Krist upozorava svećenike koji slijede lažnog proroka

U dnevnom tisku pod kontrolom masonerije čitamo kako najavljuju da lažni prorok Bergoglio ide u Beograd u kako kažu „ekumensku posjetu“. Pravovjerni katolici znaju da je ta misija stvaranje paklenske jedne svjetske religije. Jutarnji (bolje reći „Masonski list“) ruga se hrvatskim katolicima govoreći da će tako njihov, masonski „papa“, proglasiti kardinala Stepinca svetim. Hrvatski vjernici osupnuti ovim vijestima razočarano gledaju u Kaptol i kardinala Bozanića. A tamo vlada gromoglasna tišina…

Slika i prilika hrvatskih biskupa: oronulo pročelje njihove nedavno podignute zgrade koju su ukrasili skupim kamenom oniksom koji se izobličio i propada, slično kao i njihova vjera

No, ono što danas odzvanja Riječi su Boga našeg, Isusa Krista, kojima je prije točno osam godina upozorio one koji će Ga izdati štujući i klanjajući se lažnome proroku Bergogliju.

Iako su ove riječi izrečene dok je papa Benedikt još sjedio na Petrovoj Stolici, sada kada smo doživjeli strašne hereze, poganstva Pachamame, ukidanje svete Mise, ukidanje slavljenja Uskrsa i Božića, veličanje sodomije, propovijedanje masonske vjere, sve otvorenije spominjanje raskola, te uzdizanje jedne svjetske religije lažnoga boga humanizma, vidimo da se nalazimo u događajima opisanim u Kristovim riječima upućenim kao „usvisna“ Njegovom svećeništvu.

Ove strašne riječi dajemo niže u nadi i molitvi da će se probuditi hrvatski kler, u nadi da će među njima ustati svjedoci poput nadbiskupa Viganoa, hrabri Božji sluge, poput kardinala Stepinca, oni koji će biti vođeni duhom Proroka Ilije i Proroka Henoka i ne će sagnuti glavu pred Judama i knezovima ovoga svijeta.

NIZ DOGAĐAJA KOJI SE TIČU CRKVI U SVIJETU KOJE ME ŠTUJU IZIĆI ĆE NA POVRŠINU

 Srijeda, 14. studenoga 2012.

 Mila moja mistična zaručnice, predraga Moja kćeri, kušnje su ti donijele novu snagu i zanos koji je potreban da bi se dotaklo mnoga srca.

Ovo je jedan od načina na koji ću dotaknuti duše onih kojima su potrebne Moje milosti. Učinit ću to preko tvog rada za Mene i tako će se obraćenje brzo proširiti.

U ovo će vrijeme niz događaja koji se tiču Crkvi u svijetu koje Me štuju izići na površinu.

Uskoro će se obznaniti raskol u Mojoj Katoličkoj Crkvi.

To će dočekati s klicanjem oni koji su odvojili Istinu Mojih naučavanja od Zapovijedi Mog Oca.

Planiranje i usklađivanje ove velebne spletke traje već neko vrijeme, ali uskoro će iznijeti vijest o raskolu pred svjetske medije.

Mnogi koji viču iz svega glasa nameću laži, ali ne samo po pitanju pravila koja Moje naučavanje nalaže. Oni zapravo žele stvoriti novog boga. Jednu najobičniju figuru, čiji će odabir u Mojoj Crkvi biti predstavljen kao i bilo koji drugi politički izbor na visokoj razini.

Pokušat će vas uvjeriti da su nekadašnje Riječi jedna obmana i reći će vam da ne vjerujete u njih. Promijenit će način na koji su do sada provodili Moja naučavanja i na koji su Me častili.

Odbacit će Moje Zakone i štovati one koji su oni uspostavili.

Izmijenit će svoje svečane zavjete kako bi opravdali svoje sudjelovanje u stvaranju novog hrama – hrama posvećenog vladavini lažnog proroka.

Tako oni više neće biti Moji sluge budući da će promijeniti stranu i štovati lažnog proroka.

Klanjat će se lažnom bogu, i zbog tog novog pristupa ukinut će određene Božje zakone i zamijeniti ih opscenostima koje ću na Svoje Oči gledati.

 

Ovo je Moje upozorenje svećenicima koji će se odvojiti od Katoličke Crkve.

Kada u potpunosti izgubite vjeru u Mene, mozak će vam biti ispran lažima. Kada povjerujete podmuklim vladarima počinit ćete stravičan grijeh. Štovat ćete zvijer koja će oskvrnuti Moju Crkvu i zariti trnovu krunu u Glavu Moje Crkve, Mog istinskog Svetog Namjesnika, Pape Benedikta.

Strašno ćete stradati služeći zvijeri jer ćete Bogu oduzimati Njegovu djecu. Vratite se svojim pravim korijenima. Ne dopustite da Moja Crkva bude okaljana grijesima koje smišljaju ljudi koji žele uništiti kršćanstvo i druge religije koje štuju Mog Oca.

Vama, Mojim posvećenim slugama, koji se prestanete pokoravati Svetom Redu i odvojite svoja srce od Mene, ovi prevaranti će ukrasti duše.

Najveći grijeh ćete počiniti kada budete štovali lažnog boga. Sav u draguljima, bit će šarmantan, domišljat i naoko će se činiti da dobro razumije naučavanja iz Knjige Mog Oca. Sve će vas začarati. Izokrenut će Moje Učenje u herezu.

Ova religija, kao zamjena za Božju Istinu, ništa ne vrijedi. Pa ipak će naizgled odavati dojam privlačnosti, ljubavi i senzacije, i sva u zlatu i dragom kamenju, pojavit će se na svim oltarima kao nova, jedinstvena svjetska religija.

A vama, vjernim svećenicima, ovo ću reći. Podarit ću vam milosti potrebne da u svako doba prepoznate Istinu.

Ti idoli, koje će vam predstaviti kao Istinu, prah su i pepeo. Izrađeni su od drva. Ništa su, nemaju nikakvo značenje. Neće biti dane nikakve milosti. Jedini, pravi Bog naprosto neće biti prisutan u njihovim crkvama. Samo Živi Bog može boraviti u Mojim Crkvama.

Kada se Bog Otac osvjedoči o ovu posljednju uvredu, izgnat će one koji obnove ove poganske običaje. Potom će zatražiti objašnjenje od onih koji dovedu do raskola u Njegovoj Svetoj zemaljskoj Crkvi; a to su oni isti koji tako drsko i olako odbacuju Riječ Božju.

Kada se suoče sa mnom za vrijeme Upozorenja, spoznat će koliko su uvrijedili Mog Oca. Nijedna osoba i niti jedan posvećeni sluga ne upravlja stvarima jer postoji samo jedan Gospodar. Samo jedan Bog. Oni uvode boga kojeg je stvorio čovjek. Iako on ne postoji, oni će mi ipak oduzimati Moje stado. Dat će im se potrebne milosti i iskazati mnogo strpljenja. Ako se ne pokaju bit će uništeni.

Uzvratit će vam se milo za drago za svaku dušu koju zbog vas izgubim.

Vaš Isus

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *