Franjine pristaše zahtijevaju da Katolici “prihvate” Pričest za preljubnike. Evo zašto mi to ne možemo

Neki od najglasnijih pristaša, agende pape Franje za promjenom Katoličke Crkve, poručuju vjernim Katolicima da ponizno prihvate Pričest za preljubnike kao “papinsko magisterijalno učenje”.

Njihov zahtjev dolazi nakon što je Vatikan proglasio jedan od najkontroverznijih dokumenata o ovoj temi kao “autentični magisterijum”.

Ali katolički eksperti u različitim poljima protu – argumentima ističu, da je Papin nedavni potez izričito protiv šeste Božje Zapovijedi i učenja Svetog Pavla o primanju Svete Pričesti. Ako je tako, onda Katolici ne mogu pristati na to.

“Rekavši kako nema druge interpretacije (za smjernice koje dopuštaju Pričest za preljubnike), papa izjavljuje da on predstavlja magisterijski nauk koji je protivan šestoj Božjoj Zapovjedi i zabrani Svetog Pavla o nedostojnoj Pričesti” rekao je Dr. Luca Gili, profesor filozofije na Sveučilištu Quibec-a u Montrealu.

Šesta Zapovjed dana od Boga Mojsiju na Brdu Sinaj kaže, “Ne počini preljuba”.

Katolička Crkva oduvijek je učila da preljub predstavlja težak grijeh. Katolička Crkva uči da vjernici mogu primiti Pričest, ako imaju potrebne uvjete, prvenstveno da budu u stanju milosti i slobodni od teškog grijeha. Oni u teškom grijehu ne smiju primiti Pričest dok ne ispovijede svoj grijeh i prime odrješenje od svećenika. Crkva slijedi učenje Sv. Pavla u ovoj stvari gdje on kaže kako “onaj koji nedostojno jede kruh ili pije kalež našeg Gospodina kriv je za obeščašćenje Tijela i Krvi Gospodnje.”

Pomutnja je eksplodirala u Katoličkoj Crkvi prošlog tjedna, dok je papa Franjo uzdignuo svoje kontroverzno privatno pismo na status “apostolskog pisma”, nazivajući ga “autentičnim magisterijumom”.

Ove kontroverzne smjernice i papino privatno pismo objavljeni su u Acta Apostolicae Sedis, zajedno sa ukazom koji određuje da će se objaviti kao “autentični magisterijum”.

Pristaše pape Franje kažu da su prethodna Crkvena učenja o ovoj stvari sada zamijenjena papinim novim učenjem i da Katolici moraju jednostavno prihvatiti novo učenje bez pitanja.

Teolog Villanova Sveučilišta Massimo Faggioli, rekao je da papino učenje zamjenjuje kanon 915 o nedostojnoj Pričesti, sugerirajući da će se kanon vjerojatno promijeniti u budućnosti.   

Ali ekspert o papinoj nepogrešivosti, govoreći o uvjetima za to kaže: ” kada se papino učenje suprotstavlja Božanskoj Objavi i izvornom Crkvenom učenju, Katolici nisu dužni podčiniti se spornom učenju “.

” U slučajevima kada papino učenje jasno odstupa od Objave i trajnog učenja Tradicije Crkve, Katolicima nije dozvoljeno slijediti novo učenje.” rekao je dr. Gili.

Dr. Gili sugerira da papa Franjo naučava herezu.

“Svako nijekanje istine Božje objave predstavlja herezu, prema definiciji hereze u Kanonu 751. u zaključku, papa naučava otvorenu herezu”, rekao je Dr. Gili.

Dr. Gili navješćuje kako papin potez može postaviti temelje za progon unutar Crkve onih katolika, koji ostanu vjerni prethodnom magisterijalnom učenju o braku i Sakramentima. 

“Jasno je da objava ova dva dokumenta u AAS (Acta Apostolicae Sedis) ima jasan cilj uspostaviti legalno uporište za moguće izbacivanje iz Crkve svih vjernih laika, svećenika i biskupa koji ne žele podčiniti svoj intelekt i volju heretičkom nauku,” rekao je Dr. Gili.

https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-supporters-demand-faithful-catholics-accept-communion-for-adul

Pravila komentiranja: HKZ cijeni i potiče komentare čitatelja. Komentare ipak treba ograničiti na temu, da budu precizni i jasni, poželjno bi bilo da se podupru činjenicama, u svrhu davanja novih informacija ili produbljivanja postojećih.
Ovaj prostor nije namijenjen da bi se na njemu vrijeđalo bilo koga, niti je namijenjen za širenje osobnih duhovnih iskustava, također nije namijenjen za učestalo osobno blogiranje niti za teološke rasprave među komentatorima. Nije tajna da postoje uljezi koji mogu napraviti štetu, zbog toga neke komentare moramo brisati. Ako ispunjavaju ova pravila, objavljeni komentari ne moraju nužno odražavati stajalište HKZ-a.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *