Ostvaruje se strašno proročanstvo i riječi Boga Oca!

Htjeli bismo vam skrenuti pozornost na vezu između posljednjeg članka, odnosno riječi kardinala Müllera (koje su ujedno naslov članka) „Apostolsko vjerovanje zamijenili su vjerovanjem idolima neopaganske religije“ i poruke iz Knjige Istine koju je dao Bog Otac 2014. godine, a koja je naslovljena „Molitva Vjerovanja, koja priznaje Tko sam Ja, bit će promijenjena da štuje lažne bogove“.

Može se reći da Duh Sveti govori iz kardinala Müllera i upozorava nas da se događa upravo ono što je prorečeno u Knjizi Istine, a to je da su Jude obučene u odore Crkvenih prelata otvorili vrata Crkve da u nju uđu demoni koje su pogani štovali kroz stoljeća ljudske povijesti i da se na tim paklenskim temeljima stvara nova svjetska religija.

Dio toga plana svakako je kako kardinal kaže zamjena Apostolskog Vjerovanja novom izjavom vjernosti poganskim idolima. I dok same riječi Vjerovanja još uvijek nisu izmijenjene (kao što Bog Otac navješćuje u poruci niže) svi drugi vidovi štovanja i vjerovanja u razne idole (južnoameričke, sjevernoameričke… itd, čija imena nećemo spominjati) prisutni su već sada kod izdajica Kristove Crkve. Sama izmjena teksta Vjerovanja bit će samo posljednji korak usklade forme s izmijenjenom suštinom.

  1. BOG OTAC : MOLITVA VJEROVANJA, KOJA PRIZNAJE TKO SAM JA, BIT ĆE PROMIJENJENA DA ŠTUJE LAŽNE BOGOVE

 

Ponedjeljak, 26. Svibnja 2014., 16:22h

Moja najdraža kćeri, doći će vrijeme kada će molitva Vjerovanja, koja priznaje Tko Sam Ja, biti promijenjena da štuje lažne bogove.

Kada se uvede jedna svjetska religija, to će biti učinjeno oprezno, da se ne da dojam da se više ne poštujem Ja, Vječni Otac. Ako se ne poštujem Ja, onda će ova nova molitva postati grozota i ne smije se nikada moliti, ako Moja djeca žele ostati sa Mnom i ako žele Vječni Život. Mnogo bolje je da šutite nego da izgovorite jednu riječ bogohule, koju će se uvesti u sve crkve posvuda, koje štuju Mene, vašeg Oca i koje prihvaćaju Moga Sina, Isusa Krista, vašeg Spasitelja.

Riječi, koje štuju Moje Ime i  Ime Moga Sina, bit će iskrivljene, a izrazi, koji se odnose na Moga Sina, uključivat će izraze kao „Isus od Svjetla“. Ova nova molitva će isticati nadmoćnost čovjeka, njegovu odgovornost da osigura dobrobit njegovog brata i da srdačno dočeka, kao jedno, sve religije da štuju Boga. Sve što se odnosi na Moga Sina, način na koji se On trebao štovati, bit će zamijenjeno ovim novim naslovom koji će dati Njemu. Svijetu će se reći da poštuje ljepotu Zemlje; čuda svijeta koja je stvorio Bog, Koji je jedan za sve i Koji prihvaća svaku vrstu slavljenja. Ovo će biti vrijeme kada će svijet biti združen u jedan svijet kao poganska religija. Stoga jer će mnogi religijski izrazi raširiti ovu novu vjeru, trebat će onih koji su blagoslovljeni s razlučivanjem, da uistinu shvate što se događa.

Kako uzaludni će biti njihovi napori, jer oni koji nanose ovu tamu na Moju djecu, trpjet će zbog svog odbacivanja njihovog Stvoritelja. I kada se ova molitva uzme kao nova vrijednost, nanijet će se druga grozota – uvođenje krivotvorene Riječi, koja neće donijeti ništa osim trulih plodova.

S vremenom će biti napravljen poseban znak koji predstavlja novog boga kojega je stvorio čovjek, tako da će se činiti onima koje se zamole da ga nose, da oni čine dobru stvar u pokazivanju složnosti jednih prema drugima. Sve ove stvari, njima će se reći, su za dobro svih, gdje je vaša prva obveza tražiti savršenstvo čovjeka. Ovo je važno, reći će vam oni, prije nego se možete susresti s Bogom. Vi ne možete činiti Božju Volju, ako ne tražite pravdu da oslobodite čovječanstvo od ropstva vjerskog progona, siromaštva i ratova. Fokus će biti na svim stvarima koje imaju veze sa Mojim Stvaranjem – Zemljom; narodima; ljudima i političkim vladarima. Sve će biti uvezano zajedno kao jedno, zato da bi se, reći će oni, bolje služilo Bogu. Sve čemu će oni služiti će biti kralju laži koji će sve ove stvari izvršiti. I dok će svijet pljeskati ovim naoko naprednim uspjesima u svjetskim stvarima, čovječanstvo će biti prisiljeno u poganstvo. Poganstvo će sa sobom donijeti užasnu tamu duše. Zatim, za sve što je podignuto protiv Mene, Ja ću odgovoriti njihovim grozotama – nad Zemljom po kojoj hodaju; vodom koju piju; brdima na koja se penju; morima koja prelaze i kišom koja hrani njihove usjeve.

Bitka između moćnih, oholih i zlih među ljudima i Mene, njihovog Vječnog Oca, njihovog Stvoritelja, bit će jedna teška borba.

 

Vaš Vječni Otac

Svevišnji Bog

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *