Povijesni poziv Kardinala Burkea za posvećenjem Rusije – Tajne Fatime i Nova Evangelizacija

Tekst koji slijedi izjava je Njegove Eminencije Kardinala Raymonda Burkea 19. Svibnja 2017 god. na četvrtom godišnjem Forumu za Život u Rimu, koji je organiziran od Glasa Obitelji (Voice of the Family)

Posljednje riječi Djevice, Majke Otkupitelja zabilježene u Svetom Pismu su riječi koje Ona govori upraviteljima vina na svadbenoj gozbi u Kani koji su došli do nje u muci zbog manjka vina za goste mladenaca. Ona im je odgovorila, na njihovu veliku brigu, vodeći ih do svoga Božanskog Sina, također gosta na Svadbenoj Gozbi, savjetujući ih : “Učinite sve što god vam kaže”. Ove jednostavne riječi izražavaju misterij Božanskog Majčinstva po kojem Djevica Majka postaje Majka Božja, dovodeći Boga, Utjelovljenog Sina na svijet. Po istoj tajni, ona nastavlja biti kanal za sve milosti koje se nemjerljivo i neprestano izlijevaju iz slavnog probodenog Srca, Njenog Božanskog Sina, u srca Njegove vjerne braće i sestara na zemaljskom hodočašću, do njihovog trajnog doma sa Njim u Nebu.

Po tajni Božanskog Majčinstva, Bezgrešno Srce Blagoslovljene Djevice Marije, uzneseno u slavu, nije nikad prestalo kucati sa ljubavi za nas, djecu koju je Njen Božanski Sin dao Njoj, dok je umirao na Križu. Oni su Njeni sinovi i kćeri u Njenom Sinu, Bogu Utjelovljenom Sinu. Sa majčinskom brigom, Ona dovlači srca svom slavnom Bezgrešnom Srcu i dovodi ih k Njemu, Njegovom Presvetom Srcu, te ih Ona poučava:” Učinite sve što vam kaže”. U najstarijoj sačuvanoj himni Djevici Majci Božjoj, nađenom već na Egipatskom papirusu iz 3-ćeg stoljeća, Kršćani mole: Letimo pod Tvoju zaštitu, O Sveta Majko Božja; ne odbaci naše molbe u našim potrebama, nego izbavi nas uvijek od svih opasnosti, O slavna i blagoslovljena Djevice.

Slično riječima drevne himne za vrijeme večernje službe na blagdan Blagoslovljene Djevice Marije, Zdravo Zvijezdo Mora, mi molimo:

Pokaži se Majko; neka Božanska Riječ, rođena za nas kroz maleno dijete, čuje naše molitve.

Ove riječi iz himne osmog stoljeća izražavaju na jasan i upečatljiv način tajnu Božanskog Majčinstva po kojem Djevica Marija je i Majka Božja i Majka Božanske Milosti. Mi molimo Djevicu, Majku Božju da nas vodi Njenom Božanskom Sinu, da naša srca, u jedinstvu sa Njenim Bezgrešnim Srcem, mogu uvijek počivati u Njegovom Srcu, jedinom izvoru našeg spasenja.

 

Na najljepši mogući način, Blagoslovljena Djevica Marija pokazala se kao naša Majka u Njenim ukazanjima za troje pastirske djece u Covi da Iria, blizu Fatime u Portugalu, prije stotinu godina, od Svibnja 13 do Listopada 13, 1917. Svijet se u to vrijeme nalazio rastrgan neshvatljivim razaranjem i smrti, koje je donio Prvi Svjetski Rat i fatalnom prijetnjom širenja ateističkog komunizma koji je odvlačio srca ljudi dalje od Srca Isusova, jedine krstionice spasenja. Ateistički komunizam vodio je srca u pobunu protiv Boga i reda koje je On postavio u Svoje stvorenje i napisao u srce svakog čovjeka, jedino stvorenje stvoreno na Njegovu sliku.

Bog je pripremio za glasnike Djevice Fatimske, Svetog Francisca  i Jacintu Marto i Božjeg slugu Luciu Rosa dos Santos, po tri vizije Anđela Portugala koje su se dogodile za vrijeme proljeća, ljeta i jeseni 1916 god. Za vrijeme prve vizije, dok je govorio pastirskoj djeci da se ne boje uvjeravajući ih da je on “Anđeo mira”, naučio ih je moliti tri puta ovim riječima: Moj Bože, ja vjerujem, ja obožavam, ja se nadam i ja te volim. Ja te molim da oprostiš onima koji ne vjeruju, ne obožavaju, ne nadaju se i ne vole Tebe. 

Anđeo, kao Božji glasnik pastirskoj djeci već je pokazivao put kojim će Majka Božja voditi: put molitve, ispaštanja i pokore. Završio je viziju ovim riječima: Molite stoga. Srca Isusa i Marije pažljiva su na glas vaših preklinjanja.

Za vrijeme drugog ukazanja, Anđeo je požurivao djecu: “ponudite molitve i žrtve Svevišnjem.” Kada je Lucija pitala kako djeca mogu ponuditi žrtve, Anđeo je odgovorio: Ponudite sve što možete kao žrtvu, i dajte to Bogu kao djelo pokore za grijehe koji Ga vrijeđaju i za molitve za obraćenje grješnika. Tako ćete dovesti mir na svoju zemlju. Ja sam njen Anđeo Zaštitnik, Anđeo Portugala. Iznad svega, prihvatite i podnosite sa prihvaćanjem, patnje koje će vam Gospodin poslati.

Djeca su doista molila kao što ih je Anđeo naučio i radosno prihvatila patnje za oproštenje grijeha i popravljanje nereda koji grijeh uvijek donese u osobne živote i u svijet.

Za vrijeme trećeg ukazanja, u jesen 1916, Anđeo, “držeći u svojoj ruci kalež sa Hostijom iznad njega, iz koje je palo nekoliko kapi krvi, naučio je djecu mnogo dužu molitvu: “Najsvetije Trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, obožavam Vas duboko, nudim Vam najpredragocjenije Tijelo, Krv, Dušu i Božanstvo Isusa Krista prisutno u Tabernakulima svijeta, kao naknadu za uvrede, svetogrđa i indiferentnost sa kojom je On osobno uvrijeđen. I kroz beskonačne zasluge Njegovog najsvetijeg Srca i Bezgrešnog Srca Marije, preklinjem Vas obraćenje jadnih grješnika.“

Nakon toga anđeo je pričestio Svetom Hostijom Luciju i Predragocijenom Krvi Francisca i Jancitu, ovim riječima: “Uzmite i pijte Tijelo i Krv Isusa Krista, užasno uvrijeđeno nezahvalnim ljudima. Dajte pokoru za njihove grijehe i utješite vašeg Boga”.

Treće ukazanje Anđela Portugala pokazalo je djeci u biti Euharistijsku prirodu njihovih molitava i žrtve. Zapravo, Krist stalno i nanovo čini svoju Žrtvu na Kalvariji kroz Sakrament Svete Euharistije, za spasenje duša i svijeta. Srca, sjedinjena sa Bezgrešnim Srcem Marije, savršeno su ujedinjena sa Srcem Isusa kroz sudjelovanje u Euharistijskoj Žrtvi koja dostiže svoju kulminaciju u dostojnom primanju neusporedivih plodova te Žrtve: Tijela, Krvi, Duše i Božanstva Krista.

Centralna poruka Naše Gospe Fatimske otkrivena je u onome što se zovu Fatimske Tajne za vrijeme ukazanja koje se dogodilo 13. 07. 1917. Prvi dio Tajne ima dva bitna dijela. Prvi, zastrašujuća vizija pakla, nagoviještena u zlu koje će se spustiti na svijet u to vrijeme. Onda, tu je i ponuda Božjeg zacjeljujućeg mira kroz posredovanje Bezgrešnog Srca Marije, tako da duše mogu biti spašene od života u smrtnom grijehu i njegovih plodova: vječne smrti. Naša Gospa je izrekla ove riječi pastirskoj djeci:

Vidjeli ste pakao gdje duše jadnih grješnika idu. Da bi ih spasio, Bog želi uspostaviti u svijetu slavljenje Mog Bezgrešnog Srca. Ako se ovo što vam govorim bude učinilo, mnoge duše će biti spašene i biti će mir. Rat će završiti; ali ako ne prestanu vrijeđati Boga, najgore će se dogoditi za vrijeme pontifikata Pia IX. Kada vidite noć osvijetljenu nepoznatim svijetlom, znajte da je ovo veliki znak dat vama od Boga da će on uskoro kazniti svijet zbog njegovih zločina, kroz ratove, gladi, progon crkve i Svetog Oca.

I dok prvi dio Tajne daje oštro upozorenje, također je puno nade u neprolaznoj Milosti Božjoj koja donosi pokajanje za grijehe počinjene i osobnog pokajanja duša, a kao rezultat toga i mir u svijetu.

Obraćajući se na kazne nužno povezane sa teškim grijesima vremena, drugi dio Tajne je objava mira kojeg Bog želi dati dušama i svijetu. Mir Božji će doći na svijet na dva načina:

1-posvećenje Rusije Bezgrešnom Srcu Marijinu i

2- prakticiranje Ispovijedi i Pričesti na Prve Subote u mjesecu.

Naša Gospa izrekla je ove riječi pastirskoj djeci: “Spriječiti ovo (kazne), tražit ću posvećenje Rusije Mom Bezgrešnom Srcu i Pričesti i Ispovijedi na prve subote u mjesecu. Ako se Moj zahtjev posluša, Rusija će se obratiti i bit će mir; ako ne, širit će svoje greške svijetom, uzrokujući ratove i progon Crkve. Dobri će biti mučeni, Sveti Otac će puno propatiti, mnoge nacije će biti uništene.

Na kraju će Moje Bezgrešno Srce trijumfirati. Sveti Otac će posvetiti Rusiju Meni i ona će biti obraćena i period mira će se dati svijetu. U Portugalu će dogma vjere biti uvijek očuvana,”

Naša Gospa ukazuje na duhovni lijek za jadnu situaciju u kojoj su se svijet i Crkva našli. Ona također predviđa užasne fizičke kazne, koje će proizaći ako se ne posveti Rusija Presvetom Srcu Isusovom kroz Bezgrešno Srce Marijino te ako se ne poduzme ustaljena praksa pokajanja za tolike mnoge uvrede koje se nanose nemjerljivoj i neprolaznoj Ljubavi Božjoj koja se manifestira tako savršeno u slavno probodenom Srcu Isusovu.

Zapravo, posvećenje Rusije Bezgrešnom Srcu Marijinu nije se dogodilo, kako je tražila, a slavljenje Prvih Subota nije postala praksa Crkve. Ovo je dovelo do užasne patnje Drugog Svjetskog Rata i nakon njega širenje ateističkog komunizma, rezultirajući zapravo u progonu mnogih nacija i Crkve u tim nacijama i uništenje pojedinih nacija. Drugi dio Tajne također završava sa sigurnom nadom da će Bezgrešno Srce Marijino trijumfirati kroz poslušnost Njenom majčinskom zahtjevu.

Treći dio tajne, odnosi se na duhovne kazne koje će nastati kao rezultat pobune ljudi, koji umjesto da su dali svoje srce Svetom Srcu Isusovu kroz Bezgrešno Srce Marijino, daju ga korupciji svjetskog materijalizma i relativizma stoljeća. Treći dio tajne konačno je napisala sestra Lucija 3. 01. 1944 god., ali koji se trebao objaviti nakon smrti sestre Lucije ili 1960 god., što god prije dođe.

U njenom opisu trećeg dijela Tajne, Sestra Lucija citira “Anđeo sa plamtećim mačem” kojeg je vidjela sa lijeve strane naše Gospe: Pokazujući na zemlju desnom rukom, Anđeo viče jakim glasom :”Kazna, Kazna, Kazna!”

Ona onda opisuje mučeništvo onih koji su ostali vjerni našem Gospodinu, oni sa srcem ujedinjenim sa Bezgrešnim Srcem Marijinim. Ispod dvije ruke “velikog križa od grubog drveta stajala su dva Anđela svaki sa kristalnom pliticom u svojim rukama, u koju su skupljali krv mučenika i sa tim škropili duše koje su išle Bogu.”

Sestra Lucija je također zapisala tri proglasa Majke Božje.

Prvi, naša Gospa traži da se treći dio Tajne ne smije dati nikome osim Francisku, tada, ( 13. 07. 1917.), i onda daje slijedeću instrukciju:

Kada molite Krunicu, kažite nakon svake misterije: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u Raj sve duše, osobito one koje su u najvećoj potrebi.

Konačno, naša Gospa, uvjerava Luciju da nema nikakvih drugih zahtjeva tada.

Prije nego razmislimo malo detaljnije o trećem dijelu Tajne, spomenut ću ukratko kako su druga ukazanja naše Gospe pripremila ukazanje 13. 07., i potvrdila ga. Za vrijeme ukazanja 13. 05. , Djevica je tražila od djece da dolaze na isto mjesto kroz šest mjeseci uzastopno 13-og dana u mjesecu u isti sat. Ukazala je da će im kroz šest mjeseci otkriti što želi od njih. Požurivala je djecu da mole Krunicu i da prihvate patnju koju Bog šalje “kao djelo pokajanja za grijehe koje Njega vrijeđaju i kao naknada za obraćenje grješnika.” Također ih je uvjeravala da im Milosti Božje neće nedostajati. Za vrijeme ukazanja 13 lipnja, tražila je djecu da nastave moliti Krunicu , uvjeravajući ih da će im reći kasnije što želi. Istaknula je jasno da štovanje Njenog Bezgrešnog Srca  je i “utočište” i “put” koji vodi Bogu.

Za vrijeme ukazanja u kolovozu 19, koje je pomaknuto zbog utamničenja pastirske djece, Djevica je potvrdila svoje instrukcije potrebe molitve Krunice i nuđenja mnogih žrtava za spasenje duša. Također je obećala za vrijeme zadnjeg ukazanja, “Izvest ću čudo tako da svi uzmognu vjerovati.” Na 13, rujna , naša Gospa još jednom je učvrstila djecu u molitvu Krunice i prihvaćanju žrtve za spasenje duša i mir u svijetu. Ponovila je obećanje čuda: U listopadu, naš Gospodin će doći, kao i naša Gospa od suza i Naša Gospa od Brda Karmel. Sv. Josip će se pojaviti sa djetetom Isusom da blagoslovi svijet.

Vjerni obećanju naše Gospe, na listopad 13-og, nakon traženja da se izgradi kapela u Njenu čast, naše Gospe od Krunice i požurujući dnevnu molitvu Krunice i pokajanje i pokoru za grijehe, Bog je omogućio Čudo Sunca kako bi potvrdio vjeru u poruci koju naša Gospa donosi svijetu u Fatimi. Vrijeme ne dozvoljava dublju meditaciju o drugim ukazanjima.

Sada se vraćam na treći dio Tajne u Fatimi. Bez ulaska u diskusiju, da li je Treća tajna u potpunosti otkrivena, čini se jasnim da ona ima veze sa sotonskim silama oslobođenim na svijet i koje odvode duše od istine i vjere i

 stoga od Božanske Ljubavi koja teče iz slavno probodenog Srca Isusovog. Frere Michel de la Sainte Trinite u svojoj monumentalnoj studiji o ukazanjima Naše Gospe od Fatime, piše slijedeće obzirom na Treću tajnu :

Ukratko, trijumf Bezgrešnog srca Marijina nedvojbeno ukazuje daleko više na Treću Tajnu nego na Drugu. Jer će Vraćanje mira na zemlju biti dar s Neba. Njena pobjeda je nadnaravna. To će biti prvenstveno pobjeda Vjere, koja će dovesti kraju vrijeme otpadništva i velikih nedostataka Crkvenih službenika.

Koliko god bile fizičke kazne teške, zbog neposlušnosti i pobune čovjeka protiv Boga, nemjerljivo su teže duhovne kazne jer su plodovi teškog grijeha: vječna smrt. Kako je jasno, samo Vjera, koja stavlja čovjeka u jedinstvo sa Svetim Srcem Isusovim, kroz posredovanje Bezgrešnog Srca Marijina, može spasiti čovjeka od duševnih kazni.

Učenje Vjere u svom jedinstvu i sa hrabrosti jest samo srce crkvenih službenika: Rimskog Pape, Biskupa u jedinstvu sa Petrovom Stolicom i suradnja svećenika. Iz tog razloga Treća Tajna je usmjerena, posebnom silom, na one koji vode Petrov ured u Crkvi. Njihov neuspjeh u učenju vjere, u vjernosti sa Crkvenim konstantnim učenjima i praksi, bilo kroz površno, zbunjeno ili čak svjetovno pristupanje i njihova tišina, smrtno ugrožava u najdubljem duhovnom smislu, same duše za koje su posvećeni da duhovno brinu. Otrovni plodovi neuspjeha Crkvenih službenika vide se u obliku štovanja, učenja i moralne discipline koja nije u skladu sa Božanskim Zakonom.

U nedavnoj prošlosti, na primjer, Blagoslovljeni Papa Pavao VI ukazao je na upad đavla u najsvetiji aspekt života Crkve, njeno Bogoštovlje. U svojoj homiliji za Svetkovinu Svetog Petra i Pavla 1972 god. Osvrnuo se na situaciju Crkve u svijetu, za vrijeme godina neposredno poslije Drugog Vatikanskog Koncila. Upozoravajući na primjer Svete Liturgije, govorio je o njegovom osjećaju da se “kroz određene pukotine dim Sotone uvlači u Božji Hram.”

Govorio je o sumnji koja prožima, nesigurnosti, nemiru, nezadovoljstvu i neslaganju, gubitku povjerenja u Crkvu, spojenu sa spremnosti stavljanja povjerenja u svjetovne proroke koji govore kroz tisak ili socijalne pokrete, tražeći od njih formulu za istinski život. Zabilježio je kako stanje nesigurnosti prevladava unutar Katoličke Crkve, promatrajući kako se nakon Drugog Vatikanskog Koncila vjerovalo da “je sunce obasjalo Crkvu “, a da je zapravo “došao dan oluje, grmljavine, tame, nesigurnosti i lutanja”.

Pontifikat Pape Sv. Ivana Pavla II , zapravo, se može s pravom opisati kao neumoran poziv izazova Crkve da bude vjerna svojoj Božanskoj misiji u potpuno sekulariziranom društvu, te da odgovori na ove izazove novom evangelizacijom. Ova evangelizacija se sastoji u:

1-učenju vjere kroz propovijedanje, katehezu, Katoličku edukaciju kroz sve forme komunikacije,

2- slavljenje vjere u Bogoslužju i u molitvama i vjernosti što je nastavak Bogoslužja u svakom trenutku života i,

3- živeći vjeru kroz prakticiranje vrlina – svih kao da je prvi put, sa zalaganjem i energijom prvih apostola i prvih misionara našeg područja.

U svojoj post-sinodalnoj exhortaciji Christifideles Laici, (o zvanjima i misiji vjernika laika u Crkvi i svijetu), Papa Ivan Pavao II opisao je trenutačnu situaciju Crkve u svijetu koja se pojačano sekularizira, i koja je obilježena prožimajućim i konstantnim širenjem relativizma, koji inspirira i podržava život kao da Bog ne postoji. Ne slučajno u Evangelium Vitae, obraćajući se kulturi smrti koju tragično obilježava totalno sekularizirano društvo proglašava:

“Živeći kao da Bog ne postoji, čovjek ne gubi samo uvid na tajnu Boga, nego tajnu svijeta i samoga sebe.” 

On dalje opisuje situaciju koja nedvojbeno vodi do praktičnog materijalizma, koji rađa individualizmom, utilitarizmom i hedonizmom, i u kojem čovjek daje u zamjenu svoje vlastito biće za materijalno posjedovanje i užitke, odbijajući patnju kao besmislenu, a gleda na svoje tijelo i seksualnost kao na nešto jako važno, odvojeno od ostatka svoje osobe.

Ako želimo da lijek za ovu situaciju, totalitarno sekularizirane kulture bude učinkovit, ističe Papa, Crkva se sama mora evangelizirati nanovo. Temeljna stvar je ustanoviti do koje mjere je sekularizacija ušla u život crkve. Nakon toga, kao i prvi učenici koji su se morali suočiti sa poganskim svijetom, koji nikad nije čuo za Našeg Gospodina Isusa Krista, tako se i mi moramo suočiti sa kulturom koja je zaboravila na Boga i postala neprijateljska prema Njegovim Zakonima ugraviranim u svako ljudsko srce. Papa Ivan Pavao II podsjeća nas, da program po kojem ćemo uspješno svladati duhovne izazove našeg vremena jest Isus Krist:

“Program već postoji, to je plan iz Svetog Pisma i u živoj tradiciji, isti kao i uvijek. Zauvijek ima svoj centar u Kristu, koji treba biti poznat, ljubljen, imitiran, tako da u njemu možemo živjeti život Trojstva, i sa Njim transformirati povijest do njenog ispunjenja u Nebeskom Jeruzalemu. To je program koji se ne mijenja sa promjenom vremena i kulture za dobro istinskog dijaloga i uspješne komunikacije.”

Papa Ivan Pavao II , zapravo, stavlja cijeli pastoralni plan Crkve, u jednu riječ – svetost! Citiramo:

“Pitati krštenike: Da li želite primiti Krštenje? znači u isto vrijeme pitati ih : Da li želite postati sveti? To znači staviti pred njih radikalnu prirodu Isusovog Govora na Gori: “Budite savršeni kao što je savršen vaš Nebeski Otac.”

Danas, Crkva je zaposjednuta pomutnjom i greškama, o njenim temeljnim, konstantnim učenjima. I dok sekularna agenda nastavlja napredovati u svijetu, promovirajući napad na nevini i najranjiviji ljudski život u samom začeću, na integritet braka i njegove neusporedive plodove, obitelji, i na samu slobodu čovjeka da slavi Boga – U Duhu i Istini – Crkva stoji zbunjena i s vremena na vrijeme popustljiva, prema svjetskim napadima protiv Boga i Njegovih Zakona. Svijet je u velikoj potrebi Crkvenog proglašavanja Vjere, istine o Kristu, sa jasnoćom i hrabrosti, ali nažalost prečesto Crkva ostaje tiha i nesigurna obzirom na istinu i njen čvrst utjecaj na svakodnevni život. U isto vrijeme, zbunjenost, koja ostaje neispravljena, stvara duboku podjelu među Biskupima, svećenicima i vjernicima općenito. Najtemeljnija i najvažnija, moralna pitanja dobivaju različite odgovore od Crkvenih pastora u različitim župama. Nova evangelizacija krivo se zamjenjuje sentimentalnim prihvaćanjem sekularne kulture koja izostaje u pozivu na obraćenje i svjedočenje istinskog Kršćanskog života. Ne bez razloga , vjernici sa nalaze zbunjeni i dezorijentirani. Takva situacija također dovodi do osjećaja napuštenosti.

Vraćajući se, u ovoj situaciji, na poruke Naše Gospe Fatimske, vidimo Njeno rješenje kroz šest posebnih sredstava. Ona traži od nas, vjernika:

1-moliti Krunicu svaki dan,

2-nositi smeđi Škapular,

3-činiti žrtve za spas grešnika,

4-ponuditi pokoru za uvrede njenom Bezgrešnom Srcu svetkovinom prvih Subota u mjesecu,

5- obratiti naše živote još više Isusu Kristu, i posljednje,

6- traži od Rimskog Pape u jedinstvu sa svim biskupima, posvetiti Rusiju Njenom Bezgrešnom Srcu.

Po ovim sredstvima, Ona obećava dovesti duše Kristu, Njenom Sinu i pobjedu Njenog Bezgrešnog Srca. Obraćajući se Kristu, oni će dati pokoru za svoje grijehe, a On će ih zauzvrat spasiti od pakla i donijeti mir svijetu. Marijina molba nije samo za jedan put. Na Njenu molbu mora se odgovoriti iz generacije u generaciju, u skladu sa uvijek novim “znakovima vremena”. Mora joj se neprestano vraćati. Mora joj se pristupiti uvijek iznova.

Posvetimo se Bezgrešnom Srcu Marijinu i radimo na posvećenju Rusije Bezgrešnom Srcu Marijinu.

Neka Majka Božja i Majka Božanskih Milosti vodi mnoge duše u jedinstvo s Njenim Bezgrešnim Srcem u totalnom posvećenju njihovih srca Svetom Srcu Isusovu. Kroz Njen trijumf u našim srcima, Bezgrešno Srce Marijino trijumfirat će nad velikom tamom našeg vremena vodeći duše istini i ljubavi Njenog Božanskog Sina. Nastavit će govoriti našim srcima, kao što je govorila srcima poslužitelja vina u Kani: “Učinite sve što vam kaže.”

Raymond Leo Kardinal Burke 19. 05. 2017.god.

https://www.lifesitenews.com/opinion/full-text-cardinal-burkes-historic-call-for-consecration-of-russia

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *