Odgovor Marku Miravellu na kritiku Knjige Istine

Ovaj tekst je prvi dio odgovora na članak Dr. Marka Miravella, koji osuđuje proročanstva i Poruke koje je dao Naš Gospodina Irskoj vidjelici “Mariji od Božjeg Milosrđa”. U ovom članku, ispitujemo tri prigovora doktora Miravella koja se odnose na Poruke.

      

Prigovor 1:  Pojava Lažnog Proroka

11,Veljače, 2012 god., točno jednu godinu prije ostavke Pape Benedikta XVI, Marija od Božjeg Milosrđa, primila je ovu Poruku od Isusa: Moj siromašni sveti Vikar, Papa Benedikt XVI, bit će svrgnut sa Svete Stolice u Rimu. Prošle godine moja kćeri, rekao sam ti o uroti unutar zidina Vatikana. Plan da se uništi moj sveti Vikar, konstruiran je u tajnosti 17.03.2011.god., a bit će ostvaren jer je to prorečeno.

Točno jednu godinu nakon ove Poruke, papa Benedikt XVI povukao je potez bez presedana, povlačeći se sa mjesta pape. Okolnosti koje su okruživale njegovu ostavku podigle su brojna pitanja: zašto bi papa dao ostavku usred Godine Vjere koju je sam proglasio? Objavio je svoju ostavku 11.veljače, 2013 god., a samo dva tjedna poslije njegova ostavka je stupila na snagu – zašto tako naglo?

12.travnja,2012 god., Isus je dao zapanjujuću poruku Mariji od Božjeg Milosrđa: Moj preljubljeni papa Benedikt XVI jest zadnji pravi papa na Zemlji… Slijedeći papa može biti izabran od članova unutar Katoličke Crkve, ali on će biti lažni prorok.

Upravo je ovo stajalište u Porukama koje su dane Mariji od Božjeg Milosrđa, uzrokovalo da mnogi dobronamjerni Katolici i ugledni teolozi, kao što je Dr. Miravalle, odbiju ove Poruke. Dr. Miravalle u svom kritičkom osvrtu, kaže:

Poruka je u izravnoj suprotnosti sa Katoličkim učenjem i legitimitetom vrijednosti izabranog pape. Poruka implicira da “anti-papa” može doći iz valjane konklave koju sačinjava lažna ili heretička služba. Navodna poruka ide dalje te tvrdi, kroz zaključivanje, da je Papa Franjo u biti lažni prorok.

U nastavku dajem 7 razloga, koji će nadam se pokazati čitatelju, da navedeno proroštvo koje se tiče uzdizanja lažnog proroka je i moguće i vjerojatno:

1 Antipape. Povijest Katoličke Crkve je pokazuje brojne antipape koji su se natjecali za papinstvo. Prvi antipapa koji se pojavio bio je u trećem stoljeću. Za vrijeme zapadne šizme, bilo je gotovo trojica pape koja su se borila za papinstvo.

2 Antipape na djelu. Postoje povijesno dokumentirani slučajevi papa u prošlosti koji su možda valjano izabrani od konklave, ali koji su bili ništa manje nego virtualne pape u riječima i djelima. Jedan takav papa je bio Papa Bonifacije VIII, koji je prisilio svog prethodnika, Papu Sv. Celestina V, na ostavku nakon samo 5 mjeseci papinstva. Celestin V bio je posljednji papa u Crkvenoj povijesti koji je odstupio, prije ostavke Pape Benedikta XVI. Bonifacije VIII stavio je Celestina V u zatvor, u uvjetima toliko zapuštenim i nepriličnim za jednoga bivšeg papu. Celestin V je konačno umro u zatvoru nakon 10 mjeseci zatočeništva. Povijesne knjige prepune su riječi i djela Pape Bonifacija VIII – njegove opsjednutosti bezvrijednom moći, tjerajući vlasnike zemlje sa njihovih posjeda, dijeleći tu zemlju svojim rođacima, te mnoga druga djela nedolična statusu ” Kristovog Vikara” na zemlji. Važno je zabilježiti da je Benedikt XVI posjetio grobnicu Pape Sv. Celestina V nekoliko puta prije svoje nadolazeće ostavke – kao da nam je ukazivao na priču o Celestinu V i okolnostima njegove vlastite ostavke. 

3 Skrivena Ruka Slobodnih zidara. Na prelasku stoljeća, Papa Pio XII zaplijenio je dokumente masonske lože koji su sadržavali zastrašujuće detalje o planu tajne sekte da bi se uništila Katolička Crkva, infiltrirajući njene redove sa slobodnim zidarima. Cilj, prema navodima “Alta Vendita” dokumenata, jeste “odgojiti papu prema našim željama”. Na prelasku stoljeća, skoro su postigli svoj cilj, jer je tek u posljednjem trenutku jedan budni Kardinal spriječio Kardinala Rampolla da postane papom. Kardinalu Rampollu kasnije su pronašli da je bio visoko rangirani član sotonske, masonske sekte.

4 Potvrđujuća Proročanstva cijenjenih Marijinih Ukazanja. Mnoga cijenjena Marijina ukazanja prorokovala su o “posljednjim vremenima”- vremenima koja će dovesti do Drugog Dolska Isusa i “velikom otpadništvu” koje će narasti u Crkvi. Poruka Marije Fr. Gobbiu iz Marijanskog svećeničkog pokreta ( sadržavajući Crkveno dopuštenje za tiskanje-imprimatur – kojemu ništa ne stoji na putu – nihil obstat ) govori izričito da će u posljednjim vremenima “čovjek bezakonja” sjediti u Petrovoj stolici i da će “stvoriti lažnu crkvu” spajajući je sa drugim religijama. Blažena Anna Katarina Emerich upozorila je na nadolazeću veliku šizmu u Crkvi u posljednjim vremenima, kao i “čudni odnos” između dvojice papa, od kojih će jedan voditi lažnu crkvu. U Akiti naša Gospa je upozorila na veliku podjelu u Crkvi, gdje će “biskup ustati protiv biskupa, kardinal protiv kardinala.” U la Sallete-u, naša Gospa je također upozorila na ovu krizu s kojom će se suočiti crkva u posljednjim vremenima. Mogu li sva ova odobrena i visoko cijenjena ukazanja i proročke poruke biti lažne? Ili su sve ove Poruke s Neba nama dane iz raznih izvora kako bi nas upozorile o najvećem zlu i prijevari koja će pasti na Crkvu u posljednjim vremenima?

5 Biblija je prorokovala o uzdizanju lažnog proroka. Knjiga Otkrivenja upozorava da će se u posljednjim vremenima, Antikrist i lažni prorok uzdići i uvelike zavarati Božju djecu:” I vidjeh, iz usta Zmaja i iz usta Zvijeri i iz usta lažnog proroka, tri nečista duha kako izlaze u obliku žaba”. (Otkrivenje 16:13). Na kraju Gospodin reče da će On prevladati te da će Antikrist i lažni prorok biti poraženi:” I bi uhvaćena Zvijer, a s njom i lažni prorok, koji je u njenoj prisutnosti činio znakove, te zavodio ljudi koji su prihvatili žig Zvijeri i koji su se klanjali njenom liku. Ovo dvoje je bačeno živo u ognjeno jezero ispunjeno sumporom”(Otkrivenje 19:20)

Nadalje knjiga proroka Danijela upozorava da će u posljednjim vremenima “grozota pustoši” biti u Crkvi i “dnevna Žrtva”( misli se na Svetu Misu) biti ukinuta. Ovo je u skladu sa proročanstvom koje je dano Mariji od Božjeg Milosrđa, kao i sa porukama koje su dane Fr. Gobbiu od Naše Gospe, koje upozoravaju da će lažni prorok s vremenom ukinuti dnevnu Žrtvu – Misu, niječući stvarno prisustvo Isusa u Euharistiji kroz izmjenu riječi posvećenja.
6 Ne znače podijeliti Crkvu. Poruke nas ne pozivaju na pobunu protiv Crkve. Naprotiv, pozivaju nas da ostanemo vjerni Crkvi i hijerarhiji. Poruke, ipak, jasno prorokuju da će se velike promjene u Crkvi dogoditi vrlo brzo – promjene u Sakramentima, Svetoj Misi, Euharistiji, toleranciji za grijeh – sve pod okriljem “moderniziranja” Katoličke Crkve. Sve će ovo kulminirati stvaranjem nove, moderne, “jedne svjetske crkve” koja će zanijekati stvarno prisustvo Isusa u Euharistiji i spojiti Katoličku Crkvu sa drugim religijama. Jednom kad se ove stvari dogode, Isus nas poziva da ostanemo vjerni i odani Crkvi – Istinskoj Crkvi i Istinskoj Vjeri.

7 Ispunjenje proročanstava će dokazati ili neće dokazati. Na kraju ispunjenje ili neispunjenje ovih proročanstava dokazat će ili neće Poruke. Da li je mudro odbaciti ova proročanstva potpuno – sa toliko mnogo potvrđujućih proročanstava koje govore isto? Što ako su istinita? Da li je bilo mudro obazirati se na priče ljudi za vrijeme Noe – mnogi su mu se smijali i nisu vjerovali u njegova proročanstva. Konačno, kad se prorokovana Velika Poplava obistinila, bili su nespremni te ih je zadesilo uništenje. U međuvremenu oni koji su vjerovali u proročanstvo te se dobro pripremili bili su spašeni.

Prigovor 2:” Odbijanje važnosti Crkvene procijene navodnih Poruka”.

Dr. Miravalle kaže: “Navodne poruke odbijaju važnost Crkvene istrage i konačnog suda o autentičnosti navodnih poruka.” Miravalle kaže da se vidjelica trebala podvrgnuti Crkvenim autoritetima radi odgovarajuća provjere, prije širenja Poruka.

Ispod se nalaze neki od odgovora na gore navedenu primjedbu:

1 Nije bilo formalne Crkvene istrage poruka koje su dane svim prorocima kroz povijest spasenja. Crkvena Hijerarhija za vrijeme Isusa – farizeji i saduceji – zapravo su zanijekali Riječ Živog Boga. Nije bilo crkvene istrage za proročanstva Noe, Ezekiela, Izaka. Zar ova proročanstva nisu bila valjana zbog toga što nije bilo službene istrage od Crkvene Hijerarhije? Bog je uvijek pripremao svijet za važne događaje kroz povijest preko svojih proroka. Ako se Isus doista vraća za vrijeme naše generacije, ne bi li bilo logično pretpostaviti da će nas Bog pripremiti za ovaj najvažniji događaj, preko proroka posljednjeg vremena?

2 Potencijalno pristrana istražiteljska komisija Istražiteljska komisija o bilo kakvoj istrazi protiv Marije od Božjeg Milosrđa biti će potencijalno pristrana komisija, budući da mnogi dijelovi Poruka imaju za temu unutarnju korupciju Crkve zbog infiltracije masonerije unutar Njenih redova. Ako je doista masonerija infiltrirala redove Crkve, istraga o Mariji od Božjeg Milosrđa garantirala bi gotovo sigurno gušenjem poruka, od strane onih masonskih sila unutar Crkve – zaustavljajući Božji trud da intervenira i upozori nas o njima. To bi bilo kao da imate sudski slučaj gdje je optuženi ujedno i sudac.

3 Hitnoća širenja Poruka. Da je Crkvena istraga gotova, trebala bi proći desetljeća za izricanje presude o Porukama (kako je prošlost pokazala) i stoga uništila cijeli smisao davanja Poruka čovječanstvu što je brže moguće, zbog njihove hitnoće. Ako Isus doista dolazi u vrijeme naše generacije, kako su potvrdila mnoga suvremena Marijanska ukazanja i privatne objave, onda se desetljećima duge istrage jednostavno ne mogu priuštiti. Jedan od takvih slučajeva je i Međugorje. Više od 40 milijuna hodočasnika posjetili su svetište, brojna obraćenja i izlječenja zapisana su, brojni religiozni pozivi su se rodili – a ipak 30 god. nakon početka ukazanja, Crkva još uvijek nije zaključila svoju istragu. Da je Crkva zaustavila Međugorsku djecu od proglašavanja i širenja poruka Naše Gospe na samom početku ukazanja onda mi ne bi smo imali nikakvu korist od svih prekrasnih duhovnih plodova koje vidimo danas iz Međugorja.

4 Duhovni plodovi biti će jedan od Važnih temelja za određivanje vjerodostojnosti. Ako su Poruke dane Mariji od Božjeg Milosrđa, istinski od Boga, one će se širiti preko moći Duha Svetoga. Dobar primjer je Međugorje – vjernost se širila kroz svijet, čak i bez službene Crkvene dozvole. 

Drugi primjer su poruke dane od Naše Gospe Talijanskom svećeniku Fr. Stefanu Gobbiu. Nije bilo službene Crkvene istrage na početku poruka. A ipak ove poruke izrodile su širom svijeta Marijanski svećenički pokret koji uključuje stotine svećenika i biskupa, kao i milijune vjernika laika.

Još jedan primjer je u Filipinima, gdje je štovanje Naše Gospe Posrednice Svih Milosti procvjetalo – primarno kao rezultat zabilježenih ukazanja Naše Gospe još od 1950 god. u Lipi, Filipini. Ukazanja su zapravo proglašena od Crkve da nisu nadnaravnog podrijetla. Ipak, to nije zaustavilo da ljudi hrle u Lipu, a nije prekinulo rast pobožnosti Mariji Posrednici.

U svim ovim slučajevima, da je Crkva zaustavila na samom početku ove poruke i zabranila njihovo širenje ( dok se potpuno ne završi istraga i donese konačan sud ), onda se porukama ne bi dala mogućnost za širenjem i umnažanjem duhovnih plodova koje mi sada vidimo u Međugorju, Marijanskom pokretu svećenika i laika, Lipi i drugima. Zapravo mi trebamo dati vremena porukama da se šire kako bi vidjeli da li će donijeti duhovne plodove u obliku obraćenja, molitava, izlječenja, itd.

Prigovor 3: Duhovni Plodovi

Dr. Miravalle kaže da su poruke karakterizirane “nedostatkom autentičnih Kršćanskih plodova-duhovnog mira, radosti, povjerenja i milosrđa; a umjesto njih manifestacija velikog straha, anksioznosti i dominantne negativnosti”.

Nadalje, obzirom na ton i karakter Poruka danih Mariji od Božjeg Milosrđa, Dr. Miravalle kaže: “Strah koji rađa tonove božanske odmazde, bijesa, pravde i katastrofe su temeljne teme postavljene u navodne riječi Boga Oca i Isusa.” 

Ispod su odgovori na gore navedene primjedbe:

1 Zablude prenagljene generalizacije. Gore navedeno je zabluda poznata u logici kao “prenagljena generalizacija”, koja u biti dovodi do zaključka temeljem nedostatnih dokaza – obično uključuje zaključke temeljene na istraživanju male grupe koja ne može adekvatno zastupati cijelu populaciju. Zabluda je “logička greška” i kao takva dovodi do netočnog zaključka. Primjer ovakve zablude navodimo kako slijedi: Osoba putuje gradom po prvi put. Susreće 10 ljudi, od kojih su svi djeca. Osoba zaključuje da u gradu nema odraslih osoba. Argument Dr. Miravalle povezan sa ovim gore je isti. On nasumično uzima nekoliko fraza iz poruka, onda zaključuje na osnovu tih fraza ( bez uzimanja u obzir cjeline ) da sve poruke: manjkaju u ljubavi, uzrokuju strah itd…Ovo je vrlo nekorektno jer pažljivim čitanjem cijelih Poruka – ne samo faza i dijelova – vidimo da su Poruke zapravo pune ljubavi i zabrinutosti. Poruke su pune nade – govore o Božjem planu da intervenira u ovim posljednjim vremenima, kako bi spasio Svoju djecu od stiska zloga. Govore o ljubavi da Bog u Svom Milosrđu, neće napustiti nas u ovim teškim vremenima, te da će silom intervenirati da spasi Svoje stvorenje.

Ispod su neki izvadci iz prve Poruke koju je Isus dao Mariji od Božjeg Milosrđa 9.11.2010., koja nam daje ideju općenitog tona i namjere Knjige Istine: Volim vas sve toliko mnogo da sam dao Svoj Život za vas. Zar ste zaboravili ovo? Kroz Moje Božje Milosrđe Ja molim sve vas da se vratite k Meni još ovaj zadnji put. Kroz Moje Milosrđe vraćam se na zemlju kako bih pokušao i pomogao vam da pogledate u vaša srca i potražite Istinu. Ne dozvolite prevarantu da vas uništi.  Tražite istinu. Ljubav – čista Ljubav – je put do Kraljevstva Moga Oca. 

Molim vas, sjetite se Mog Božjeg Milosrđa. Volim svakog pojedinog od vas. Molite za oproštenje sad. Ispružite vaše ruke i dozvolite Mi da vas vodim prema Kraljevstvu Moga Oca. Vraćam se na zemlju kako je prorečeno. To vrijeme se približava tako brzo da mnogi od vas neće biti spremni… Usrdno vas molim da slušate i pazite na Moju Riječ. Volim sve vas. Molim vas da molite za obraćenje prije Kraja Vremena, koje je gotovo nad vama. Nemam želju da vas zastrašim Moji sljedbenici, ali Ja molim sve vas sad da spasite duše.

Kako ove riječi mogu biti okarakterizirane, prema Miravalleim vlastitim riječima kao tonovi koji stvaraju strah od božanske odmazde, bijesa, pravde i katastrofe? Ako netko čita ovu poruku iskreno i ponizno, ne može ne osjetiti Ljubav Isusovu – ali u isto vrijeme, hitnost Njegovog poziva za obraćenjem.

2 Isus je uvijek govorio Istinu – često grubo – čak i kada je boljela. Jedna od primjedbi Dr. Miravallea za Poruke dane Mariji od Božjeg Milosrđa je da su za Dr. Miravallea Poruke prepune vike o osuđivanju i sudu, u riječima i dojmu koji jako krivo predstavlja beskonačno Milosrđe i Ljubav Oca i Sina. Dr. Miravalle nam govori o dojmu, da Isus ne može govoriti na ovaj način, da Isus ne može osuđivati i suditi. Ako pogledamo u Bibliju, ipak ćemo shvatiti da je Isus uvijek govorio istinu protiv grijeha, često i grubo spominjući osuđivanje i sud. Posebno je bio grub protiv Farizeja i Saduceja. Matej 3:7-10: “Vi leglo gujino! Tko vas je upozorio da pobjegnete od nadolazeće srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja, i ne usudite se govoriti u sebi: imamo oca Abrahama! Jer, kažem vam, Bog iz ovog kamenja može podići djecu Abrahamovu: Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca.”

Ne smijemo zaboraviti da dok je Bog milosrdan, On je također i pravedan i u Svojoj pravdi On osuđuje grijeh. Tu su mnogi, mnogi drugi primjeri Isusa u Bibliji kako oštrim tonom govori (Matej 9:47): “I ako te oko navodi na grijeh, iskopaj ga. Bolje ti je ući u Kraljevstvo Božje bez jednog oka, nego imati oba i biti bačen u pakao…”

Isus čak ide i izvan riječi u osudi grijeha Farizeja (Marko 11:15-17): “kada uđe u Hram, stane izgoniti one koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe. I ne dopusti da itko išta pronese kroz Hram. Učio ih je i govorio: nije li pisano: Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode? A vi od njega načiniste pećinu razbojničku!” Primijenimo li kriterije Dr. Miravallea ( Isus ne može govoriti grubo o osuđivanju i presudi ) zaključit ćemo da gore navedeni tekst nije mogao doći od Isusa! Prebacimo li se u sadašnje vrijeme, vidjet ćemo užasne grijehe koji nisu uopće postojali za vrijeme Farizeja i koji viču Bogu tražeći pravdu: abortusi, homoseksualnost, obožavanje đavla, sotonski kultovi, pornografija … lista ide i ide. Stanje sadašnjeg vremena daleko je gore u usporedbi sa vremenom Farizeja. Tko smo mi da određujemo pravila o vrsti jezika i tona kojim će se Sin Božji služiti u ovim vremenima? 

3 Sveti strah od Božje Svete Pravde, blagotvoran je za naše duše. Da, ponekad istina boli. Da ponekad upozorenje boli. Da, Pravda Božja može uzrokovati u nama strah – s pravom, ako živimo život grijeha i riskiramo gubitak našeg života za vječnost. Ako vidite prijatelja kako hoda prema litici, ne videći siguran pad u smrt, ne biste li vikali, vrištali i preklinjali ga da promjeni svoj put? Sveti strah – posebno u slučajevima gdje postoji rizik od gubitka naše duše za sva vremena -dobar je. U stvari, problem sa svijetom danas je drugačiji: ljudi se upravo više ne boje posljedica svojih grijeha. Ljudi se ne boje više pakla. Mnogi ljudi ne vjeruju u vječnu kaznu pakla – a neki idu korak dalje i prihvaćaju pakao, klanjajući se sotoni kroz masoneriju i new – age rituale. Da ste vi Bog i vidite milijarde svoje djece nesvjesnih svoje duše, gazeći pravo u pakao zbog svojeg načina života, zar ne bi pokušali probuditi svoju djecu i ponovno zapaliti ovaj sveti strah u njihovim srcima?

4 Duhovni plodovi. Dr. Miavalle tvrdi da su duhovni plodovi suštinski odsutni iz navodnih poruka. U biti Miravalle govori da poruke dane Mariji od Božjeg Milosrđa nisu dovele do bilo kakvih duhovnih plodova i obraćenja. Ponovno to je kriva logika – preuranjena generalizacija. Da, mi možemo sresti nekoliko ljudi koji nisu imali duhovnih plodova čitajući ove poruke, ali kriva logika je pretpostaviti da nitko tko ih je čitao nije imao duhovne koristi od njih. Da li je Dr. Miravalle govorio sa svakim pojedinim čovjekom koji je pročitao poruke – te pronašao da nitko od njih nije dobio bilo kakve duhovne plodove? Jedini način na koji bi ispravno mogli zaključiti da poruke nisu dovele do bilo kojih duhovnih plodova jest napraviti globalno istraživanje svih koji su ih čitali, te zaključiti da nema niti jedan duhovi plod nastao čitajući ove poruke.

Naprotiv, tu su mnogi, mnogi ljudi koji su svjedočili kako su dirnuti porukama i koji su prihvatili poziv za postom, žrtvom i molitvom. Ispod su neki od aktualnih svjedočanstava stvarnih ljudi obzirom na poruke dane Mariji od Božjeg Milosrđa ( kako su sadržane u dijelu “komentari ” recenzije knjige -Knjige Istine ):

Mea Diamez Insidto (August 2013.): Bila sam primjer sumnjivog Tome dok nisam pročitala MDM Poruke, molila Križarske molitve, molila Svetu Krunicu, i Krunicu Božjeg Milosrđa da prebrodi sumnje. Katolik sam od rođenja, rastući radila sam stvari koje nisu bile drage Gospodinu Isusu Kristu. Ali tražila sam Ga i sada sam Ga našla. Čekam Njegov Drugi Dolazak.

Helenious Kwekunab Dadzie ( August, 2013): Iskreno sam potresen i pun kajanja za moje grijehe, grešnik sam i nisam vrijedan, ali sve što tražim od Tebe Gospodine je da oprostiš naše nepravde. Gospode imaj milosrđa prema nama. Daj da budemo dostojni Tvog Drugog dolaska. Amen

Laura Javier Real: Bog nas sve voli! Zato nas upozorava da učinimo nešto! Prije nego se dogodi…Isusova ljubav je čista i jednostavna. Samo se trebamo sakupiti zajedno i moliti Križarske Molitve Bogu i Našoj Blagoslovljenoj Majci! Svim Svecima i Anđelima na nebu, tako da sotona bude slomljen zauvijek i prestane uditi Božjoj djeci na zemlji! Slava budi Bogu! Uvijek i zauvijek. Amen.

5 Poziv na molitvu. Isus potiče stalno pristupanje Svetoj Misi, Euharistijskom slavljenju, kao i dnevnim molitvama Krunice i Krunice Božjeg Milosrđa. Ispod su samo neki od mnogih, mnogih poziva za molitvu, koji se mogu naći u Porukama:  

“Podsjećam svu Moju djecu posvuda, recitirajte Krunicu Mog Božjeg Milosrđa svaki dan. Molite također, a tu uključujem sve Kršćanske vjere, Svetu Krunicu Moje Preljubljene Majke jer ova moćna molitva oslabit će sotonsku moć nad Mojom djecom. 

Strpljenje, tiha molitva svaki dan, stvaranje molitvenih zajednica, dnevno moljenje Krunice Božjeg Milosrđa, post i Sveta Krunica Moje Preljubljene Majke, djeluje kao savršena formula za spas duša.

Čudo Svete Euharistije, prisutno u svim Svetohraništima po cijelom svijetu, postoji danas, da ispuni vaše jadne neishranjene i prazne duše Mojim Prisustvom.”

Jedno od najvažnijih duhovnih plodova Poruka su Križarske Molitve na koje nas Isus potiče da ih molimo svaki dan. Ako neko doista iskreno čita Križarske Molitve, ne može ne primijetiti i ne osjetiti Božju Ruku koja prožima kroz riječi molitvi. Mnogi, mnogi ljudi su počeli moliti ove Križarske Molitve. Zapravo, postoje slučajevi svećenika, časnih sestara i mnogih laika koji umnažaju ove molitve o svom vlastitom trošku, kako bi ih širili mnogim ljudima.

http://www.all-about-the-virgin-mary.com/response-to-mark-miravalle.html

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *