Kardinal: Pomutnja u Crkvi ukazuje da se možda nalazimo u Posljednjim Vremenima

“Pomutnja i greške u Katoličkoj Crkvi koje se odnose na Njeno temeljno učenje o braku i obitelji toliko su ozbiljne, da možda Posljednja Vremena dolaze na nas”, rekao je Kardinal Burke u novom intervjuu.

Kada su temelji moralnog zakona poljuljani unutar Crkve, “onda je cijelo uređenje ljudskog života i uređenje Crkve ugroženo”, rekao je Burke.

“U tom smislu, može se steći mišljenje kako Crkva daje dojam nevoljne poslušnosti Našem Gospodinu”, rekao je Kardinal.

“Možda smo doista stigli do Kraja Vremena”, zaključio je Burke.

Kardinal Burke je potvrdio u intervjuu za Catholic Herald da “vrlo ozbiljna pitanja” koja se odnose na dubiu, a poslana su papi Franji prošle godine i dalje ostaju otvorena.

Kardinal ipak još želi odlučiti o načinu kako će formalna korekcija upućena papi izgledati. 

Kardinal Burke duže vrijeme je poznat kao branitelj Crkvene tradicije, i mnogi cijene njegovu odlučnost tom cilju, a posebno u svjetlu današnje degradacije i ismijavanja, te ga drže primjerom hrabrosti i vjernosti vjeri.

Kardinal Burke je ponovno potvrdio u intervjuu da su svećenici slobodni slaviti Izvanredni oblik Mise, budući da je Papa Benedikt XVI izdao motu proprio Summorum Pontificum, u kojem ističe da se oba oblika Mise smatraju normalnim u Crkvi.

Također je ponovio, da je pristupanje Sakramentima, osobama koje žive u grešnim zajednicama “narušavanje istine”, vezano za nerazrješivost braka i za Svetost Euharistije.

“U sadašnjem trenutku, postoji pomutnja i greška o najbitnijim učenjima Crkve”, rekao je Kardinal Burke, “a osobito o braku i obitelji”.

Ponovio je riječi Svetog Pavla :“jedemo svoju osudu”, ako primamo Euharistiju na nedostojan način.

“Sada pomutnja u Crkvi ide čak i dalje od toga, jer danas vlada nedoumica da li uopće postoje djela koja su intrinzički zla, a to je ne zaboravimo temelj moralnog zakona”, dodao je Burke.

Zapitan što misli o Talijanskom generalnom tajniku Biskupske Konferencije Biskupu Nunziu Galantinu, koji je rekao kako je Protestantska Reformacija bila “događaj Duha Svetoga”, Kardinal je odgovorio : “Ne vidim kako netko može reći da je podjela Crkve djelo Duha Svetoga. To jednostavno nema smisla.”

Također je odbacio govor o zajedničkom Euharistijskom slavlju sa Luteranima kao “nemoguć”, zbog razlika u učenju o transubstancijaciji ili pretvorbi.

“Za Katolike, sudjelovanje u nekoj vrsti ekumenske Euharistije, bilo bi ravno napuštanju Katoličke Vjere” izjavio je Kardinal Burke. 

“Ovo je duboko lažni ekumenizam koji bi učinio veliku štetu Vjeri i dušama”, dodao je Burke.

Burke je rekao kako bi papa trebao prvo učiniti ispovijed i svjedočanstvo vjere, vraćajući u sjećanje da je Crkva Tijelo Krista, da Crkva pripada Kristu, a da smo svi mi poslušni Njegovoj službi”

https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-burke-perhaps-we-have-arrived-at-the-end-times

Pravila komentiranja: HKZ cijeni i potiče komentare čitatelja. Komentare ipak treba ograničiti na temu, da budu precizni i jasni, poželjno bi bilo da se podupru činjenicama, u svrhu davanja novih informacija ili produbljivanja postojećih.
Ovaj prostor nije namijenjen da bi se na njemu vrijeđalo bilo koga, niti je namijenjen za širenje osobnih duhovnih iskustava, također nije namijenjen za učestalo osobno blogiranje niti za teološke rasprave među komentatorima. Nije tajna da postoje uljezi koji mogu napraviti štetu, zbog toga neke komentare moramo brisati. Ako ispunjavaju ova pravila, objavljeni komentari ne moraju nužno odražavati stajalište HKZ-a.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *