Ređenje žena: Nemoguće, kažete?

Trenutačno, sa dobrim razlogom, postoji opravdana spekulacija da se Franjo priprema ponovno istražiti mogućnost dodjele Svetog Reda ženama.

Postoje čak glasine koje dolaze iz Rima, da je već odlučeno da će đakonat za žene biti realnost već studenog ove godine.

Da li ima ili nema materijala za neku interesantnu raspravu u svezi ovoga nije tema ovog posta. Umjesto toga voljeli bi pozvati čitatelje da sudjeluju u malom “misaonom eksperimentu”, koji se odnosi na ređenje žena, a koji se može pokazati korisnim u razjašnjavanju situacije sa Franjom kao što je trenutačno ova.

“Učenje da se sakrament Svetog Reda može dati samo krštenoj muškoj osobi jest nepogrešivo učenje Katoličke vjere koja se prenosi od vremena Isusa. Iz potrebe, ovo je bilo jasno ponovno utvrđeno u nedavnim dokumentima Magisterijuma.”

Kako piše konzervativni apologeta Jimmy Akin: Neka bude jasno, barem u ovoj stvari, da su tzv. tradicionalisti i skupina Katolički Odgovori složni.

Među nedavnim dokumentima Magisterijuma o ovoj temi Generalni Dekret koji se odnosi na prekršaj pokušaja ređenja žena, koji je propisan od Kongregacije za Nauk Vjere 2007 god., kaže u dijelu: “Oboje, i onaj koji pokušava udijeliti Sveti Red ženi i žena koja pokušava primiti Sveti Red, navlači na sebe ekskomunikaciju unaprijed izrečenu, rezerviranu Apostolskom Stolicom.”

“Excommunication latae sententiae” jednostavno znači da su okrivljene strane ekskomunicirane “od onog časa kada se prekršaj počini i po razumijevanju samog prekršaja (eo ipso) bez intervencije bilo kojeg crkvenog suca.” (cf Catholic Encyclopedia)

Razmislimo:

Što ako papa pokuša uvesti ređenje žena u Crkvu; donoseći dekret da se od sada to smatra valjanim?

Dok smo pisali, ovaj hipotetički scenario ne izgleda više tako nezamisliv. Bilo kako bilo, što da ste upitani ovo pitanje prije pet godina.

Kako bi ste tada odgovorili?

Doista … stanite na trenutak i razmislite o tome.

Doista smo i imali ovakve razgovore sa brojnim Katoličkim prijateljima; i prije Franjine vlade užasa i sada.

Općenito govoreći, tri zanimljive misli se rađaju iz tih razgovora, a zaključak je uvijek u biti isti:

  1. Nemoguće! Sveti Duh neće dozvoliti takvu stvar!
  2. Ako se to dogodi, onda ćemo znati bez ikakve dvojbe da je ovaj čovjek anti-papa.
  3. Papa koji pokuša uvesti ređenje žena će automatizmom staviti sebe izvan jedinstva sa Crkvom (i.e. navući će na sebe ekskomunikaciju unaprijed izrečenu (latae sententiae), te povući se od papinstva.

Razlog zašto smo raspravljali o ređenju žena kao hipotetičkom scenariju, nije samo zato što nam je Franjo dao razlog da povjerujemo da je to moguće, nego zato što je to tako očigledno:

Bilo koji “papa” koji bi pokušao dekretom uvesti ređenje žena jednostavno ne može biti papa, i štoviše ne bi smo trebali nikoga da nam to kaže!

Ako povlačimo ovakve zaključke o papi, koji bi mogao uvesti ređenje žena, koja je točno razlika između gore navedenog scenarija i vrlo stvarnog dekreta Franje, kojim izjavljuje da preljub nije smrtni grijeh, da je Božanski Zakon pretežak za neke da ga održavaju, i da Bog zapravo želi da mi ustrajemo u preljubu?

Da li je Crkveno učenje da se sakrament Svetog Reda može dati samo krštenoj muškoj osobi, nekako više nepogrešivo od učenja koja su prekršena u Amoris Laetitae?

Postoji li išta što navodni „papa“ može učiniti kako bi se otkrio kao uljez (i.e.  anti-papa), a da bi to bilo dovoljno jasno dobro formiranim katolicima, čak i bez službenog proglašenja od “nadležnog autoriteta”?

https://akacatholic.com/female-ordination-impossible-you-say/

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *