Kardinal Sarah: Crkva se suočava sa velikim rizikom raskola, zbog moralnosti

New York, 24.04.2017., Kardinal Robert Sarah upozorio je kako je jedinstvo Crkve ugroženo od strane utjecajnih vođa unutar Crkve koji “inzistiraju” da nacionalne Crkve, imaju pravo odlučivati svaka za sebe, o pitanjima nauka i moralnosti.

“Bez zajedničke vjere, Crkva se ugrožava pomutnjom, a onda, napredujući u tome, ona tone u depresiju i raskol.”

“Danas, postoji veliki rizik od rasparčavanja Crkve, kidajući Mistično Tijelo Krista, inzistirajući na nacionalnim identitetima pojedinih Crkvi i stoga potičući njih da odluče svaka za sebe, iznad svega o ključnim pitanjima nauka i morala,” dodao je.

Katolici ispovijedaju svake nedjelje u Apostolskom Vjerovanju, da je Crkva “Jedna, Sveta, Katolička i Apostolska.” Ovo se često zove četiri “obilježja” jedne istinske Crkve.

Sarah, koji dolazi iz Gvineje, dao je komentar 18.04., u intervjuu karitativnoj organizaciji pod imenom – Pomoć Crkvi u Potrebi, o odnosima između “Afričke Crkve” i “Univerzalne Crkve”.

Kardinal Sarah, koji je prefekt Kongregacije za Bogoštovlje, istaknuo je da usko govoreći, ne postoji takva realnost kao npr. “Afrička Crkva”.

“Univerzalna Crkva nije neka vrsta federacije koju čine lokalne Crkve,” rekao je.

“Univerzalna Crkva, je simbolizirana i predstavljena od Crkve u Rimu, sa Papom kao njenom glavom, nasljednikom Svetog Petra i glavom Apostolskog Nauka; budući da je ona rodila sve lokalne Crkve i ona ih održava u jedinstvu vjere i ljubavi.”

Primjedbu Kardinala Saraha, neki će shvatiti kao suprotstavljanje pritisku pape Franje, da dozvoli biskupskim konferencijama različitih zemalja veću moć, čak i rješavanje sporova u svezi Crkvenog nauka i morala.

U svojoj Exhortaciji Evangelii Gaudium, Papa Franjo je pozvao na “konverziju papinstva” koja će mu pomoći “u vježbanju” papinstva. U istom dokumentu kritizira “pretjeranu centralizaciju” moći – kako to on naziva Petrovom uredu, sugerirajući da biskupske konferencije treba opunomoćiti sa ” pravim autoritetom u nauci”.

Franjo je također pisao o decentralizaciji Crkve u svojoj Exhortaciji iz 2016 Amoris Laetitia. Napisao je: ” Želio bih pojasniti kako se, sve diskusije o moralnim, pastoralnim ili pitanjima nauka vjere, ne moraju rješavati intervencijama magisterijuma… Svaka zemlja ili regija, štoviše, može tražiti rješenja koja će bolje odgovarati njihovoj kulturi, osjetljivosti tradicije i lokalnih potreba.”

Prema nadbiskupu Stanislawu Gadeckom, predsjedniku Poljske biskupske konferencije, papa je prošle godine rekao Poljskim biskupima da će decentralizirana Crkva, biti u stanju interpretirati papinske enciklike i rješavati sporna pitanja, kao što je davanje Pričesti civilno rastavljenima i ponovno vjenčanim Katolicima.

U intervjuu sa organizacijom Pomoć Crkvi u Potrebi, Kardinal Sarah je rekao da će Crkva rasti po svijetu samo ako je ujedinjena po “našoj zajedničkoj vjeri i našoj vjernosti Kristu i Njegovoj Riječi u jedinstvu sa papom.”

“Kao što nam je Papa Benedikt XVI rekao: “Jasno je da Crkva ne raste postajući individualizirana, odvajajući se na nacionalnom nivou, zatvarajući se unutar specifičnog kulturološkog konteksta, dajući sebi cjelokupno kulturalno ili nacionalno područje; umjesto toga Crkva treba imati jedinstvo vjere, jedinstvo nauka, jedinstvo moralnog učenja. Ona treba primarijat pape, i njegove misije da potvrdi vjeru svoje braće.” rekao je.

Kasnije u intervjuu, Sarah je rekao da će Crkva učiniti “tešku grešku” misleći kako pitanja socijalne pravde kao što su borba protiv siromaštva i pomoć migrantima, predstavlja Njenu pravu misiju.

“Crkva teško griješi obzirom na prirodu stvarne krize, ako misli kako je njena temeljna misija ponuditi rješenje za sve političke probleme koji se odnose na pravdu, mir, siromaštvo, primanje migranata, itd., a u isto vrijeme zanemarujući evangelizaciju”, rekao je.

Kardinal je rekao, da dok se Crkva “ne može distancirati od ljudskih problema,” ona će u konačnici “podbaciti u svojoj misiji”, ako zaboravi svoju pravu svrhu. Sarah je nakon toga citirao Yahya Pallavicini-a, Talijana i bivšeg Katolika koji je prešao na Islam: “Ako Crkva, sa opsesijom kakvu ima danas za vrijednosti kao što je pravda, socijalna prava i borba protiv siromaštva, zbog toga zaboravi svoju dušu, podbacit će u svojoj misiji i bit će napuštena od velike većine vjernika, i to sve zahvaljujući činjenici da vjernici neće više prepoznati u Njoj, ono što jest Njena prava misija.”

https://www.lifesitenews.com/news/card.-sarah-a-decentralized-church-would-face-confusion-then-dispersion-the

Komentar: Pravi cilj decentralizacije Crkve, koju su mnogi biskupi i kardinali diljem svijeta pozdravili, jer je to značilo više moći u njihovim rukama, sada napokon poprima svoju jasnoću. Čekajući strpljivo do trenutka stvaranja kritične mase Katoličkog klera, koji su se stalno suprotstavljali jasnom, nepromjenjivom, beskompromisnom Isusovom Učenju, ostvario se pomno smišljeni plan, koji preko ideje decentralizacije dopušta širenje hereze onima koji su to i ranije željeli, ali nisu smjeli.

One Comment

  1. Karlo Staklenac

    Zašto se Kardinal Sarah plaši priznati da je već katolička Crkva stupila u raskol, samim time što Papa ne odgovara na pisma Dubia. Zar ovaj federalizam nije ukinuće Isusove odredbe ” da budemo jedno”. ?

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *