Pričest za preljubnike objavljena kao “Autentični Magisterijum”

Ako je Papino objašnjenje o pravoj namjeri Amoris Laetitia i njenom spornom članku VIII ikada doista trebalo, onda je takvo objašnjenje sada itekako omogućeno cijeloj Crkvi.

Prošlog tjedna Acta Apostolicae Sedis (AAS) – Vatikanska služba za objavu Službenih Akta Apostolske Stolice – objavila je pismo pape Franje od listopada 2016 god., biskupima Buenos Airesa u kojima on (papa) hvali njihove crkvene smjernice koje dozvoljavaju, ponovno civilno vjenčanim Katolicima primanje Svete Pričesti u određenim slučajevima, dok žive u stanju objektivnog smrtnog grijeha.

U skladu sa ovim smjernicama koje dozvoljavaju  “mogućnost pristupa sakramentima Pomirbe i Euharistije” u “kompleksnim okolnostima” gdje se nalaze “ograničenja koja umanjuju odgovornost i krivnju”, preljubnim parovima nastavljanje preljuba, papa izjavljuje:

“Dokument je vrlo dobar i potpuno objašnjava značenje VIII poglavlja Amoris Laetitia. Ne postoji drugo objašnjenje.”

Do sada, papino pismo Argentinskim biskupima smatralo se privatnim pismom, koje nema obvezujuću snagu, dok se sada ono preko AAS-a uzdiže na službeni magisterijalni status “Apostolskog Pisma”, koje uključuje poseban ukaz kao dodatak kardinala Pietro Parolina, Tajnika Države Vatikan. Ukaz proglašava da papa Franjo izričito hoće da oba dokumenta i pismo i smjernice, nose oznaku “autentičnog Magisterijuma”, te da je papa osobno naredio njihovu objavu u AAS i na službenim web stranicama Vatikana.

Problem ovoga jest, da se hereza ili svetogrđe nikada ne mogu proglasiti magisterijumom Crkve, stoga ako se čak to i dogodi, ono ne samo da nema obvezujuću silu, nego su ga vjernici dužni odbiti i oduprijeti mu se.

Sveti Toma Akvinski rekao je : “Ako je Vjera ugrožena,  vjernik mora javno ukoriti svog prelata ili papu.”

No papa i njegova desna ruka (kardinal Parolin), smatraju da imaju dovoljnu podršku od ljevičarskih otpadnika u Crkvi, koji bi im omogućili sigurno provođenje ovoga ukaza.

Ukaz kardinala Parolina navodi:

Ukaz “iz Audijencije sa Njegovom Svetosti”

Vrhovni Papa odlučuje, da se slijedeća dva dokumenta proglase kroz objave na Vatikanskim web. stranicama i u Acta Apostolicae Sedis , kao autentični Magisterijum.

Iz Vatikanske Palače, na dan 05, lipnja 2017 god. 

Pietro Kard.Parolin

Tajnik Države

Katolička Enciklopedija definira papinski ukaz kao: “Odgovor Pape ili Svete Kongregacije, u pisanom obliku, na upit ili peticiju osobe ili grupe. Neki ukazi garantiraju milost, drugi primjenu zakona ili interpretaciju zakona.”

Čini se da Parolinov ukaz sadrži direktan odgovor na pitanja dubie četiri kardinala. Ukaz također jasno daje do znanja kakve su namjere članka VIII, AL-a. Stoga ostaje samo vidjeti, da li će Kardinali Brandmuller i Burke sada nastaviti sa formalnom korekcijom toga?

U intervjuu za Catholic World Report, prosinac 2016 god., Kardinal Raymond Burke, koji je sadašnji član Apostolske Signature rekao je : “Ako papa službeno potvrdi herezu, on prestaje, tim djelom, biti papa.”

https://remnantnewspaper.com/web/index.php/fetzen-fliegen/item/3587-communion-to-adulterers-promulgated-as-authentic-magisterium

Pravila komentiranja: HKZ cijeni i potiče komentare čitatelja. Komentare ipak treba ograničiti na temu, da budu precizni i jasni, poželjno bi bilo da se podupru činjenicama, u svrhu davanja novih informacija ili produbljivanja postojećih.
Ovaj prostor nije namijenjen da bi se na njemu vrijeđalo bilo koga, niti je namijenjen za širenje osobnih duhovnih iskustava, također nije namijenjen za učestalo osobno blogiranje niti za teološke rasprave među komentatorima. Nije tajna da postoje uljezi koji mogu napraviti štetu, zbog toga neke komentare moramo brisati. Ako ispunjavaju ova pravila, objavljeni komentari ne moraju nužno odražavati stajalište HKZ-a

One Comment

 1. Petar

  Ako papa ne sluša Boga, on nije papa. Danas imamo papu iz čijih usta naviru hereze, koje su kroz povijest osudili mnogi pape. Današnji “papa” ne poštuje nauk Crkve i ruši sve što je od Boga.
  Jasno se vidi da pravovjerni kardinali nemaju izbora, nego moraju slušati pape koji su bili sveci, a ovoga koji donosi novi nauk koji nije od Boga trebaju odbaciti kao heretika.
  Njega će prihvatiti i pravoslavci i protestanti i svi oni koji su prihvatili grijeh.
  Ipak na kraju:
  Nije ponizniji od Majke Božje!
  Nije milosrdniji od Boga Oca!
  Nije veći od Isusa Krista!
  Nije sjajniji od Duha Svetoga!
  Papa Franjo je jednostavno lažni prorok, mnoge će prevariti, neke neće. Pravovjerni kardinali ga trebaju odbaciti kao heretika! Pitanje je samo koliko ih ima?

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *