Samo će hrabri i odvažni među vama, koji Me najviše ljube, voditi Moju Vojsku prema Spasenju

Knjiga Istine, 28. veljače 2013.

Moja predraga kćeri, ovi dani, koji su gotovo nad vama, donose sa sobom užasnu tamu i očaj, kakvog nikada niste doživjeli u svojim životima.

Ta tama će biti tama duha i uzrokovati će ju praznina onih duša koje slijede Antikrista i lažnog proroka. Duševnu bol, koju će oni nanijeti kršćanima koji će odbiti slušati krivovjerje, biti će teška za podnijeti.

Ovo vam govorim samo zbog toga, kako biste u svojim srcima znali da će bol odbacivanja koju ćete osjećati biti patnja u Moje Ime, jer održavate Moju Svetu Riječ.

Nikada ne smijete ispitivati ogromne zahtjeve koji će od vas biti traženi ili gubiti pouzdanje, jer Ja, vaš Kralj, imam Moć da osiguram da se s tim možete nositi. Niti smijete ikada sumnjati da je ova Vojska Ostatka, čiji ćete dio sada postati kako bi ostali vjerni Meni, Isusu Kristu, naviještena.

Ne slušajte one koji će vam pokušati reći da ne smijete vjerovati u ove Moje Svete Poruke svijetu, jer oni su zavedeni. Morate moliti za one koji neće imati snage ili duh razlikovanja i koji će odabrati krivi odvojak na putu. Mnogi koji će slijediti lažnog proroka, pokušati će vas odvući istim putem.

Brat će se boriti protiv brata i sestre, otac protiv sina, majka protiv kćeri – svi u svojoj težnji da slijede Istinu, ali mnogi neće uspjeti uvidjeti pogreške učenja lažnog proroka i biti će Mi izgubljeni.

Samo će hrabri i odvažni među vama, koji Me najviše ljube, voditi Moju Vojsku prema Spasenju. Oni će, pod Mojim Vodstvom, dovesti sa sobom milijarde duša u sigurnost. Zbog toga nikada ne smijete odustati.

Vaš Isus

Samo će hrabri i odvažni među vama, koji Me najviše ljube, voditi Moju Vojsku prema Spasenju

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *