Masoni, sotonine prisvojene duše, u opakom ropstvu okova koji ih vežu i dovode do strašnih mučenja u odajama pakla

Službeni stav Katoličke Crkve

Od dekreta In Eminenti Pape Klementa XII 1738 godine, Katolicima je zabranjeno pridružiti se masonima, a od 1983, pod prijetnjom kazne ekskomunikacije. Gledajući službeni dokument, Crkva je osudila Slobodno zidarstvo (masoneriju) i druga tajna udruženja najmanje 53 puta od 1738 godine, a posebno ponavljajući osudu Slobodnog zidarstva 21 puta.

Mala pomutnja se pojavila 1974 godine, kada je Kardinal Franjo Šeper koji je tada bio Prefekt Kongregacije za nauk Vjere, rekao da Katolici mogu pripadati masonskim ložama, nailazeći na odobravanje velikog dijela javnosti. Međutim ista Kongregacija za nauk Vjere proglasila je ovu interpretaciju vrlog kardinala pogrešnom već 1981 godine. Zanimljivo je spomenuti da je jedan svećenik u Hrvatskoj napisao knjigu u kojoj govori o Šeperu, kao pripadniku Udbe.

Najsvježija osuda slobodnog zidarstva dolazi od Sv. Pape Ivana Pavla II 1983 godine, kada je Kongregacija za nauk Vjere sa tadašnjim prefektom kardinalom Ratzingerom, a sada papom Benediktom XVI, izdala zabranu katolicima da se pridruže masonima:

“Crkveni negativni stav o masonskim udrugama ostaje nepromijenjen, budući da su njihovi principi oduvijek nepomirljivi sa crkvenim naukom. Stoga pridružiti im se ostaje zabranjeno od Crkve. Katolici koji su upisani u masonska udruženja, imaju teški grijeh i ne mogu pristupiti Svetoj Pričesti.”

Zašto takva zabrana pod kaznom teškog grijeha?

Budući da je slobodno zidarstvo mješavina teologije, povijesti, tradicije kultskih grupa kao što su Druidi, Mithari, Egipatsko svećeništvo, Rozikrucijani i drugi, ono zamagljuje Crkveno razumijevanje Boga. U njihovim ritualima, Bog je “veliki Arhitekt Svemira” ili “Veliki Geometričar” ili “Najveći”. U jednom od masonskih stupnjeva koji se zove “Holy Royal Arch – Sveti Kraljevski Luk”, Hebrejsko ime Boga ili Jahve, promijenjeno je kombinacijom Kananskog božanstva Baala i Egipatskog boga Osirisa kako bi se dobilo ime Jah-bul-on, a što predstavlja blasfemiju za svakog kršćanina. U jednom drugom stupnju Masonskih rituala imitira se Sv. Misa, što je još jedan oblik svetogrđa.

U biti njihova vjerovanja nude najniži zajednički nazivnik za Boga, tako da im se mogu pridružiti sve Kršćanske i nekršćanske vjeroispovijesti. Osim toga, budući da Slobodno zidarstvo uključuje i ateiste, upotreba imena Isusova je zabranjena unutar lože.

I dok su u Americi većina Masona kršćani, oni će staviti na svoj oltar Bibliju, a u isto vrijeme nekršćani mogu stavit neku svoju “svetu knjigu”.

Na primjer, zakletva se obično polaže na Bibliji, ali to također može biti i Kuran.

S vremenom ovo zamagljivanje Kršćanskog poimanja Boga, dovelo je u Francuskoj loži “Velikog Orienta” 1877 godine, do eliminiranja potrebe vjerovanja u Boga i besmrtnosti duše.

Stoga, da li bi zaista iskreni Kršćanin mogao sudjelovati u ovom kupusu svega i svačega: teologije, povijesti, tradicije, idolatrije i blasfemije? Sigurno ne.

Drugo, slijedeći ovu mješavinu svega i svačega, Slobodno zidarstvo predstavlja pseudo-religiju.

Njihovi rituali uključuju hramove, oltare, moralni kodeks, službu štovanja, obredna ruha, dane posta, hijerarhiju vođe, inicijaciju, obrede pokapanja (što uključuje različite zakletve i tajne čine), i obećanja o vječnoj nagradi i kazni. Za vrijeme obreda inicijacije, kandidat izražava želju da traži “svijetlo” i on je uvjeren da će primiti svjetlo duhovne instrukcije što nije mogao primiti u drugim crkvama. Štoviše, on će steći vječni mir u “nebeskoj loži” ako živi i radi prema masonskim principima.

Napredovanjem kroz različite stupnjeve, kandidat ima različite zakletve. Kandidat čini zakletvu Slobodnom zidarstvu i njihovim tajnama, pod prijetnjom kazne smrti ili sakaćenja vlastitog tijela, klečeći, očiju zavezanih ispred oltara, stavljajući obje ruke na neku od knjiga (može biti Biblija), kocka i kompas, ponavljajući za “obožavanim gospodarom” riječi zakletve.

Imajte na umu da kandidat još ne zna sve tajne za koje se kune da će ih čuvati zakletvom.

Ova zakletva je pogrešna jer kome ili čemu se kandidat zaklinje.

Zar bi iskreni Katolik sudjelovao u ovoj pseudo religiji i učinio takvu zakletvu? Jasno, ne bi.

Treće, čitavo Slobodno zidarstvo prožeto je anti – katolicizmom. Dva tradicionalna neprijatelja Slobodnog zidarstva su kraljevstvo i papinstvo. Masoni čak vjeruju da je Krist, umirući na Kalvariji bio “najveći među apostolima humanizma, naspram Rimskog despotizma i fanatizma i netrpeljivosti svećeništva”, ali ne i da je Krist Bog.

Kada mason dostigne 30 stupanj u hijerarhiji, dobiva naziv “Kadosh”, tada on gazi svojom nogom papinsku tijaru i kraljevsku krunu i čini novu zakletvu da će “osloboditi čovječanstvo od okova despotizma i ropstva duhovne tiranije”.

Stoga je i Nikica Gabrić, da bi došao do 30 stupnja morao to učiniti.

Sada opet razmislite, da li bi iskreni Katolik učinio tako nešto? Ne bi.

Evo nekoliko primjera Slobodnog zidarstva i katolicizma: U Americi, slobodno zidarstvo inspirirano je anti Katoličkim emocijama još od kolonijalizma. Jedan od tadašnjih vođa Slobodnog zidarstva, General Albert Pike rekao je za papinstvo da je to “smrtonosni , izdajnički neprijatelj i napisao kako je papinstvo već tisućama godina tiranin i prokletstvo humanizma, najbesramnija podvala, koja nastoji duhovno vladati svim generacijama”.

Zanimljivo je spomenuti da je Pike u svojim knjigama obradio svjetlo kojemu masoni teže i nazvao svjetlonošu njegovim imenom.

Albert Pike, jedan od velikih učitelja masonerije ili ako hoćete onaj koji je kreirao njihovu liturgiju, naziva svjetlonošu Luciferom. Dakle prosvjetljenje kojemu masoni teže dolazi iz dubine pakla i njihov bog je sotona.

Evo još jednog primjera kada se u Francuskoj 1877 god. i Portugalu 1919 god. Slobodni zidari preuzeli vlast u državi na kraće vrijeme, odmah su izglasali zakone kojim se zabranjuje rad crkve, posebno u edukaciji. U Italiji, 1800 pokret kojeg su vodili Slobodni zidari nastojao je ukinuti papinstvo i ograničiti prava Katoličke Crkve. Slobodni zidari raširili su se diljem Svijeta, a njihovi plodovi mogu se vidjeti čak i u Meksičkoj revoluciji i progonu Katoličke crkve.

Da li bi iskreni katolik pripadao bilo kojoj organizaciji koja progoni crkvu i uzima tolike živote vjernika? Jednom riječju ne.

Osim toga zadnjih godina javljaju se mnogi bivši članovi masonskih loža koji su odlučili izaći iz te organizacije i po cijenu vlastitog života. To su ljudi koji nisu mogli više činiti ono što se od njih tražilo, zbog svoje savjesti. Tako imamo brojna svjedočanstva glumaca, bankara ili običnih ljudi, koji opisuju okrutne obrede na kojima su se činile svakakve gadosti, pa čak i žrtvovanje djece.

Najzanimljivije od svega je što su za prosječnog Hrvata do prije par godina masoni, Iluminati i njihova udruženja, bili obične teorije zavjere, a sada odjednom imamo grubu stvarnost, u kojoj otvoreno u medijima raspravljamo o tome.

Knjiga Istine jasno ukazuje na ovo vrijeme, u kojem će se masoni i Iluminati otvoreno i bez straha pokazivati u javnosti.

Trebamo moliti za hrvatske masone ovako:

Križarska molitva 117 – Za one koji su prodali svoje duše

Najdraži Isuse, ja posvećujem duše (navesti ih ovdje) i svih onih koji su zamijenili svoje duše za cijenu slave. Oslobodi ih njihove zaraze. Okreni ih od prijetnje Iluminata, koji ih proždiru. Daj im hrabrosti da ostave iza sebe ovo opako ropstvo bez straha. Uzmi ih u Svoje Ruke Milosrđa i odgoji ih nanovo u Stanje Milosti, kako bi bili dostojni stati pred Tebe. Svojim Božanstvom, pomogni mi kroz ovu molitvu, za sotonine prisvojene duše, da ih otmem od masonerije. Izbavi ih iz okova koji ih vežu i koji dovode do strašnih mučenja u odajama pakla. Pomogni im, kroz patnju odabranih duša, preko mojih molitvi i preko Tvoga Milosrđa, da budu u prvom redu, spremni ući kroz Vrata Nove Ere Mira – Novoga Raja. Ja Te usrdno molim da ih oslobodiš iz zarobljeništva.    

                                                                                                                                                                 Amen.

One Comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *