Kardinal Burke poslao ‘posljednju molbu’ za jasnoćom papi Franji na godišnjicu dubie

Godinu dana nakon što je dubia izašla u javnost, kardinal Raymond Burke se ponovo obratio papi Franji i cijeloj Crkvi sa hitnom i posljednjom molbom za jasnoćom.

U novom intervjuu, koji je objavljen u National Catholic Register, kardinal Burke je predstavio „težinu“ trenutne situacije u Crkvi koja se, kako on kaže, „konstantno pogoršava“ jer biskupi od Filadelfije do Malte nude „različite i ponekad inkompatibilne interpretacije apostolske pobudnice o obitelji, Amoris Laetitie“, pape Franje.

( Kardinal Burke tijekom posjeta Canternburyu, gdje je odao počast relikvijama Svetoga Thomasa Morea)

Ovaj miks interpretacija, kardinal Burke kaže, ugrožava „bit stvari pologa naše vjere“ i „doveo je negdje do ponude predloška izmjene koja se odnosi na cjelokupnu Crkvenu moralnu praksu.“ Štoviše, njegova eminencija dodaje, trenutna zbrka „sve više potkopava“ značenje Sakramentalne Crkvene prakse, „posebno kada je u pitanju Pokajanje i Euharistija.“

Današnja posljednja molba dolazi točno godinu dana nakon što su starija četiri kardinala  – Burke, Caffara, Brandmuller i Meisner – javno izašli s pet pitanja, ili dubiom, koju su poslali papi Franji tražeći u njoj jednostavne odgovore, sa „da“ ili „ne“, vezano za određene kontraverzne dijelove Amoris Laetitie.

Dugo važeće metode koje s tiču pojašnjenja određenih tema za doktrinu ili praksu, kardinali su predočili dubiom papi i Kongregaciji za vjeru, da ustvrde jesu li ovi dijelovi, a posebice paragraf 300-305 poglavlje 8, konzistentni s prethodnim učenjima papa.

Najspornije pitanje dubie je da li je nekim razvedenim osobama, koje su ponovno vjenčane bez ukidanja i življenja u objektivnom stanju preljuba, dozvoljeno primiti Svetu Pričest.

Na ruke dostavljena papi 19. rujna 2016.g., dubia nije naišla na odgovore. Motivirani pastoralnom skrbi, 14. studenog 2016.g. četiri kardinala su odlučila obavijestiti Božji narod o ovoj inicijativi, objavljujući dubiu s izjavom naslovljenom; „U potrazi za jasnoćom: Molba za razrješenjem čvora u Amoris Laetiti.

Nekoliko mjeseci poslije, dok još nije bilo odgovora, kardinal Caffara je napisao drugo pismo papi, a vezano za molbu kardinala za privatnom audijencijom. Na ovo pismo, također, nije odgovoreno.

Kardinal Meisner je umro 5. srpnja 2017.g., a kardinal Caffara dva mjeseca poslije 6. rujna 2017.g.

Kardinal Burke je rekao za Register da on namjerava u svom novom intervjuu odati počast ovoj dvojici kardinala podvlačeći poziciju dubia potpisnika i dajući pregled situacije.

„Briga je bila i jest da se točno odredi što je papa ovim želio poučiti kao Petrov nasljednik“, rekao je.

„Jasnoća pruža svjetlo nužno da bi se popratile obitelji na putu Kršćanskih učenika“, rekla je njegova eminencija u posljednjoj i hitnoj molbi papi Franji kako bi učvrstio svoju braću u vjeri. „Nejasnoća je ta koja nas drži da ne vidimo put i sprječava djela evangelizacije u Crkvi, jer Isus je rekao: „Meni valja raditi djela onoga, koji me posla, dok je dan. Dolazi noć, kada nitko ne može raditi.“ (Iv 9:4)

U prethodnim intervjuima Burke je ukazao da „formalna korekcija“ pape od strane četvorice kardinala može postati „nužna“ kako bi pružila „jasno predstavljanje Crkvenih učenja u točkama o kojima se raspravlja.“

https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-burke-makes-final-plea-for-clarity-to-pope-francis-on-dubia-annive

Pravila komentiranja: HKZ cijeni i potiče komentare čitatelja. Komentare ipak treba ograničiti na temu, da budu precizni i jasni, poželjno bi bilo da se podupru činjenicama, u svrhu davanja novih informacija ili produbljivanja postojećih.
Ovaj prostor nije namijenjen da bi se na njemu vrijeđalo bilo koga, niti je namijenjen za širenje osobnih duhovnih iskustava, također nije namijenjen za učestalo osobno blogiranje niti za teološke rasprave među komentatorima. Nije tajna da postoje uljezi koji mogu napraviti štetu, zbog toga neke komentare moramo brisati. Ako ispunjavaju ova pravila, objavljeni komentari ne moraju nužno odražavati stajalište HKZ-a.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *