Globalna molitva – Velika Gospa 2020

Pozivamo vas na globalnu molitvu ne engleskom jeziku, danas u 15:00. Posebnost današnje molitve je u tome što će ju voditi svećenici.

Bogu Hvala i Majci Božjoj.

Molitvene nakane:

Najdraža Majko Marijo, Majko Spasenja, molimo Te da nam se pridružiš u ovim molitvama dok se molimo Vječnim Ocu u Ime Isusa Krista, Gospodina našega:

 • Za zaštitu pape Benedikta XVI. Od fizičkih, emocionalnih i duhovnih muka koje su uzrokovali vaši neprijatelji. Omogućite mu izlječenje od svih njegovih bolesti.
 • Da se spriječi uništavanje Božje Crkve iznutra, izliječite je od zlih napada; i oslobodite je od vlasti crkvene masonerije.
 • Za prosvjetljenje svih Božijih svetih slugu kako bi mogli prepoznati i prihvatiti Njegovu Knjigu Istinu. Molimo vas da zaštitite sve one koji ostaju vjerni i podržavaju Njegovu najsvetiju Riječ.
 • Zaštitite Mariju od Božjeg Milosrđa i njenu obitelj od bilo kakvih šteta i progona i dajte joj uspiju sve molbe i namjere u skladu sa Svetom Voljom Božjom.
 • lzlječite bolesne u umu, tijelu i duši. Zaštitite nas, našu djecu od ovog virusa COVID 19 i poštedite nas i naše obitelji od bilo koje vrste globalnog cijepljenja namijenjenog uništavanju Vaše djece. Molimo prokažite, kaznite i obratite počinitelje.
 • Za posvećenje Rusije Bezgrešnom Marijinom Srcu, što prije.
 • Uništite planove i rad Antikrista i lažnog proroka, njihov Novi svjetski poredak, svo njihovo oružje za masovno uništenje, posebno nuklearne bombe i biološko oružje.
 • Molimo vas da prekinete stisak zla, posebno među elitama i svjetskim liderima.
 • Umnožite i ojačajte molitvene ratnike Isus čovječanstvu i uklonite sve prepreke koje uzrokuju podjele među nama. Pročistite naša srca.
 • Molimo zaštitite ovu Misiju Spasenja od bilo koje vrste napada.
 • I da bismo stekli milosti koje smo tražili, prikazane pred oltarom i one zadržane u našim srcima.

Kolovoz – Mjesec spasenja duša – molitvene nakane:

 

 • Za spas svih duša koje mogu propasti u ratovima, zemljotresima ili u narednoj globalnoj ispovijedi, Upozorenju.
 • Za obraćenje i spasenje članova naše obitelji koji su u grijehu ili koji nisu vjernici, uključujući bliske prijatelje i poznanike, koji su voljom okrenuli leđa Njegovim Učenjima i drugima nanijeli nepravdu.
 • Da oni koji se obrate tijekom Upozorenja ostanu na putu Istine.
 • Neka ljubav prema Isusu i Vječnom Ocu postane jača među onima koji već poznaju Istinu.
 • Da se Kazna ublaži.

Program:

 

🔵 Ovo su molitve koje će se moliti danas na Veliku Gospu 2020

 

Dnevne Križarske Molitve:

1, 12, 24, 30,33,79, 102,104,111, 129, 155, 164

 

Molitve za klerike u ovim teškim vremenima krize u našoj ljubljenoj Crkvi:

22, 40, 49, 56, 57, 66, 70, 110, 114, 135, 136, 170

 

Za preživljavanje Katoličke Crkve i zaštitu protiv prijevare i laži:

23, 28, 29, 38, 53,100, 101, 144, 158, 169

 

Molitve za sve duše koje mogu nestati u ratovima, zemljotresima ili u nadolazećoj globalnoj ispovijedi, Upozorenju

4, 7, 8, 14, 16, 30, 43, 54, 55, 60, 65, 120, 127

 

Litanije Isus čovječanstvu 1- 6

 

🔵 Dvije Poruke koje će se čitati:

 

OVO JE MOJA KNJIGA. MOJA RIJEČ. MOJE OBEĆANJE.

Srijeda, 15. kolovoza 2012., 01:00h

Moja predraga kćeri Ja govorim s tobom o ovom najvažnijem danu,

danu kojega sam odabrao da pokrenem Moju Knjigu za svijet.

Ovo je dan Velike Gospe Moje ljubljene Majke, Kraljice Neba, Kraljice

Zemlje, Majke Spasenja.

Nije slučajnost da Knjiga Istina postaje dostupna na ovaj datum,

jer Moja Majka je Majka Spasenja. Knjiga je tu, da pomogne spasiti

duše cijelog čovječanstva.

Moja Majka igra važnu ulogu u Spasenju duša.

Ona je Suotkupiteljica, Posrednica Milosti i Zaštitnica. To znači da

je Moju Majku odabrao Bog da pomogne Meni, Svome Sinu, u

konačnom planu Spasenja.

Njena uloga u ovom važnom vremenskom razdoblju nije shvaćena.

Ona je rodila Otkupitelja čovječanstva i donijela na svijet Dar Spasenja

zbog Svoga prihvaćanja da postane Moja Majka.

Ona je Majka sve Božje djece sada i Njoj je dana Moć da skrši sotonu

dok se Ja pripremam spasiti ljudski rod od njegovog bezbožnog plana

da zavede Božju djecu.

Knjiga Istine nije samo knjiga. Ona je Moja Sveta Riječ, prvi dio mnogih

otkrivenja, da obrate svijet.

Iako se mogla činiti vrlo teškom za izdavanje, s tako mnogo prepreka

koje su pred tebe stavljene, kćeri Moja, ova Misija je, uvjeravam te,

zaštićena s Neba.

Ovo je Moja Knjiga. Moja Riječ. Moje Obećanje.

Kada sam rekao da ću se Ja ponovno vratiti, Ja sam mislio da ću se

ponovno vratiti.

Baš kao kada sam Ja prvi put došao na svijet, Bog Moj Vječni Otac

je pripremio Svoju djecu, unaprijed, preko proroka.

Mnogi su slušali. Mnogi nisu.

U svakom slučaju, svijet je, nakon toga, uspio shvatiti Istinu. Oni su

znali i shvatili značenje Moje Muke na Križu i slobodu koju je dala

svijetu kako bi im bio udijeljen Dar Vječnoga Spasenja.

Isto se događa sada. Svijet se priprema za Moj Drugi Dolazak. Sada.

Sveta Riječ Božja se daje čovječanstvu preko ovih Poruka kao veliki Dar.

Mnogi će slušati. Mnogi neće.

Jedna stvar je jasna. Vrlo rijetki neće znati za Nju.

Oni će ili prihvatiti Moju Riječ onako kako im se sada daje ili neće.

Ja sam ispunio obećanje Moga Oca.

Moj Otac je obećao svijetu da će im biti dana Knjiga Istine u ovo vrijeme.

Mnogi će promišljati Istinu i prihvatiti Ju. Za druge će Istina biti gorkoga

okusa i smatrati će Ju lažima.

Neka znaju da će Zavjet biti ispunjen kao i ova proročanstva.

Nijedan čovjek, bez obzira koliko raspravljao protiv Moje Svete Riječi,

neće spriječiti da se Istina otkrije svijetu.

Proročanstva sadržana u Knjizi Otkrivenja razotkrivaju se pred vašim

očima.

Nijedan čovjek ne shvaća puno značenje Knjige Otkrivenja jer Njeni

sadržaji nisu otkriveni svijetu jasno, jer su bili samo smjernice.

Sada kada Ja, Jaganjac Božji, dolazim da kao što je obećano otvorim

Pečate, rijetki će to prihvatiti.

Zašto?

Ako vjerujete u Mene, u ove Poruke, zašto niječete Istinu kada vam se

daje?

Neuspjeh u prihvaćanju Istine koja vam je dana o lažnom proroku,

Antikristu i drugim proročanstvima značiti će da Mi nećete dopustiti

da vas podučavam u Spasenju duša.

Samo slijedeći Istinu možete biti sigurni.

Zapamtite da vas samo Istina može osloboditi od laži, koje šire zarazu

na čovječanstvo preko sotone.

Morate stalno zazivati Moju Majku da pomogne dovesti vas k Meni

kako bi bili zaštićeni od laži, koje sotona koristi kako bi vas spriječio od

Istine Mojih posljednjih Svetih Riječi koje su dane svijetu prije Moga

Drugog Dolaska.

Budite u miru i ljubavi. Ja vas sve ujedinjujem u zaštitu Moje

Predragocjene Krvi u ovo vrijeme.

Ja se radujem zbog vašeg odgovora, Moji ljubljeni učenici i oslanjam se

na vašu vjeru da Mi pomognete u ovoj posebnoj Misiji.

Vaš Isus

 

I DALJE MORATE PRIMATI MOJU SVETU EUHARISTIJU. NE

SMIJETE PRESTATI SA SVOJOM SVAKODNEVNOM ŽRTVOM,

JER VI NEĆETE BITI ONI KOJI SU PRISILJENI DONIJETI TU

ODLUKU.

Srijeda, 27. veljače 2013., 15:30h

Moja predraga kćeri, svakodnevne Svete Mise nastavit će se neko

vrijeme i Ja potičem sve Moje sljedbenike da nastave ići na njih kao

i prije.

I dalje morate primati Moju Svetu Euharistiju. Ne smijete prestati sa

vašom svakodnevnom Žrtvom, jer vi nećete biti oni koji su prisiljeni

donijeti tu odluku. Biti će proglašeno da će postati drukčija vrsta žrtve

Bogu i odmah ćete znati kada će se to dogoditi, jer će lažni prorok

zaustaviti slavljenje Svete Mise. Na mjestu Svete Mise nalaziti će se

poganski obred Jedinstvenog Svijeta, a vi Moji ljubljeni sljedbenici

koji ste blagoslovljeni Darom Duha Svetoga prepoznati ćete ga po

onome što će biti.

Nikada ne smijete napustiti Crkvu koju sam Ja dao svijetu,

utemeljenu na Mojim Učenjima, ni Žrtvu Moje Smrti na Križu, koja

vam se predaje u Presvetim Darovima.

Vi, Moji ljubljeni sljedbenici, Moja ste Crkva. Moji ljubljeni svećenici i

kler, blagoslovljeni Darom Duha Svetoga, nikada Me neće napustiti.

Niti će napustiti vas. I tako će Moja Crkva živjeti dalje, jer ne može

nikada umrijeti. Crkva je Moje Tijelo na Zemlji, stoga ne može

nikada biti uništena. A ipak, biti će slamana, mučena i odbačena, a

zatim ostavljena da umre u divljini.

Iako će Moji neprijatelji učiniti svaki pokušaj da unište sve do

posljednjeg tračka života, Moja će se Crkva ponovno uzdići. Ali

zapamtite, nikada neće umrijeti, iako će se to možda tako činiti.

Moja Crkva na Zemlji biti će veličinom smanjena i postati će, ne

vlastitom krivnjom, Vojska Ostatka.

Moj Pravi Namjesnik, koji je odbačen, boriti će se da vodi Božju

djecu kako najbolje može. A Ja, Isus Krist, ću vas voditi, uzdići vas i

izbaviti vas od zla koje će vam biti nametnuto; zlo, koje će dovesti

do naglog i užasnog kraja za sve one koji pristaju uz Antikrista i

njegove robove.

Vaš Isus

 

Link:

Javite se Križarima ili pošaljite mail na: centrebot1@gmail.com

Globalna molitva – Velika Gospa 2020

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *