Crkva „jako griješi“ ako misli da je njena primarna misija migrantska kriza

Crkva bi ignorirala „stvarnu krizu“ s kojom se danas suočava ako bi se usredotočila na problem socijalne pravde prije nego bi se usredotočila na misiju evangelizacije, upozorava kardinal Sarah u novo objavljenom intervjuu.

„Crkva jako griješi u svezi prirode stvarne krize ako misli da je njena temeljna misija nuđenje rješenja na sve političke probleme koji se odnose na pravdu, mir, siromaštvo, primanje migranata, itd., a zanemaruje evangelizaciju“, rekao je kardinal na Aid to the Church in need 18.04.

Sarah, prefekt Kongregacije za bogoštovlje kaže da dok se Crkva ne može odvojiti od ljudskih problema, ona u konačnici neće uspjeti u svojoj misiji ako zaboravi svoju stvarnu svrhu.

Misiju Crkve je sažeo Isus u Matejevom Evanđelju kada je je poslao svoje sljedbenike da idu i učine svojim učenicima sve narode, krsteći ih u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga, te učeći ih da se pokoravaju svemu što im je zapovijedio. Ova misija, prema Katekizmu Katoličke Crkve, znači „proglašavati i uspostavljati među svim ljudima Kraljevstvo Kristovo i Božje“.

Sarahova zapažanja su zanimljiva, kada se gleda kako je papa Franjo dao naglasak Crkvi da radi sa migrantima i izbjeglicama. U svom obraćanju svjetskim vođama, papa Franjo često ističe političke probleme, kao što je migracija, a malo spominje Krista ili evangelizacijski poziv Crkve.

Franjin naglasak na gradnju mostova a ne zidova, nazivajući migrante onima koji nisu prijetnja i Franjina tvrdnja da je gostoljubivost prema izbjeglicama naša najveća sigurnost protiv mržnjom prožetih djela terorizma, je potaknula neke konferencije biskupa da zamjene svoje prioritete.

Američka biskupska konferencija, na primjer, bila je pritisnuta Franjinim izjavama da iznova napiše svoje smjernice za izbore 2016. sa naglaskom na imigraciju, siromaštvo i okoliš, dok su zanemarili temeljna pitanja života i obitelji.

U svom intervjuu na Aid to the Church in Need, kradinal Sarah je kritizirao dobrotvorne organizacije, posebno spominjući one Katoličke koje se fokusiraju samo i jedino na situacije materijalnog siromaštva, dok zanemaruju duhovno siromaštvo.

„Ali ne živi čovjek samo o kruhu, već o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih Usta“, kako nam Isus govori, rekao je kardinal.

Sarah je rekao da oni koji rade na tome da svijet učine više pravednijim, posebno spominjući svećenike i biskupe, moraju neprestano izvlačiti snagu od Boga, ako žele da njihov rad donese trajan plod.

„Jer istina je da oni biskupi i svećenici koji ne odvoje vrijeme – bar svako nekoliko dana – da budu u Božjoj prisutnosti u samoći, tišini i molitvi, riskiraju umiranje na duhovnoj razini ili u najmanju ruku, duhovnu suhoću iznutra. Jer neće više biti u mogućnosti osigurati čvrstu duhovnu hranu vjernicima koji su im povjereni, ako oni sami ne crpe snagu od Gospodina u redovitom i stalnom odnosu“, dodao je.

https://www.lifesitenews.com/news/church-is-gravely-mistaken-if-she-thinks-migration-is-her-real-mission-card

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *