Objavljena “deklaracija istina” katoličke vjere

Kardinal Burke i biskup Schneider su izdali ‘deklaraciju istina’ koje proizlaze iz stoljetnog naučavanja Katoličke crkve kako bi se odgovorilo na sveopću doktrinarnu konfuziju koja vlada u Crkvi i koja dovodi do gubitka duša.

‘Deklaracija istina’ objavljena je na Duhovski ponedjeljak na nekoliko jezika. Dokument na osam stranica sadržava 40 istina koje odgovaraju na razne izjave lažnoga proroka, kao i na pogreške koje su se proširile tijekom njegove vladavine, te na moralne pogrješke koje zagovara dio klera.

Deklaracija potvrđuje učenje Crkve o Euharistiji, braku i svećeničkom celibatu, napominje da pakao postoji, da u paklu vječno trpe duše koje se nisu pokajale za smrtne grijehe, da je jedina religija koju želi Bog vjera u Isusa Krista, da su homoseksualni čini i operacije promjene spola teški grijesi i pobuna protiv Božjih i prirodnih zakona, da je istospolni „brak“ nedopustiv i da ne može biti blagoslovljen i odbacuje rodnu ideologiju.

 

Među potpisnicima deklaracije su: kardinal Raymond Burke, kardinal Janis Pujats nadbiskup emeritus  Rige, Tomash Peta nadbiskup Astane u Kazahstanu, Jan Pawel Lenga, nadbiskup-biskup emeritus Karagande u Kazahstanu i Athanasius Schneider pomoćni biskup iz Astane.

U dokumentu se tvrdi kako Crkva prolazi jednu od „najvećih duhovnih epidemija“ u njenoj povijesti i „sveopću letargiju u provođenju zadaća Učiteljstva na različitim razinama hijerarhije današnje Crkve“ u kojoj se vjernici osjećaju „napuštenima“, te je hitno potrebno ponuditi konkretna djela i javno svjedočiti o ovim crkvenim istinama.

„Naše vrijeme karakterizira akutna duhovna glad katolika diljem svijeta koji traže reafirmaciju onih istina koje su zamagljene, potkopane i odbačene nekim od najopasnijih pogrešaka našeg vremena,“ tvrde biskupi.

„Pred očima božanskog suca i po svojoj vlastitoj savjesti, svaki biskup, svećenik i laik vjernik, imaju moralnu obvezu nedvosmisleno svjedočiti o onim istinama koje su u današnje vrijeme zamagljene, potkopane i uskraćene.“

 

Biskupi vjeruju da bi privatna i javna svjedočenja ovih istina mogla stvoriti novi pokret kojim bi se ispovijedala i branila istina i davala zadovoljština za grijehe apostazije počinjene od strane klera i vjernika.

Biskupi naglašavaju kako je deklaracija objavljena u „duhu bratske ljubavi“, kao „konkretna duhovna pomoć“, te je povjeravaju Prečistom Srcu Majke Božje.

Molimo Presveto Trojstvo i Blaženu Djevicu da ova deklaracija potakne mnoge na obraćenje i daljnje širenje crkvenih istina, kako bi se spasilo što više duša!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *