Poznati pisac: Papa Franjo destabilizira Crkvu

Najprodavaniji Talijanski pisac prekinuo je svoju šutnju o sadašnjem papinstvu kako bi izrazio zabrinutost o stavu pape Franje u svezi nauka vjere.

Vittorio Mesori, 76 godišnjak, najpoznatiji u engleskom govornom području, zbog svojih opširnih intervjua sa tadašnjim Kardinalom Ratzingerom 1987 i sa Papom Ivanom Pavlom II. Novinar je sada objavio esej u Talijanskom Katoličkom Magazinu, Il Timore, ističući svoje strahove da papa Franjo gura Katoličku Crkvu u tzv. stanje “tekućeg društva” u kojem je jedina sigurnost, nesigurnost i stalna promjena.

Ovaj članak koji nije dostupan online, prvi puta je ugledao svjetlo na National Catholic Reporter.

Ovaj termin tzv. tekućeg društva, predstavlja moderne ljude koji najviše cijene individualizam, krećući se kroz svoj vlastiti život kao turisti, mijenjajući mjesta, poslove, supružnike, vrijednosti, a ponekad seksualnu orijentaciju i spol.

Takvi ljudi isključuju sebe iz podrške tradicije, oslobađajući se njenih zabrana ili zahtijeva. Ovaj ekstremni individualizam stvorio je društvo gdje je, kako piše Messori “sve nestabilno i promjenjivo”. Danas je prihvatljivo vjerovati da je promjena “jedina trajna stvar”, te da je nesigurnost jedina “sigurnost”.

Messori se brine da su ove ideje počele utjecati na religioznu vjeru. On piše kako vjernici postaju “uznemireni činjenicom da čak i Katolička Crkva – koja je godinama stari primjer stabilnosti – želi čini se postati “tekuća” također.

Kao dokaz, Messori citira nedavni intervju sa vrhovnim generalom Isusovaca, Arturom Sosa Abascalom. U razgovoru sa novinarom Giuseppe Rusconijem, Sosa je rekao da zato što Isusove Riječi nisu snimljene na traci ili disku “mi ne znamo točno što je On rekao”. Zbog ove nesigurnosti, Sosa vjeruje kako Kršćani trebaju “razlučivati” istinsko značenje Svetog Pisma obzirom na njihove trenutačne okolnosti.

“Doktrina je riječ koju ne volim baš tako, sa sobom donosi sliku čvrstoće kamena”, rekao je Sosa. “Ljudska realnost je daleko istančanija, nikada nije crna ili bijela, ona je u kontinuiranom razvoju.”

Messori kritizira papu Franju što je popustljiv na isti način:

“Ali jedan drugi Isusovac, također iz Južne Amerike, ne manji od pape osobno, u jednom od svojih brojnih intervjua, koje daje najrazličitijim ljudima, na najrazličitijim mjestima-avionu, Trgu Sv. Petra, na ulici – ponavlja što je to jedan od stupova njegove strategije učenja i vladanja: “Katoličko iskušenje koje se mora prevladati je jedinstvenost pravila, njihova rigidnost, dok na suprotnoj strani mi moramo suditi i djelovati od slučaja do slučaja”.

Messori razlikuje originalno značenje “razlučivanja” i sadašnje interpretacije koja ide čak do “slobodne interpretacije dogme, ovisno o situaciji, kao što se događa u njegovim službenim dokumentima, što uzrokuje zbunjenost kod pojedinih kardinala”

Talijanski novinar kaže kako mu se ovaj pristup čini “loš i štetan za Crkvu i vjeru, u tekućem svijetu gdje sve postaje nesigurno, neizvjesno, privremeno i gdje upravo stabilnost i čvrstoća Katoličke Crkve jest sve što čovječanstvo treba, a ne samo vjernici.”

“Ove stijene dogme, na koje je vrhovni general alergičan, mogu i trebaju postati čvrsto tlo u društvu koje treperi i teži ka još većem kaosu,” rekao je Messori.

On primjećuje jedan od simbola Katoličke Crkve, veliki hrast, stoji čvrsto na zemlji, sa snažnim korijenima. On pita da li će doista pomoći zamijeniti hrast sa granom koju ljulja u svakom smjeru, bilo koji vjetar, bilo koja ljudska želja ili moda? I kao pomoć u vraćanju jasnoće u Crkvu, Messori preporuča novo razumjevanje drevnog i prekrasnog mota Kartuzijanskog reda : Stat crux dum volvitur orbis – Stoji Križ dok se riječi okreću.

https://www.lifesitenews.com/news/famous-ratzinger-interviewer-pope-francis-is-destabilizing-the-church

Pravila komentiranja: HKZ cijeni i potiče komentare čitatelja. Komentare ipak treba ograničiti na temu, da budu precizni i jasni, poželjno bi bilo da se podupru činjenicama, u svrhu davanja novih informacija ili produbljivanja postojećih.
Ovaj prostor nije namijenjen da bi se na njemu vrijeđalo bilo koga, niti je namijenjen za širenje osobnih duhovnih iskustava, također nije namijenjen za učestalo osobno blogiranje niti za teološke rasprave među komentatorima. Nije tajna da postoje uljezi koji mogu napraviti štetu, zbog toga neke komentare moramo brisati. Ako ispunjavaju ova pravila, objavljeni komentari ne moraju nužno odražavati stajalište HKZ-a.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *