Knjiga Istine i drugi vidjeoci

Dragi Svi

Moja braćo i sestre htio bih još jednom reći, malo dublje o „drugim vidjeocima“. Anđeo Božji je otkrio Knjigu Istine Danielu. „ Ali ću ti prije otkriti što je zapisano u Knjizi Istine.“ Daniel 10, 21

Idi Daniele rekao je „jer do posljednjega vremena ostaju zatvorene i zapečaćene ove riječi! Mnogi će se očistiti, obijeliti i prokušati. Bezbožnici će raditi bezbožno. Bezbožnici neće to razumjeti; ali će pobožnici to spoznati.“ Daniel 12, 9-10   

  Treba primijetiti da je ovo vrijeme očišćenja, obijeljenja i prokušenja. Isus sada otvara pečate i objašnjava Knjigu Otkrivenja, kako je obećano, tako da mnoge duše mogu biti spašene. Inače bi mnogi pali nepotrebno u pakao. Otkrivenje 5, 1-5

Ove Poruke su obećane čovječanstvu kao najveći dar, zajedno sa nadolazećim Upozorenjem, da bi nas vodile kroz veliku prevaru, kroz otpadništvo, sve nadolazeće ratove i progon kojega će osmisliti sotona i milioni njegovih palih anđela. Ove Poruke nas pripremaju za našu obranu protiv Antikrista i njegove vladavine, te protiv žiga zvijeri.

Knjiga Istine nam je dala neprocjenjive darove kako bi mi bili zaštićeni. Da li mi razumijemo ovu moć? Rečeno nam je da nam je sve dano! Sve što trebamo u našim je rukama!

Gospodin je obećao da će preko ove Knjige spasiti milijarde duša. Kako smo potpun dar dobili i kako je to velika odgovornost. Ako razvodnimo Poruke Knjige Istine uvodeći nove „vidjeoce“, onda padamo u našoj odgovornosti da zaštitimo i evangeliziramo ovu Misiju.

Je li Isus u krivu kada kaže: „dao sam vam sve“, je li On u krivu kada kaže da će kroz ovu Misiju spasiti milijarde duša?

Je li Isus u krivu kada kaže da će drugi vidjeoci napadati ovu Misiju, kako bi stvorili zbunjenost? Je li On griješi kada kaže da je Izebela ušla među nas da uzrokuje metež?

Je li naša Majka u krivu kada nas moli da ne dopustimo miješanje poruka?

Mislim da je jasno da su oni koji žele uvesti druge „vidjeoce“ neposlušni i nisu vojnici ostatka Knjige Istine.

Neki ljudi koriste ovu Misiju da ih nosi, kako bi na društvenim mrežama našli one koji će ih slijedili da bi širili svoju osobnu agendu. Pitam ih pitanje? Zbog čega vam treba Knjiga Istine? Zašto ne idete u svijet i širite vaše vidjeoce, a ne ostavite ljude koji slijede Knjigu Istine sa nerazvodnjenom verzijom Knjige Istine?

Vjerujem da je problem to što je Knjigu Istine teško progutati, jer Isus je rekao „ traži nijekanje samoga sebe.“ Nama je dana Istina. Apsolutna Istina i ovo može biti teško. Mi smo sada došli do kraja našeg cijeli život dugog duhovnog traženja. Kao žena koja je susrela Isusa na bunaru, rekla je da zna za Mesiju, Krista koji treba doći i naučiti ih svemu. Isus joj je rekao „ Ja Sam s kojim sada pričaš.“ Ona je SADA morala izabrati! Je li ovo tvoj Mesija? Biraj.

Je li tebi Isus govori u Knjizi Istine? Je li duhovna potraga završena? Hoću li dati svoje CIJELO Srce i svoju CIJELU Dušu i svoj CIJELI Duh ovoj Misiji?

Bog vas Blagoslovio i čuvao sve. Isus nas treba Sada.

Joseph G

Knjiga Istine i drugi vidjeoci

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *