Kardinal Sarah: Mnogi crkveni vođe podcjenjuju ozbiljnu krizu kroz koju Crkva prolazi

Katolička Crkva prolazi kroz “ozbiljnu krizu”, rekao je kardinal Sarah, prefekt Kongregacije za Bogoslužje. Problem se sastoji od činjenice da “značajan broj Crkvenih vođa podcjenjuje” kako je doista kriza ozbiljna.

Kriza se sastoji od “relativizma u nauci, moralu i disciplinskom učenju, teškim zlostavljanjima, desakralizaciji i trivijalizaciji Svete Liturgije, pukim socijalnim i horizontalnim gledanjem na Crkvenu misiju,” napisao je Kardinal 31.03. Njemačkoj konferenciji za svetu liturgiju.

Konferencija obilježava 10 godišnjicu motu proprio Summorum Pontificum, Pape Benedikta XVI. Proglas, objavljen 7.07.2007., pojašnjava pravo svećenika da održe Tradicionalnu latinsku Misu bez traženja zahtjeva od svog biskupa.

Temeljeći svoje objašnjenje na staroj latinskoj poslovici “ono što moliš u to i vjeruješ”, Kardinal je rekao da manjak, čak i osnovnog razumijevanja istina vjere, kako među svećenicima tako i među biskupima, može se pratiti sve do osiromašenog stanja Katoličke liturgije.

Ozbiljna kriza vjere, ne samo na nivou Kršćanskih vjernika nego također i posebno među mnogim svećenicima i biskupima, učinila nas je nesposobnim shvatiti Euharistijsku liturgiju kao žrtvu, istovjetnu onoj koju je jednom za svagda učinio Isus Krist, čineći prisutnim Žrtvu Križa u beskrvnom obliku, kroz Crkvu, u različitim vremenima, mjestima, ljudima i nacijama,” rekao je.

“Često postoji svetogrdna tendencija svesti Svetu Misu na jednostavni i gostoljubiv obrok, slavlje obeščašćene gozbe, zajedničko slavljenje samo za sebe, ili čak i gore, užasnu razbibrigu od muke života koji više nema smisla, ili od straha od susreta Boga licem u lice, jer Njegov pogled otkriva i primorava nas da pogledamo istinski i nepokolebljivo u ružnoću našeg unutarnjeg života. Ali Sveta Misa nije razbibriga. Ona je živa Žrtva Krista koji je umro na Križu kako bi nas oslobodio od grijeha i smrti, s ciljem da nam otkrije ljubav i slavu Boga Oca,” dodao je.

I dok Katolička Crkva uči da je Euharistija “izvor i vrh Kršćanskog života” studije su pokazale da više od 50% Američkih Katolika ne znaju Crkveno učenje da Isus Krist doista jest prisutan “tijelom, krvlju, dušom i božanstvom” u posvećenom kruhu i vinu.

Kardinal je istaknuo, da je manjak vjerovanja u stvarnost Euharistije povezan sa greškama koje su se uvukle u Crkvene najviše molitve, liturgiju.

“Nužno je prepoznati ozbiljnu, duboku krizu koja je zahvatila liturgiju i samu Crkvu od Koncila budući da u njenom centru više nije Bog i slavljenje Njega, nego čovjek i njegova navodna sposobnost da “nešto” radi kako bi se zabavio za vrijeme Euharistijskog slavlja” rekao je.

“Kada Crkva nije isticala Boga u svom centru liturgije, Crkva je započela samouništenje,” rekao je, zastranjujući od svoje misije i svrhe spašavanja duša, često sa odobravanjem visoko-rangiranih Crvenih osoba.

“Mnogi se odbijaju suočiti sa Crkvenim radom samouništenja, kroz namjerno rušenje njenih doktrinalnih, liturgijskih, moralnih i pastoralnih temelja,” rekao je.

“I dok sve više i više glasova visoko-rangiranih prelata tvrdoglavo potvrđuju očite doktrinalne, moralne i liturgijske greške koje su bile osuđene stotinu puta i rade na uništenja ono malo vjere koja je ostala Božjim ljudima, dok Crkvena barka plovi olujnim morem ovog dekadentnog svijeta i valovi udaraju brod koji se već puni vodom, većina Crkvenih vođa i vjernika viče: “Tout va tres bien, Madame la Marquise!

(-sve je uredu gospođo Marquise!). Ali stvarnost je potpuno drugačija”, dodao je.

Tout va tres bien, Madame la Marquise! je refren popularne pjesme u Francuskoj 1930-tih god., u kojoj zaposlenik plemkinje obavještava da je sve uredu na imanju osim “jednog malog detalja”. I dok pjesma nastavlja dalje, plemkinja saznaje da je taj “mali detalj” smrt supruga, izgorjela kuća i uništeno sve bogatstvo.

Kardinal Sarah kaže da je izlaz iz trenutačne krize s kojom se suočava Crkva otkriti nanovo svetu stvarnost liturgije, u svoj svojoj svetoj misteriji i slavi. Izbjeći po svaku cijenu “katastrofu, uništenje i raskol koji moderni promotori liturgije uzrokuju remodeliranjem Crkvene liturgije prema njihovim idejama” u svjetlu Vatikana II”.

„Liturgiji na koju su pozvali Oci Drugog Vatikanskog Koncila tek se treba detaljno pristupiti,” predlaže Kardinal.

“Sada, će biti dovoljno uzeti ponovno Konstituciju II Vatikanskog koncila o Svetoj Liturgiji, pročitati je iskreno, bez izdaje njenog značenja i vidjeti da pravi smisao II Vatikanskog Koncila nije početi reformu koja će postati prilika za prekid sa Tradicijom, nego upravo suprotno, ponovno otkriti i potvrditi Tradiciju u njenom najdubljem značenju.” rekao je.

“Mora se potvrditi da II vatikanski Koncil nije nikad tražio da se sve izbriše iz prošlosti i stoga napusti Misal Svetog Pia V,” rekao je.

Kardinal je rekao da je Papa Benedikt pokazao put prema ponovnom otkrivanju autentične liturgije, otvarajući vrata “izvanrednom” obliku Mise za koju se nadao da će pomoći “obogatiti” uobičajeni oblik Mise.

Slijedeći smjer Pape Benedikta, Sarah je rekao kako bi volio vidjeti ponovno lansiranje “liturgijskog pokreta”. “Ne onoga koji se temelji na buncanju pojedinih teologa koji žude za novotarijama, nego onoga koji se temelji na otvaranju prema “tišini-obožavanju-stavu.”

Bez svete tišine, rekao je, “ne možemo susresti Boga”. U obožavanju, dodao je, “osoba se utapa u Bogu, okružena sa svih strana Njegovom Prisutnošću.” Obožavanje pomaže osobi da teži “pripadati samo Bogu i uroniti u čistoću Njegove Ljubavi.” I konačno, rekao je ispravan liturgijski stav je neophodan ” temelj za proglašavanje vjere” i “duboke misterije Boga našeg ljubljenog Oca.”

Obraćanje Kardinala Saraha dolazi dva mjeseca nakon prijelomne vijesti pape Franje koji je naredio iznenađujući ponovni pregled nedavnih prijevoda liturgijskog teksta sa Latinskog na Engleski i druge jezike. 

Komentar: Očito smo iz dana u dan sve bliže Franjinom napadu na Svetu Misu i Stvarnu Prisutnost i Žrtvu Isusa Krista u Euharistiji.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *