Franjo kaže da ne postoji katolički Bog. Što kaže Učiteljstvo?

“Svi se klanjamo istom Bogu…” Ovaj način izražavanja, teološki ozbiljno neprecizan, često čujemo kada se ljudi različitih religija zateknu u neobaveznom ekumenskom čavrljanju. Ali, budimo objektivniji, kako Trojedini Bog koji se objavio ljudima u Utjelovljenju Riječi i naložio ljudima da se krste u Njegovo Ime, može biti isto božanstvo koje propovijeda, primjerice Islam? Ako ne postoji katolički Bog, koga mi katolici štujemo?

                                              Franjo

I ja vjerujem u Boga, ne u katoličkog Boga, ne postoji katolički Bog, postoji Bog i ja vjerujem u Isusa Krista, njegovo utjelovljenje. Isus je moj učitelj i moj pastir, ali Bog, Otac, Abba je svjetlo i Stvoritelj. To je moje postojanje. Mislite li da smo vrlo udaljeni? (interview sa E. Scalfariem, 1.listopada 2013.)

 

                                      Što kaže Učiteljstvo

Grgur XVI

Samo je jedna vjera po kojoj možemo biti spašeni

Ističemo još jedan veliki izvor zala, kojim je pogođena današnja Crkva: indiferentizam ( ravnodušnost ). Ovo izopačeno razmišljanje, širi se na sve strane, prijevarnošću opakih, koji tvrde da je moguće postići vječno Spasenje duše ispovijedajući bilo koju vjeru, ukoliko se držimo morala. Svakako, stvar je jasna, udaljavat ćete ljude koji su povjereni vašoj brizi od ove pogubne zablude. Uz opomenu Apostola da je “jedan Bog, jedna vjera, jedan krst”(Ef, 4,5), neka se boje oni koji se dovijaju ovakvim mislima, da je sigurna luka spasenja otvorena ljudima svake vjere. Neka razmotre svjedočanstvo samog Krista: ”Tko nije sa mnom, protiv mene je.”(Lk, 11,23), te da ‘rasipaju koji s Njim ne sabiru’. I stoga ’bez sumnje, propast će zauvijek, ako ne prionu uz katoličku vjeru, cjelovitu i nedirnutu’ ( Vjerovanje, Sv. Atanazije ). Neka poslušaju Jeronima, koji je, dok je Crkva bila šizmom rastrgana natroje, kad god bi ga netko pokušavao pridobiti da se pridruži njegovoj grupi, uzvikivao: ’Tko je za Petrovu Stolicu, moj je!’ ( Sv.Jeronim, poslanica 57 ). Šizmatik sebi lažno laska, kada tvrdi, da je i on također opran u vodi preporođenja. Uistinu, Augustin bi mu odgovorio: ”Loza i dalje ima isti oblik kada je otkinuta od trsa, ali kakva joj korist od oblika, ako nema korijena?” ( Augustin, protiv donatista )

( Grgur XVI, Enciklika Mirari Vos, br.13, 15. kolovoza 1832. )

  1. Vatikanski koncil

Katolička Crkva je jedina prava religija objavljena od Boga

Na prvom mjestu, koncil ispovijeda svoju vjeru da je Bog Osobno objavio ljudskom rodu, način na koji čovjek treba služiti Njemu i tako biti spašen u Kristu, te doći do blaženstva. Vjerujemo da, ova jedina prava religija, opstoji u Katoličkoj i Apostolskoj Crkvi, kojoj je Gospodin Isus povjerio dužnost širenja po svem svijetu i među sve ljude. To je On rekao Apostolima: ”Idite dakle i učinite Mojim učenicima sve narode, krsteći ih u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio.”(Mt, 28, 19,20)

Svi su ljudi, koliko je do njih, obvezni tražiti istinu, osobito u onome što se tiče Boga i Njegove Crkve, te prigrliti ono što su spoznali i čvrsto se toga držati. ( 2. Vatikanski koncil, Dignitatis humanae, br.1, 7.prosinca 1965. )
Benedikt XVI

Puninu Objave nalazimo u Isusu Kristu-nema druge Riječi Božje

U svemu ovome, Crkva govori glasom svoje osviještenosti, da u Isusu Kristu, Ona stoji pred definitivnom Riječju Božjom: On je prvi i posljednji (Otk. 1,17). On daje stvaranju i povijesti njihovo konačno značenje i stoga smo pozvani živjeti u vremenu i u Božjem stvaranju, unutar ovog eshatološkog ritma Riječi; ”Tako, kršćanski poredak, s obzirom da je novi i konačni savez, nikada neće proći i ne očekujemo nikakvu novu javnu objavu, prije slavnog očitovanja Gospodina našega Isusa Krista ( 1.Tim. 6,14, Tit 2,13-dogmatska konstitucija 2. Vatikanskog koncila Dei Verbum, br.4 ) Doista, kako su i Oci primijetili tijekom sinode; “jedinstvenost kršćanstva pokazuje se u događaju Isusa Krista koji je vrhunac objave, ispunjenje Božjih obećanja i posrednik u susretu čovjeka i Boga. On koji je ‘Boga obznanio (Iv,1,18), jedinstvena je i konačna Riječ dana čovječanstvu. Sveti Ivan od Križa izvrsno je objasnio ovu istinu: ”Budući da nam je dao Svoga Sina, svoju jedinu Riječ ( jer nije imao neku drugu ), sve nam je rekao jednom u ovoj jedinoj Riječi i nema više što reći…jer ono što je djelomično otkrivao prorocima, sve je u jednom rekao dajući nam sve u Svom Sinu. Bilo tko ko bi povrh ovoga ispitivao Boga ili tražio neke vizije ili objave, bio bi krivac ne samo za budalasto ponašanje, već i za uvredu Njega, jer ne bi svoj pogled upravio samo na Krista, već bi živio za neku drugu novost.” ( Ivan od Križa, Uspon na goru Karmel, II knjiga, 22 ) ( Benedikt XVI, postsinodalna apostolska pobudnica o Riječi Božjoj u životu i poslanju Crkve, Verbum Domini, 30.rujan 2010. )

 

Kongregacija za nauk vjere

Nijekanje punine katoličke vjere ima svoje posljedice

Stalna nastojanja Crkve oko misionarskog navještaja, danas su ugrožena relativističkim teorijama koje nastoje opravdati religijski pluralizam, ne samo de facto već i de iure (tj. kao princip). Kao posljedica toga, došlo je do potiskivanja određenih istina kao na primjer: definitivnog i kompletnog karaktera objave Isusa Krista, naravi kršćanske vjere u usporedbi s vjerovanjima drugih religija, nadahnute naravi knjiga Svetog Pisma, osobnog jedinstva između Vječne Riječi i Isusa iz Nazareta, jedinstva u ekonomiji Utjelovljene Riječi i Duha Svetoga, jedinstvenosti i spasenjske univerzalnosti otajstva Isusa Krista, univerzalnog spasenjskog posredovanja Crkve, neodvojivosti – iako u različitosti – između Kraljevstva Božjeg, Kraljevstva Kristovog i Crkve, te opstojstva jedne Kristove Crkve u Katoličkoj Crkvi. (Dokument Kongregacije za nauk vjere, Dominus Iesus, br.4, 6.kolovoza 2000.)

 

Katekizam Katoličke Crkve

Oni koji znaju za Crkvu, a niječu Je, ne mogu biti spašeni

  1. Koje je značenje tvrdnje: Izvan Crkve nema spasenja? 

To znači da svo spasenje dolazi od Krista, Glave, kroz Crkvu koja je Njegovo Tijelo. Stoga, ne mogu biti spašeni oni koji znaju da je Crkvu ustanovio Krist i da je nužna za spasenje, a unatoč tome odbijaju Joj pristupiti ili ostati u Njoj. U isto vrijeme, zahvaljujući Kristu i Njegovoj Crkvi, oni koji bez svoje vlastite krivnje, ne znaju za Evanđelje Kristovo i Njegovu Crkvu, ali iskreno traže Boga i potaknuti milošću nastoje činiti Njegovu Volju, kako su je spoznali kroz poticaj savjesti, mogu postići vječno spasenje. (Kompendij Katekizma Katoličke Crkve, br. 171)
https://en.denzingerbergoglio.com/there-is-no-catholic-god/

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *