo predavanje suprotstavlja učenjima Crkve o moralnim normama, savjesti, i moralnom sudu, a posebno kako je velika greška pretpostaviti određene situacije, kako bi se dozvolio izuzetak, koji će za posljedicu dozvoliti nekome da počini intrinzički zlo djelo u dobroj savjesti. 

Oni su poslali apel sinodnim ocima da odbiju ovaj paragraf, a njima su se pridružili 62 filozofa i teologa diljem svijeta, uključujući i ključne osobe sa Instituta Ivana Pavla II u Rimu,Washingtonu , Krakowu i Melbournu.

Međutim u svom govoru Chiodi naziva ovaj apel optužbama, govoreći kako oni nisu uvidjeli nastojanje članka da uvede dogovornu definiciju za prirodni zakon, a što samo po sebi predstavlja teoretsko pitanje za njega (Chiodija), koje zahtijeva koncenzus.

U drugom dijelu svog predavanja iskoristio je svo moguće filozofsko naklapanje, kojim je pokušao racionalno objasniti kako se moralne norme mijenjaju kroz povijest i stoga su podložne promijeni.

Na kraju zaključuje kako je sve to ništa drugo do historicizam i relativizam.

No s druge strane akademici vjerni tradicionalnom učenju, prepoznaju u Chiodijevim riječima svetogrđe, jer on zapravo u konačnici ne priznaje apsolutnu istinu, jer za njega nema moralne norme koja je apsolutna.

U zaključnom dijelu svog predavanja svećenik Chiodi dovodi u pitanje dosadašnje stavove Crkve o prirodnoj kotracepciji, kao i sumnju u apsolutnu suprotnost između dobra i zla.

“Stoga u ovim aspektima braka osoba je pozvana da razluči, dobro koje je moguće, kao i da izbjegne apsolutnu opoziciju između dobra i zla, između crnog i bijelog, kao što Amoris Laetitia govori”, rekao je Chiodi.

Držeći predavanje oko 40 minuta, koje je bilo prepuno dvosmislenosti i nebuloznih filozofskih teorija, koje ipak daju nagovještaj onoga što slijedi u zadnje tri minute, a to je: “umjetna kontrola rađanje ne samo da je prihvatljiva nego stoga i nije intrinzički zlo djelo”. 

Nepotrebno je reći kako su brojne pape potvrdile neprihvatljivost umjetne kontracepcije od strane Crkve, te istaknule intrinzičku komponentu zlog djela u tome.

Predavanje Chiodija uslijedilo je nakon što je Vatikan oformio četveročlanu komisiju sa papinim dopuštenjem, kako bi pronašao pukotinu u Humanae Vitae te je prilagodio Amoris Laetitia. Sve se to počelo događati nakon što je papa Franjo očistio Akademiju za Život Pape Ivana Pavla II, i nadomjestio je sa novim članovima od kojih je jedan i Chiodi.

https://www.lifesitenews.com/news/new-academy-for-life-member-uses-amoris-to-say-some-circumstances-require-c

Pravila komentiranja: HKZ cijeni i potiče komentare čitatelja. Komentare ipak treba ograničiti na temu, da budu precizni i jasni, poželjno bi bilo da se podupru činjenicama, u svrhu davanja novih informacija ili produbljivanja postojećih.
Ovaj prostor nije namijenjen da bi se na njemu vrijeđalo bilo koga, niti je namijenjen za širenje osobnih duhovnih iskustava, također nije namijenjen za učestalo osobno blogiranje niti za teološke rasprave među komentatorima. Nije tajna da postoje uljezi koji mogu napraviti štetu, zbog toga neke komentare moramo brisati. Ako ispunjavaju ova pravila, objavljeni komentari ne moraju nužno odražavati stajalište HKZ-a.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *