Istaknuti klerici i naučitelji optužili lažnog proroka za herezu, ozbiljni biskupi i kardinali za sada šute

Nismo odmah na prvu objavili ovu vijest, čekali smo da vidimo reakcije.

Zanimljivo je da su neki liberalni biskupi ipak reagirali, oštro osuđujući ovo pismo, te se time svrstali u nekatolike…

Samo da ukratko ponovimo o čemu se radi:

Istaknuti klerici i naučitelji, uključujući Oca Aidan Nichols-a, jednog od najpoznatijih teologa Engleskog govornog područja, objavili su otvoreno pismo optužujući lažnog proroka za počinjenje hereze.

Zatražili su od biskupa Katoličke Crkve, kojima su poslali pismo, “da poduzmu sve potrebne korake kako bi se suočili sa ovom teškom situacijom”.

 

Autori pisma temelje svoje optužbe za herezu, na mnogim istupima lažnog proroka, koji je nebrojeno puta prihvatio stavove protivne vjeri, te na njegovoj potpori svećenika, biskupa i kardinala čiji životi pokazuju veliku uvredu i sablazan Crkvenoj vjeri i javnom moralu.

 

“Poduzimamo ovu mjeru kao posljednje sredstvo, kojim nastojimo odgovoriti na počinjenu štetu koju su uzrokovale riječi i djela Pape Franje ovih nekoliko godina, a što je kulminiralo najvećom krizom u povijesti Katoličke Crkve.” naglašavaju autori.

 

 

Tekst se pojavio na blagdan Sv. Katarine Sienske, svetice koja je savjetovala i upozoravala nekoliko Papa u svoje vrijeme.

Dokument od 20-strana, nastavlja se na dokument Sinovske korekcije iz 2017 god., koji su potpisali 61 istaknuti klerik i naučitelj, a sadrži ukupno 7 hereza lažnog proroka o braku, moralnom životu i primanju Sakramenata.

Autori novog pisma zaključuju kako je “sada potpuno jasno da je Papa Franjo svjestan svojeg stava koji je protivan vjeri, te da je došlo vrijeme za korak dalje, a to je proglašavanje Pape Franje krivim za herezu.”

“Ograničavamo se isključivo na one izjave gdje je on javno zanijekao istine vjere, a onda konstantno radio kako bi pokazao svoju nevjeru prema ovim istinama koje je javno zanijekao”, zaključuju autori.

Iz ovog razloga autori zahtijevaju uz puno poštovanje od biskupa Crkve da poduzmu potrebne akcije, kako bi se izbjeglo još veće zlo.

Autori podsjećaju biskupe da oni mogu osloboditi Crkvu sadašnjeg papinstva u skladu sa Salus animarum prima lex ili (spasenje duša je najviši zakon), proglašavajući razriješenje dužnosti.

U svom pismu autori u detalje objašnjavaju razloge i dokaze kojima potvrđuju djela hereze.

Osim njegovih mnogih izjava koje se odnose na brak i obitelj, tu se navodi i posljednja njegova izjava o raznolikosti religija iz 2019 god., koje su vođene voljom Božjom, u deklaraciji iz Abu Dhabi-ja.

Također, u pismu se spominju i brojne osobe koje su svojim djelima i/ili životom javno sablaznile i počinile teške grijehe prema Katoličkom nauku i moralu, a koje je Franjo javno pohvalio (Emma Bonino) ili promaknuo na istaknute pozicije u crkvenoj hijerarhiji (Kardinal Oscar Rodrigez Maradiaga).

Tu se spomenuti i kardinal Blase Cupich, Kardinal Godfried Danneels, Kardinal Donald Wuerl, Biskup Gustavo Zanchetta i Biskup Juan Barros.

Činjenica da Franjo nikada nije odgovorio na pitanja dubie, koje se odnose na njegovu kontroverznu pobudnicu Amoris Laetitia, te da je smijenio sve članove Pontifikalne Akademije za Život, do te mjere da su novoimenovani članovi javno protivni stavovima ove Akademije, dodatno je utjecalo na spoznaju kako imao dovoljno vremena, ako je želio demantirati svoje heretične stavove.

Autori ovog pisma naglašavaju kako nije potrebna većina biskupa da se Franju optuži za herezu.

“Stoga apeliramo na vas – biskupe – kao na naše duhovne oce, koji ste vikari Krista, a ne vikari Rimskog pape, da unutar svoje jurisdikcije opomenete Papu Franju da se javno odrekne svojih hereza koje ispovijeda.

Jedino će na ovaj način to imati kanonski utjecaj za Katolike.

A ako se kojim slučajem Papa Franjo ne pokaje nakon vaše opomene, onda mora prihvatiti kanonske posljedice svoga zločina”, zaključuju autori pisma.

 

Da se primijetiti nervoza u katoličkim medijima vezano za ovo pismo.

Sa jedne strane nitko ozbiljan, osim liberalnih klerika koji nisu ozbiljni katolici, ne može poreći da je lažni prorok heretik.

Tu se uglavnom svi slažu, jer ako bi branili njegove hereze ne bi ni oni bili ništa bolji. Međutim pitaju se je li formalni heretik ili je samo kao privatna osoba heretik?

Ali kad se počne diskutirati je li onda on papa ili nije, onda se povuku, jer se boje da bi izgubili čitateljstvo, ako bi rekli istinu.

Stvari bi trebale biti jednostavne za njih. Za ljude koji ne znaju za Knjigu Istine, a jesu pravovjerni katolici.

Franjo je heretik i to je van debate.

Je li on dio Mističnog Tijela Kristova? Nije, jer je heretik.

Možemo li biti u jedinstvu s njim? Ne.

Kako onda može biti papa? Oni bi trebali reći da ne znaju kako je to moguće i da je to problem koji trebaju riješiti kardinali i biskupi.

Vrlo jednostavno i vrlo istinito.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *