Knjiga Istine o zločinu i o neizbježnoj kazni

Majka Spasenja: Mnoge izmjene će se dogoditi dok se konačno ne oblikuje nova religija

Knjiga Istine, 3. siječnja 2015.

Moja draga djeco, lice Crkve Mog Sina na Zemlji promijeniti će se izvan prepoznatljivosti i bit će zamjenjeno onim koje nije od Mog Sina. Promjena za promjenom će se nizati dok će se Učenja Mog Sina preokrenuti naopako i zamijenit će se lažnim sekularnim naucima.

Nema mjesta za išta drugo već za Riječ Božju u svakoj Crkvi koja se izjašnjava da ide koracima Isusa Krista. Ali, doći će vrijeme kada će Crkva Mog Sina postati dio političkog pokreta na najvišoj razini i tada će ona postati predvodnica u svim stvarima koje se tiču svijeta, osim što neće ostati vjerna Riječi kako Ju je Bog utvrdio. Sve ove stvari će se dogoditi, kako je naviješteno, dok Moj Otac dopušta Svojim neprijateljima da muče Tijelo Njegovog jedinorođenog Sina – ali samo na ograničeno vrijeme. On dozvoljava da ove kušnje provjere snagu onih koji poznaju Istinu i onih koji ostaju vjerni Njegovoj Crkvi; kao i onih koji će Ju odbaciti u korist nauka tame.

Potrajat će dok se sve ove promjene dogode, ali sjeme je posijano. Sve religije će se ujediniti kao jedna, a onda će se sjediniti s vladama kao dio novog sveopćeg tijela i oni će biti prethodnica sve dok čovjek grijeha ne uđe u nju da zauzme svoje mjesto. Mnoge zamjene će se dogoditi sve dok se konačno ne oblikuje nova religija i ona će proglašavati sve što bude vidljivo na njenoj površini, da je za dobro svih.

Molite, molite, molite draga djeco za snagu da pretrpite bol koja će uslijediti. Moj Sin, Isus Krist, plače suze velike žalosti zbog načina na koji će Ga se izdati i zbog duša koje će Mu biti izgubljene tim putem. O Njegovim odanim posvećenim slugama će ovisiti kormilarenje, koje će čuvati Njegovu Istinitu Crkvu na smjeru dok Ona uplovljava u uzburkane i olujne vode. Ali molim  vas, budite uvjereni da će svaka dobra milost biti dodijeljena onima koji ostanu odani Spasitelju i Otkupitelju svijeta tijekom ovih bolnih i teških vremena.

Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

Munje  i gromovi će se spustiti na Hram Gospodnji

Knjiga Istine, 3. siječnja 2015.

Moja predraga kćeri, kada je Bog svijetu dao Istinu, preko proroka, to je bilo Djelo Milosrđa s Njegove strane. Toliki mnogi su zaboravili na Boga, obožavajući lažne bogove – koji su došli od hijerarhije sotone – tako da su oni počeli vjerovati u svoju vlastitu nepobijedivost. Da nije bilo Božjeg Posredovanja, mnogi ljudi bi trpjeli strašnu kaznu.

Što je Bog rekao prorocima, od početka, dogodilo se. Upozorenja koja je On dao čovječanstvu dovela su do toga da su bili spašeni oni koji su se osvrnuli na njih, dok su bili odbačeni oni koji su ih zanemarili. Sve što je bilo naviješteno dogodit će se i oni koji se protive Bogu u Njegovim pokušajima da donese mir i Spasenje Svojoj djeci podnijet će račun zbog svog prkosa. Zato što je Istina iskrivljena i Riječ Božja zanemarena, ljudi će nastaviti okretati svoja leđa Svetoj Riječi Božjoj. Njihov silazak u tamu će imati za posljedicu kažnjavanje od Boga Svevišnjega.

Mog Vječnog Oca boli kad vidi dubine u koje je pao čovjek, u potrazi za bilo čim što mu donosi užitak. Ali, dan kada prestane Sveta Žrtva i čas kada će prevaranti oskvrnuti Moj Oltar, bit će konačna bodlja kojom će probosti Moj Bok. U određeno vrijeme, munje i gromovi će se spustiti na Hram Gospodnji i bit će srušen. Jao čovjeku koji će sudjelovati u ovom svetogrđu zato jer on će biti isključen od svakog pomilovanja i past će u ponor poput kamena. Nitko tada neće braniti čovjeka koji oskvrnjuje Moj Oltar, jer čim se Ruka Gospodnja spusti poput teške sjekire, oni će shvatiti Istinu.

Mnogi mogu otpasti od Boga, ali većinom će mnogi i dalje dozivati Njega tražeći utjehu u Njegovim Rukama. Ali, postojat će jezgra – družina zvijeri – čiji vanjski izgled sakriva zloću koja leži iznutra, koji će podbadati, zavoditi i privlačiti prema sebi duše čija su ih okorjela srca učinila savršenim skupinama u zavjeri da se oskvrne Moje Tijelo. Ovo je skupina, davno naviještena, koja će pokušati uništiti čovječanstvo. Njihova moć će biti ograničena, iako se međutim može činiti velikom. Moj Otac će dozvoliti tek toliko protivljenja protiv Mene, Njegovog Jedinorođenog Sina, na određeno vrijeme.

Dobri srcem će se osvijestiti i doći k Meni. Preko grijeha ponosa i oholosti stvorit će se najveće podjele među ljudima i ukoliko oni ne odbace svoje slabosti, bit će im nemoguće prihvatiti Moje Milosrđe.

Istine se mora držati, jer ako prihvatite bilo što osim Istine – Riječi Božje – završit ćete s ničim.

Vaš Isus

Knjiga Istine o zločinu onih koji danas vode Katoličku Crkvu i o neizbježnoj kazni

Pravila komentiranja: HKZ cijeni i potiče komentare čitatelja. Komentare ipak treba ograničiti na temu, da budu precizni i jasni, poželjno bi bilo da se podupru činjenicama, u svrhu davanja novih informacija ili produbljivanja postojećih.
Ovaj prostor nije namijenjen da bi se na njemu vrijeđalo bilo koga, niti je namijenjen za širenje osobnih duhovnih iskustava, također nije namijenjen za učestalo osobno blogiranje niti za teološke rasprave među komentatorima. Nije tajna da postoje uljezi koji mogu napraviti štetu, zbog toga neke komentare moramo brisati. Ako ispunjavaju ova pravila, objavljeni komentari ne moraju nužno odražavati stajalište HKZ-a.

One Comment

 1. admin

  Hvaljen Isus i Marija!
  Promijenili smo naslov ovog posta, jer su neki sa pravom primijetili, da bi ga netko mogao krivo protumačiti.
  Ipak, mi ne možemo upasti u klopku da prihvatimo mišljenje da mi nekoga osuđujemo, ako širimo Riječ Božju.
  Kad nas osuđuju da osuđujemo, da je Bergoglio lažni prorok i da će biti bačen u pakao, kao i “družina zvijeri” oko njega, onda mi to ne možemo prihvatiti.
  Da smo nekoga imenovali osim lažnog proroka Bergoglia, mi bi sudili, ovako je sve ostavljeno Bogu, a Riječ Božja se širi.
  Mi smo došli do apsurdne situacije da nismo u stanju izreći da se u Crkvi trenutno događa zločin, a da nas pri tom ne plaše Božjom Osudom ili se sami ne plašimo Božje Osude.
  Možda je to jedan od većih razloga zbog kojega je mnogima bilo lakše osuditi Knjigu Istine.
  Ako kažeš da postoji pakao ti osuđuješ, ako kažeš da postoji grijeh ti osuđuješ, ako kažeš bilo koju istinu Vjere, ti nekoga osuđuješ. Ne možemo živjeti taj mentalitet koji je ovo društvo doveo do točke samouništenja u kojoj se nalazi danas. Ako je nešto grijeh treba ga imenovati, a pri tom ne treba suditi duše koje u njemu sudjeluju. Što se tiče Bergoglia on je već osuđen i kroz Knjigu Istine i kroz Knjigu Otkrivenja i nama nije grijeh, ako širimo tu istinu. Naprotiv mi niječemo istinu, ako kažemo da taj sud treba ostaviti Bogu u ovom slučaju, kojega je Bog već presudio. Kao da dio nas očekuje da će Bog promijeniti Riječ, umjesto da širimo Riječ.
  Božja Riječ je nepromjenjiva.
  Gospodin Isus Krist u Knjizi Istine kaže: “Oni koji se uzvisuju preda Mnom, a govore zlo o drugima, bit će odvojeni od Mene” Ovo je apsolutno u skladu sa tim da mi trebamo širiti Knjigu Istine bez naše osobne cenzure.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *