Duhovna Pričest

Poučen kroz propovijed, na blagdan Tijelova, od jednog franjevca, koji je na potpuno iskrivljen način interpretirao Sakrament Svete Pričesti, smatram da se trebaju razjasniti neke vrlo važne stvari o shvaćanju Svete Pričesti – jednog od sedam Svetih Sakramenata Božjih, koje je svijetu dao Bog kako bi imali obilje milosti potrebnih za svakodnevni život i najvažnije od svega, kako bi baštinili vječni život obećan nama od našeg Gospodina Isusa Krista. Naime iscrpno se objasnilo kako osobe koje se prema zakonima Crkve ne smiju pričestiti na Sv. Misi, zbog ustrajnog života u teškom grijehu, (navedeni primjer je; crkveno vjenčani koji su se rastali civilno i žive u drugom civilnom braku), mogu primiti Duhovnu Pričest te na taj način sudjelovati u životu Crkve ne mijenjajući nimalo svoj grješni stil života. Drugim riječima, osoba koja živi život u smrtnom grijehu ne mora biti zakinuta od Svete Euharistije jer zaobilazeći Sakrament Ispovijedi i pokajanja ipak prima Isusa kao da je u Euharistiji kroz Duhovnu Pričest.

Stoga zaključuje se kako za Duhovnu Pričest ne trebaju nikakvi uvjeti, budući da osoba može nastaviti upražnjavati novi brak – rezerviran samo za Crkveno vjenčane supružnike – bez potrebe za obraćenjem. 

Ponukan ovom očitom herezom potrudio sam da proučiti neke od starih tekstova naše tradicionalne Crkvene baštine o duhovnoj Pričesti, i pogodite što nađoh. 

Citiram: Budući da je Duhovna Pričest iskrena želja za primanjem Sakramenta, ovaj akt može se učiniti samo pod slijedećim uvjetima: 

1 – osoba mora biti krštena, budući da je krštenje vrata prema Sakramentima.

2 – osoba mora biti dovoljno stara kako bi formalno pristupila, budući da je slobodno djelo vjere i ljubavi apsolutno potrebno.

3 – objekt ove osobne želje mora biti Sveta Euharistija

4 – osoba mora biti u stanju milosti, jer je ovo neophodan uvjet za Svetu Pričest, i također jer je ova želja plod ljubavi prema Kristu u Blagoslovljenom Sakramentu.

Svi se slažu da su učinci ove pričesti isti kao da se prima Sakrament, jedina razlika je količina milosti.

Pazite dragi vjernici na Kristov Nauk i ne dajte se zavarati, lažnim prorocima i njihovim pomagačima. Sveta Euharistija nije hrana za grješnike nego baš ono što cijeli svijet negira – nagrada za vjerne – to jest one koji su izmireni preko Sakramenta ispovijedi te su stoga u stanju milosti i dostojni primiti ovaj Sveti Sakrament.

 

Ivan G.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *