Djevica Marija: Nitko neće spriječiti otkrivanje Knjige Istine svijetu

Knjiga Istine, 1. veljače 2012.

Dijete Moje, kada radiš za Moga ljubljenog Sina, Isusa Krista, moraš pokazati poslušnost u svako doba.

Nikada ne dovodi u pitanje Njegovu Svetu Riječ, jer On govori Istinu i samo Istinu.

Od početka mnoga Moja djeca ispituju svaku Riječ koju On izgovori. Za svakoga tko sluša Njegovu Svetu Riječ sadržanu u Knjizi Moga Oca, uvijek postoji drugi koji tumači Njegovu Riječ na drugačiji način.

Moraš učiniti sve što se od tebe traži po uputama Moga Sina. Nikada ne podliježi onima koji zahtijevaju da Njegove Riječi budu prilagođene njihovom tumačenju.

Idi brzo dalje, dijete Moje, kako bi prenijela Poruke koje je Moj Sin dao svijetu kako bi spasio grješnike koji su izgubljeni.

Moj Sin ima jednu namjeru, a ta je spasiti duše.

Ne boj se, dijete Moje, jer sve što ti Moj Sin kaže nije proturječno Učenjima Njegove Presvete Crkve na Zemlji.

Njegovi darovi Mojoj djeci su vrlo posebni i daju se svim dušama na ovom Kraju Vremena.

Tako je velikodušan i milosrdan Moj Sin, da želi obasuti grješnike posebnim milostima kako bi osigurao njihovo Spasenje.

Svakoga tko pokuša zaustaviti Moga Sina u Njegovoj Misiji pripreme svijeta za Njegov Drugi Dolazak, zaustaviti će Ruka Moga Vječnog Oca.

Ovo djelo, otkrivanje Knjige Istine dok se pečati objelodanjuju, jedna je od najvažnijih Misija na Zemlji za Moga Oca.

Svijetu je obećana Istina u ovo vrijeme.

Istina se mora reći svim dušama, vjernicima i nevjernicima, jer su se toliko udaljili od Crkve da im se mora dati na ovaj način.

Svi su Anđeli poslani na Zemlju da zaštite čovječanstvo od prevaranta i laži koje on širi o Istini Vječnog Spasenja.

Čovječanstvo možda ne želi čuti Istinu i mnoge prepreke će biti stavljene pred tebe, dijete Moje, ali one će biti beskorisne.

Nitko neće spriječiti otkrivanje Knjige Istine svijetu, jer ako to pokušaju učiniti, osloboditi će se Moć Moga Oca poput plamenova vatre izlivenih s Nebesa.

Dijete Moje, nikada ne sumnjaj u ove Poruke kada su ti dane.

Nemoj nikada promijeniti nijednu Riječ kako bi odgovarala onima koji te pokušavaju natjerati da izmijeniš Riječ Božju.

Može biti samo jedan gospodar, a to je Bog, u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Idi sada s uvjerenjima koja si trebala.

Zapamti, ove Poruke od Moga Sina su za svu Božju djecu, a ne samo za Njegovu Katoličku Crkvu ili za Njegov odabrani narod Židove. One su za svakoga.

Moj Otac jednako ljubi svaku dušu. Nijedna se duša ne smatra važnijom od druge.

Vaša Nebeska Majka

Majka Spasenja

Djevica Marija: Nitko neće spriječiti otkrivanje Knjige Istine svijetu

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *