Pismo papi Benediktu XVI

Sveti Oče, 17.12.2012. kardinali Herranz, Tomko i De Giorgi  predali su vam dokument  sa rezultatima istrage koju ste od njih zatražili u svezi curenja povjerljivih dokumenata, afera poznata  kao „Vatileaks“, a posebno u svezi prijetnje smrću vama osobno, što je procurilo u listu „ Il Fatto Quotidiano“, o čemu sam i ja izvijestio svojedobno kardinala Daria Castrillona.

Tako je utvrđeno, doista, da su visoko pozicionirani prelati u Vatikanu, koji pripadaju loži crkvene masonerije, odlučili ubiti vas, zbog čega ste odlučili odstupiti. Par dana kasnije, priopćili ste svom bratu svećeniku, Georgu Ratzingeru, da ćete napustiti Petrovu Stolicu, znajući da on nije mogao ni zamisliti „takvo lice Crkve“. Vi ste odlučili odstupiti već prije Božića, ali ste čekali sa javnim objavljivanjem do 11.02.2013 .

Razlog nije bio što ste se bojali da ćete izgubiti vlastiti život, poznato je da ste obećali spremnost da date svoj život za Krista još od vašeg imenovanja kardinalom, vi ste ovo učinili za dobro Crkve, smatrajući da, ako bi oni uspjeli ubiti vas, vaša smrt bi uzrokovala potres i pokrenula paklenu borbu za utjecaj  i sumnjive manevre koji bi se izdigli iz nutarnjih antagonizama unutar kurije suočene s prijelazom vlasti. Ne zbog straha pred smrću, već zbog štete koju bi to prouzročilo Crkvi, vi ste odlučili da je najbolje da odstupite, da otklonite prijetnje i omogućite miran prijenos vlasti.

U izvješću koje je pripremio  isusovački svećenik Arnaldo Zenteno, objavljenom 9. Travnja 2013. ( ingrupobasesfys.blogspot.mx) spominje se da kad je novo izabrani papa Franjo došao k vama u Castel Gandolfo, vjerovao je isto to: da su među razlozima koji su utjecali na vašu ostavku bile prijetnje koje ste primili, s obzirom da ste mogli znati da su oni već odlučili ubiti vas.

U tom smislu, Sveti Oče, ako je istina ono što ste izrazili u svom priopćenju, „slobodno“ danom, činjenica je da ste bili više ili manje prinuđeni i pod jakim pritiskom, tako da je vaša sloboda bila uvjetovana in radice (u korijenu). I dok je odluka o odstupanju donesena u skladu s propisima koje predviđa zakonik kanonskoga prava, donesena je pod pritiskom moralnog nasilja, što Sveti Oče, u korijenu čini vašu konačnu odluku ništavnom, a tako i čin koji ste izvršili.

Moramo priznati da, dok je Crkva uvijek smatrala svetim pravilom da je izbor pape doživotan, dobro je da kanonsko pravo predviđa mogućnost odstupanja u slučajevima  velikih poteškoća, kao što je izbjeglištvo, progon ili drugi ozbiljan razlog. U ovom smislu, odstupanje predviđeno u kanonu 332 zakonika kanonskog prava, je kao izlaz u slučaju nužde i zgodno je rješenje za oboje (za papu i za Crkvu), tako da vam je taj izlaz pomogao, Sveti Oče, da umaknete prijetnjama koje su se nadvile nad vašu osobu i nad Crkvu.

Činjenica je, Sveti Oče, takav čin je nevaljan u korijenu zbog jednog moralnog nasilja i vašem odstupanju manjka kanonske valjanosti. Dakle, stolica nikada nije bila prazna i konklava koja je uslijedila bila je potpuno nevaljana.

Ova konklava, iskrivljena i zbunjujuća, tijekom koje vi ni za trenutak niste prestali biti Kristov Namjesnik, izrodila je antipapu, koji je uzeo ime Franjo. Reći da je Bergoglio antipapa ne znači nužno da je on loša osoba ili opsjednut. U povijesti Crkve bilo je 38 antipapa. To samo znači da on nije Namjesnik Kristov i kao takav ne uživa karizmu nepogrešivosti. Dokaz tome je to što je on već upao u različite hereze i pogreške u odnosu na tradiciju, kao na primjer odjek doketističke hereze u riječima da se Krist nije uopće ljutio nego da se samo pretvarao ili to da Mojsijev savez nije opozvan od Boga, protivno Tridentinskom koncilu i učenjima nekoliko papa ili pokušaj primjene liberacionističkog i marksističkog  gledišta  da Crkva mora biti „siromašna za siromašne“, iako je naš Gospodin rekao da Crkva treba biti za sve, bogate i siromašne; ili zabrana mise svetoga Pija 5-og, koju ste vi, Sveti Oče odobrili različitim zajednicama, laičkim i redovničkim; ili pranje nogu dvama muslimankama u obredu Posljednje Večere na Veliki Četvrtak, a ne dvanaestorici svećenika, kao što ste vi uvijek činili i oni prije vas, prema tradiciji ustanovljenoj od našeg Spasitelja kada je oprao noge svojim učenicima. Lažni međureligijski dijalog koji prijeti nesagledivim posljedicama po vjeru Božjega naroda. Uz ovo, ne spominjem kontinuirane prijestupe protiv liturgije i tradicije, koji pokazuju koliko Franjo malo cijeni papinske investiture.

Sve više svećenika privatno raspravlja Bergogliove apsurde. Neki poput oca Paula Kramera, stručnjaka za Fatimska ukazanja, usudili su se javno zatražiti Franjinu ostavku, sljedeći učenja postavljena od svetog Roberta Belarmina, svetog Alfonsa Ligouria, svetog Antuna i pape Inocenta III, koja govore da kada papa počne javno ispoljavati krivovjerje automatski prestaje biti papa jer više nije katolik. „Onaj koji nije član , ne može biti glava.“ A sveti Franjo Asiški, od koga je Bergoglio uzeo ime, predvidio je da će doći „ne-kanonski“ izabrani papa koji neće biti „pravi Pastir nego uništavač Crkve.“

Mi znamo, Sveti Oče, kako ste sve do sada, preferirali razboritu šutnju, naspram mnogim zlostavljanjima, koja vas je duhovno snažila kao što je i Krist bio osnažen kada se povukao u pustinju prije svoje muke i smrti.

Ali morate podići svoj glas na dan kada zatraže da oskvrnu Sakrament Euharistije oduzimajući mu dimenziju Žrtve i ostavljajući samo spomen, u protestantskom stilu, kako ne bi smetali drugim vjerama. Taj dan nije daleko i nitko neće biti ogorčen i opirati se ili javno osuditi otpad i svetogrđe. Nažalost  mnogi su već nasamareni i odlutali su od vjere.

U tom smislu, Sveti Oče, početi će se ostvarivati situacija predskazana od svetaca i mistika, koji su predvidjeli bolan raskol u Crkvi, podjelu na otpalu i vjernu Crkvu.

Proročanstva kažu da će se raskol poklopiti istovremeno sa iznenadnom invazijom Rusije na Europu podudarajući se sa ratom opisanim kod proroka Ezekijela (Ezekijel 38), trećim svjetskim ratom. Tada će legitimni papa, a to ste vi Sveti Oče, biti izdan i progonjen, te će morati bježati iz Rima, u sklonište, na daleko mjesto, dok će antipapa vladati Crkvom podržavajući lažni mir i jedinstvo svetogrdnih religija. Taj lažni mir će podržavati također religijska svjetska vlada Antikrista. To će biti posljednja i najveća kušnja koju će pretrpjeti vjerna Crkva.

U to vrijeme antipapa će izdati vjeru prihvaćajući koaliciju sa svim vjerama i odbacujući katolički identitet. Vi Benedikt XVI bit ćete progonjeni do kraja i vi ćete umrijeti kao mučenik Euharistije mučeničkom smrću, kako su opisali Pio X i sestra Lucija u trećem dijelu Fatimske tajne. Sveti Franjo Asiški kaže: „Biti će i papa kanonski izabran koji će biti uzrok velikog raskola“, a blažena Ana Katarina Emerich, augustinska redovnica rekla je:„ Vidim veliku suprotnost između dvaju papa i vidim kako su grozne posljedice lažne crkve. Ovo će uzrokovati najveći raskol ikada viđen u svijetu.“

Blažena Djevica  rekla je eksplicitno u La Saletteu „Rim će izgubiti vjeru i postati sjedište Antikrista.“

A tu su i brojna privatna ukazanja i objave vodećih ljudi Crkve:

-O.Paul Kramer kaže: „Antipapa i njegovi odmetnuti suradnici bit će prema Luciji pristaše đavla i oni koji rade za zloga bez ikakvog straha, prema onome što je sestra rekla.“

– I povrh svega, objavljeno od pape, Svetog Pia X:„ Imao sam užasnu viziju: Ne znam hoću li to biti ja ili jedan od mojih nasljednika, ali vidio sam papu kako bježi iz Rima između leševa svoje braće i sklonio se negdje na tajno mjesto, te je ubrzo nakon toga umro okrutnom smrću.“

-John Rocapartida: „ Kako se približavaju posljednja vremena, papa i njegovi kardinali morat će pobjeći iz Rima uz tragične posljedice, na mjesto gdje ih neće prepoznati, a papa će pretrpjeti okrutnu smrt u izbjeglištvu.„

Nicolas de Fluh: „Papa će sa kardinalima morati bježati iz Rima u groznoj situaciji, na mjesto gdje će biti nepoznat; papa će umrijeti groznom smrću tijekom svoga progona, a trpljenja Crkve bit će veća nego ikada prije u povijesti  . . .“

Časni Bartolomej Holzhauser, osnivač brojnih svjetovnih i kleričkih zajednica u 18-om stoljeću: „ Bog će dopustiti veliko zlo protiv Svoje Crkve. Doći će iznenada i buknuti neočekivano dok će biskupi i svećenici spavati. Ući će u Italiju i razoriti Rim, spaliti crkve i uništiti sve.“

Objava koju je primila majka Elena Aiello, poznata stigmatičarka s kojom se često savjetovao papa Pio XII: „Italiju će protresti velika revolucija(…) Rusija će se nametnuti svim narodima, posebno Italiji i podići će crvenu zastavu na kupolu svetog Petra.“

Ivanove riječi u Vitigueri: „Kada svijet bude u nemiru, papa će promijeniti rezidenciju.“

Elena Leonardi, duhovna snaga padra Pia: “Vatikan će biti napadnut od komunista, revolucionari će izdati papu, Italija će pretrpjeti veliku pobunu i biti će pročišćena velikom revolucijom, Rusija će marširati na Rim i papa će biti ozbiljno ugrožen  . . . „

Enzo Alocci: „Papa će privremeno nestati i ovo će se dogoditi kada u Italiji bude revolucija.„

Blažena Ana Maria Taigi: „ Religija je progonjena i svećenici masakrirani, Sveti Otac će biti prisiljen napustiti Rim„

Mističarka Mary Steiner: „ Sveta Crkva će biti progonjena, Rim će biti bez pastira.„

Objava iz Garabandala: „Papa možda neće biti u Rimu, morat ćete bježati i skrivati se.“

Ocu Stefanu Gobbiu, mistiku i osnivaču Svećeničkog Marijanskog pokreta, Naša Gospa je povjerila:„ Masonske snage prodrle su u Crkvu i kriju se pod različitim formama i ustanovili su svoj stožer na istome mjestu gdje živi i radi Namjesnik Moga Sina. Prema Isusu se odnosi onako kako je i sadržano u trećem dijelu Moje poruke, koja još nije objavljena, ali je već postala jasna prema događajima koji su u tijeku.“

Vaš prethodnik papa Pavao VI: „Dim Sotone je ušao kroz pukotine Crkve“ (Propovijed od 29.06.1972.)

Prema svetom Pavlu, Antikrist će se otkriti neposredno nakon što papa bude protjeran: „Ima tko ga sada zadržava dok ne bude uklonjen. Tada će se otkriti Bezakonik.”( 2. Solunjanima  2 , 6-8)

Canon Rock koji je napisao ‘Prosvjetljenje’ zbog čega je ekskomuniciran i koje je pomoglo infiltraciju protivnika Crkve: „U svom sadašnjem obliku, papinstvo će nestati, novi društveni poredak bit će proveden iz Rima, ali izvan Rima, ne Rima, dakle Rim protiv Rima. I ova nova crkva, iako neće zadržati ništa od skolastičke discipline i elementarnog oblika stare Rimske Crkve ipak će zadržati posvećivanje i kanonsku jurisdikciju.“

Nova crkva pod vodstvom antipape podržavati će ujedinjenje svih religija i lažni mir ispunjavajući tako što je prorečeno od Isusa Krista u smislu da će čak i izabrani biti zavedeni.

Kardinal Karol Wojtyla je bio vrlo jasan, kada je izjavio, prije Euharistijskog kongresa u Pennsylvaniji 1977. “Suočeni smo s najvećim povijesnim sukobom pred kojim je čovječanstvo ikada bilo. Mi smo u završnoj borbi između Crkve i anti-crkve, Evanđelja i anti-evanđelja. Ovaj sukob ugrađen je u planove Božanske Providnosti i izazov je koji cijela Crkva mora prihvatiti.„

U Fatimi 1917. dana je trima malim pastirima objava, koju je imao i papa Sveti Pio X, nekoliko godina prije, sada još precizirana: „Vidjeli smo biskupa obučenog u bijelo, imali smo osjećaj da je to Sveti Otac; bježao je drhteći iz nesigurnog grada u ruševinama.„

Fatimska verzija želi dodati da bi to mogli biti vi, preblaženi  Oče, i objašnjava izraz “Vidjeli smo biskupa u bijelom, imali smo osjećaj da je to bio Sveti Otac.“ Da je bilo očito da se radi o aktualnom papi oni bi to rekli, neosporno. Umjesto toga vidjeli su „ biskupa odjevenog u bijelo“. Oni nikada ne bi mogli zamisliti vaš izraz „odricanje“ (odstupanje), tako da su oni imali samo „osjećaj“.

Drugi element je još precizniji i više otkriva: oni su vidjeli bijeg „dršćući i šepajućeg koraka“ što se može odnositi na visoke godine u kojima ste vi.

Treći element je također otkrivajući: isti biskup obučen u bijelo koji napušta Rim nakon državnog (udara) kada je ubijen – to je „Sveti Otac“.

Nakon bijega legitimnog pape, antipapa u Rimu, voditi će „novu crkvu“, podržavajući uniju otpalih religija. To je „grozota pustoši“ prorečena odavno po proroku Danielu, koja stoluje na Svetome Mjestu, a koja će se podudariti sa ustoličenjem Antikrista u hramu u Jeruzalemu, izgrađenom po treći put. Po riječima kardinala Luigia Ciappia, osobnog teologa pape Ivana Pavla II: „Treća tajna odnosi se na gubitak vjere u Crkvi, drugim riječima otpad, koji će dosegnuti sam vrh Crkve.“

Želimo vam reći, Sveti Oče, mi neprestano molimo za vas, da vaša vjera ne klone i da vam Bog dade sve potrebno za svjedočenje te da budete osnaženi i spremni prigrliti mučeništvo za Njega, uvijek se sjećajući jedne od vaših posljednjih rečenica dok ste još bili na Petrovoj Stolici: „Vi ćete biti sa mnom  iako će to svijetu ostati skriveno .“ ( obraćanje Rimskom kleru, 14. Veljače 2013.) Mi jesmo i nastavit ćemo biti s vama u budućnosti koju vam je Providnost dodijelila.

José Alberto Villasana Munguía, je meksički novinar, pisac i analitičar političkih, ekonomskih i religijskih procesa. Studirao je teologiju na Gregoriani, filozofiju na Angelicumu i humanističke znanosti i međunarodne odnose u Salamanci. Godinama se bavi proučavanjem New Agea, posljednjih vremena, međunarodnim financijskim nestabilnostima i problemima globalizacije. Tri puta je bio dobitnik Meksičke nacionalne nagrade za istraživačko novinarstvo: 2002. za temu napada na Svjetski Trgovački Centar u New Yorku, 2004. za analizu ranjivosti svjetskog financijskog sustava i 2009. za istragu oko smrti pape Ivana Pavla I.
Autor je dvanaest knjiga i pokretač web stranice ultimostiempos.org, kao i brojnih dokumentraca i filmova koji se mogu pogledati na You Tube-u na španjolskom jeziku. Radio je i kao savjetnik Meksičkog Ministarstva vanjskih poslova za odnose s Vatikanom, te kao savjetnik u Uredu za odnose s javnošću Meksičke biskupske konferencije, a član je i malteškog reda vitezova. Pismo koje je početkom 2014.godine uputio papi Benediktu, prenijela je većina tradicionalno-katoličkih medija, a sam papa Benedikt nije se o njemu izravno očitovao, ali je u intervjuima ponovio svoja prijašnja očitovanja o odreknuću zbog starosti i nemoći kao i o objavi Treće Fatimske tajne. Trenutni razvoj događaja, ukazuje međutim na drugačije činjenice. Kardinal Danneels otvoreno je priznao postojanje urotničke skupine tzv. “St. Galen mafije”, svi kardinali i biskupi koji su se usprotivili Bergogliovoj diktaturi grubo su smijenjeni, omalovaženi i etiketirani kao “prinčevi”, “učitelji zakona” itd., a za Treću Fatimsku tajnu znamo iz Plave Knjige da će se “otkriti samim tijekom događaja”. 

http://www.ultimostiempos.org/

http://www.ultimostiempos.org/7-noticias/154-carta-benedicto

Podsjećamo i na Poruku iz Knjige Istine:

http://upozorenjepreddrugidolazak.info/?p=590

Molite sada za Mog voljenog Papu Benedikta. On je okružen vrlo moćnim neprijateljima Boga. Nezasitni su za moću i nadzorom nad Mojom Crkvom. Molitva može pomoći odgoditi njegov skori odlazak kada će biti prisiljen napustiti Vatikan kako je naviješteno. Molite, molite, molite za ovo razdoblje, jer bit će najmračnije koje je ikad zadesilo Moje svete sluge, biskupe, kardinale i sve Moje istinske sljedbenike. Ključevi Rima će sada biti vraćeni natrag Bogu Svemogućem Ocu. (06.06.2011.)

 

One Comment

  1. ivan

    Naš dragi Papa Benedikt XVI, ponizan, samozatajan, skrušen, bogobojazan, mudar , hrabar i prepun ljubavi prema svojim neprijateljima. Neka mu dragi Bog da snagu da izdrži do kraja.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *