OVO JE MOJA KNJIGA. MOJA RIJEČ. MOJE OBEĆANJE.

Srijeda, 15. kolovoza 2012., 01:00h

 

Moja predraga kćeri Ja govorim s tobom o ovom najvažnijem danu, danu kojega sam odabrao da pokrenem Moju Knjigu za svijet.

Ovo je dan Velike Gospe Moje ljubljene Majke, Kraljice Neba, Kraljice Zemlje, Majke Spasenja.

Nije slučajnost da Knjiga Istina postaje dostupna na ovaj datum, jer Moja Majka je Majka Spasenja. Knjiga je tu, da pomogne spasiti duše cijelog čovječanstva.

Moja Majka igra važnu ulogu u Spasenju duša.

Ona je Suotkupiteljica, Posrednica Milosti i Zaštitnica. To znači da je Moju Majku odabrao Bog da pomogne Meni, Svome Sinu, u konačnom planu Spasenja.

Njena uloga u ovom važnom vremenskom razdoblju nije shvaćena.

Ona je rodila Otkupitelja čovječanstva i donijela na svijet Dar Spasenja zbog Svoga prihvaćanja da postane Moja Majka.

Ona je Majka sve Božje djece sada i Njoj je dana Moć da skrši sotonu dok se Ja pripremam spasiti ljudski rod od njegovog bezbožnog plana da zavede Božju djecu.

Knjiga Istine nije samo knjiga. Ona je Moja Sveta Riječ, prvi dio mnogih otkrivenja, da obrate svijet.

Iako se mogla činiti vrlo teškom za izdavanje, s tako mnogo prepreka koje su pred tebe stavljene, kćeri Moja, ova Misija je, uvjeravam te, zaštićena s Neba.

Ovo je Moja Knjiga. Moja Riječ. Moje Obećanje.

Kada sam rekao da ću se Ja ponovno vratiti, Ja sam mislio da ću se ponovno vratiti.

Baš kao kada sam Ja prvi put došao na svijet, Bog Moj Vječni Otac je pripremio Svoju djecu, unaprijed, preko proroka.

Mnogi su slušali. Mnogi nisu.

U svakom slučaju, svijet je, nakon toga, uspio shvatiti Istinu. Oni su znali i shvatili značenje Moje Muke na Križu i slobodu koju je dala svijetu kako bi im bio udijeljen Dar Vječnoga Spasenja.

Isto se događa sada. Svijet se priprema za Moj Drugi Dolazak. Sada.

Sveta Riječ Božja se daje čovječanstvu preko ovih Poruka kao veliki Dar.

Mnogi će slušati. Mnogi neće.

Jedna stvar je jasna. Vrlo rijetki neće znati za Nju.

Oni će ili prihvatiti Moju Riječ onako kako im se sada daje ili neće.

Ja sam ispunio obećanje Moga Oca.

Moj Otac je obećao svijetu da će im biti dana Knjiga Istine u ovo vrijeme.

Mnogi će promišljati Istinu i prihvatiti Ju. Za druge će Istina biti gorkoga okusa i smatrati će Ju lažima.

Neka znaju da će Zavjet biti ispunjen kao i ova proročanstva.

Nijedan čovjek, bez obzira koliko raspravljao protiv Moje Svete Riječi, neće spriječiti da se Istina otkrije svijetu.

Proročanstva sadržana u Knjizi Otkrivenja razotkrivaju se pred vašim očima.

Nijedan čovjek ne shvaća puno značenje Knjige Otkrivenja jer Njeni sadržaji nisu otkriveni svijetu jasno, jer su bili samo smjernice.

Sada kada Ja, Jaganjac Božji, dolazim da kao što je obećano otvorim Pečate, rijetki će to prihvatiti.

Zašto?

Ako vjerujete u Mene, u ove Poruke, zašto niječete Istinu kada vam se daje?

Neuspjeh u prihvaćanju Istine koja vam je dana o lažnom proroku, Antikristu i drugim proročanstvima značiti će da Mi nećete dopustiti da vas podučavam u Spasenju duša.

Samo slijedeći Istinu možete biti sigurni.

Zapamtite da vas samo Istina može osloboditi od laži, koje šire zarazu na čovječanstvo preko sotone.

Morate stalno zazivati Moju Majku da pomogne dovesti vas k Meni kako bi bili zaštićeni od laži, koje sotona koristi kako bi vas spriječio od Istine Mojih posljednjih Svetih Riječi koje su dane svijetu prije Moga Drugog Dolaska.

Budite u miru i ljubavi. Ja vas sve ujedinjujem u zaštitu Moje Predragocjene Krvi u ovo vrijeme.

Ja se radujem zbog vašeg odgovora, Moji ljubljeni učenici i oslanjam se na vašu vjeru da Mi pomognete u ovoj posebnoj Misiji.

 

 

Vaš Isus

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *