Idolatrija papinstva

Tretirati svaku riječ koju je izgovorio papa, kao da je službeno učenje Crkve bilo bi upadanje u idolatriju papinstva rekao je Kardinal Raymond Burke na Katoličkoj konferenciji 9. 8. U Kentackyu.

Kardinal je također nedavno govorio u Louisvillleu i rekao da katolici koji hoće ostati vjerni Kristu i Crkvi koju je On osnovao moraju naučiti razliku između riječi čovjeka pape i riječi Pape Kristovog Vikara na zemlji.  

Papa Franjo često izabire govoriti kao čovjek. Čak je i u dokumentima koja su u prošlosti predstavljala više značajna učenja, on jasno izjavio da to nije učenje Učiteljstva, nego njegovo vlastiti razmišljanje.

Ali oni koji su se privikli na različite nove načine papinog izražavanja, hoće svaku njegovu izjavu nekako prikazati kao dio Učiteljstva. Tako činiti je suprotno razumu i onome što je Crkva oduvijek učila.

Jednostavno je krivo i štetno za Crkvu da prima svaku izjavu pape, kao dio papinog učenja ili učenja Učiteljstva.  

Kardinal Burke je već prije za papinu kontraverznu AL iz 2016 rekao da nije dio Učiteljstva, nego Franjina osobna refleksija.

Burke ja nazvao apsurdom razmišljanje da bi papa Franjo mogao službeno kao Vikar Krista na zemlji, učiti nešto što nije u skladu sa njegovim prethodnicima, na primjer Benediktom XVI i Svetim Ivanom Pavlom II.

Bez distinkcije lako bi izgubili poštovanje prema papinstvu ili bilo vođeni da pomislimo: Ako se ne slažemo s osobnim mišljenjem čovjeka koji je rimski pontif, prekinuli smo vezu sa Crkvom.

Bilo koja deklaracija pape, kaže Burke, mora biti shvaćena u kontekstu stalnog učenja Crkve, inače konfuzija i podjela o učenju i praksi Crkve ulaze u njeno tijelo i čine veliku štetu dušama i evangelizaciji svijeta.

Burke je rekao da katolici moraju biti ustrajni, kako ne bi bili vođeni ukrivo lažnim učenjem.   

Vjerni ne smiju slijediti teološka mišljenja koja kontriraju doktrini koja je u Svetom Pismu i Svetoj Tradiciji, te je potvrđena Učiteljstvom, čak i ako su ova mišljenja široko rasprostranjena u Crkvi i nisu ispravljena od Crkvenih pastira koji su to dužni učiniti.

https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-burke-warns-against-idolatry-of-the-papacy

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *