Šezdeset dvojica učenjaka ispravili papu Franju jer ‘propagira hereze’

Izražavajući “duboku tugu” i “sinovsku odanost”, katolički svećenici i laici učenjaci iz cijelog svijeta izdali su ono što oni nazivaju “sinovskom korekcijom” papi Franji zbog “propagiranja hereza”.

Sinovska korekcija, u obliku pisma od 25 stranica, nosi potpise šezdeset dvojice katoličkih akademika, istraživača i znanstvenika na različitim područjima iz dvadeset zemalja. Oni tvrde da je papa Franjo podržavao heretične stavove o braku, moralnom životu i Euharistiji koji uzrokuju mnoštvo “krivovjerja i drugih grešaka” koje se šire diljem Katoličke Crkve.

Ispravka je dostavljena papi u njegovoj kući u Svetoj Marti 11. kolovoza 2017. godine. Nikakve slične akcije nisu se dogodile u Katoličkoj Crkvi još od srednjeg vijeka kada je papa Ivan XXII. bio upozoren na pogreške koje je kasnije opozvao na svojoj smrtnoj postelji.

“S dubokom tugom, no potaknuti vjernošću našem Gospodinu Isusu Kristu, ljubavlju prema Crkvi i papinstvu, i uz punu odanost prema Vama, moramo se pozabaviti ispravljanjem Vaše Svetosti zbog propagiranja krivovjerja koja su izvršena apostolskom pobudnicom Amoris laetitia i drugim riječima, djelima i propustima Vaše Svetosti”, potpisnici pišu u pismu.

“Kao podanici nemamo pravo izdati Vašoj Svetosti onaj oblik ispravke kojim nadređeni prisiljavaju one koji su im podložni prijetnjom ili kaznom”, navode.

“Ovo ispravljanje izdajemo, radije, da zaštitimo svoje kolege katolike, kao i one izvan Crkve, kojima se ključ znanja ne smije oduzeti, nadajući se da ćemo spriječiti daljnje širenje doktrina koje teže obeščašćivanju svih Sakramenta i subverziji Božjeg zakona”, dodaju.

Potpisnici s poštovanjem inzistiraju da papa Franjo osudi krivovjerje koje je “izravno ili neizravno podržavao” i da u njenoj cjelovitosti podučava istinu Katoličke Vjere.

Kažu da oni “ne donose sud” o Papinoj krivnji u propagiranju ovih sedam krivovjerja koje navode. Dodaju da nije njihov zadatak “suditi je li grijeh hereze počinjen”, pri čemu osoba “napušta vjeru sumnjom ili negiranjem neke objavljene istine s punim izborom volje”.

Pismo je objavljeno danas, šest tjedana nakon što potpisnici nisu primili nikakav odgovor od pape.

Dužnost ispravljanja

Šezdeset dvojica  svećeničkih i laičkih učenjaka objašnjavaju da, kao vjernici i prakticirajući katolici, imaju pravo i dužnost izdati takvo ispravljanje Pape “prirodnim zakonom, Kristovim zakonom i zakonom Crkve” i da ispravak ni na koji način ne potkopava Katoličko učenje o papinskoj nepogrešivosti.

Katolička Crkva uči da je Papa nepogrešiv (nesposoban za pogrešku posebnim darom Duha Svetoga) kada se zadovolje određeni uvjeti. On naučava nepogrješivo u svojoj redovitoj praksi kada je doktrina dosljedna, stalna i univerzalna u odnosu na ono što je Crkva i što su drugi pape uvijek podučavali. Ili u izvanrednom svojstvu podučava nepogrešivo kada govori “ex cathedra”, to jest kad govori u svojstvu svoje službe apostolskog pastira i učitelja u svrhu definiranja “doktrine vjere ili morala kojeg se treba držati cijela Crkva.” Papa nije nepogrešiv u drugim stvarima, kao što je kada daje intervju ‘s nogu’ ili prezentira svoje osobno razmišljanje o određenoj temi.

“Mi se čvrsto pridržavamo doktrine o papinskoj nepogrešivosti”, potvrdili su potpisnici, dodajući kako prema njihovom mišljenju “niti Amoris Laetitia, niti bilo koja tvrdnja koja je poslužila kako bi se propagiralo krivovjerje koje ta pobudnica potiče, nisu zaštićeni tim Božanskim jamstvom istine.” Potpisnici smatraju da stav kako pobudnica nije nepogrešivo magisterijsko naučavanje podupiru vodeći crkveni ljudi, poput kardinala Raymonda Burkea.

Potpisnici navode desetak odlomaka iz Amorisa Laetitia za koje kažu da “služe propagiranju sedam heretičkih prijedloga”.

Na popisu je i bilješka 351 u kojoj Franjo piše da oni koji žive u objektivnoj situaciji grijeha mogu primiti “pomoć Sakramenata” da rastu u životu milosti i ljubavi. Mnogi su to tumačili na način da građanski razvedeni i ponovno vjenčani katolici koji žive u preljubu mogu primiti Svetu Pričest, a papa je podržao smjernice koje to dopuštaju. Na popisu je također i tekst koji se odnosi na parove koji žive u preljubu koji, piše papa, smatraju njihovu situaciju kao “ono što Bog traži od njih”, unatoč tome što se ne slaže s “objektivnim idealom”.

Učenjaci kažu da ti dijelovi, zajedno s brojnim “riječima, djelima i propustima” pape “služe propagiranju hereza u Crkvi”.

Prema riječima potpisnika, “riječi, djela i propusti” pape Franje koji promiču herezu uključuju:

 • Odbijanje odgovoriti na dubiu (pet da ili ne pitanja), koju su poslali četvorica kardinala (od kojih su dva sada pokojni) tražeći od njega da potvrditi da Amoris Laetitia ne ukida pet učenja Katoličke Vjere.
 • Intervencija silom na sinodi o obitelji 2015. godine, kada je inzistirao na stavljanju u preliminarno izvješće prijedloga (koji nije dobio dovoljno glasova) kako bi se omogućila Pričest za preljubnike i prijedloga da svećenici trebaju naglasiti “pozitivne aspekte” stilova života koje Crkva smatra ozbiljno grešnim, uključujući i civilni ponovni brak nakon razvoda te predbračni zajednički život.
 • Odobravanjem tumačenja pobudnice od strane bečkog kardinala Christopha Schönborna, kojim se omogućuje da se Sveta Pričest dade preljubnicima.
 • Potvrđujući izjavu biskupa iz regije Buenos Airesa koji su dopustili da se Pričest daje preljubnicima, uz izjavu da “nema drugih tumačenja”.
 • Imenovanjem na položaj utjecaja unutar Crkve ljudi koji izražavaju javno neslaganje s Katoličkim učenjem o Sakramentima, uključujući nadbiskupa Vincenza Pagliu i kardinala Kevina Farrella.
 • Dozvoljavanjem da pod njegovim autoritetom budu izdane smjernice za rimsku dijecezu koje dopuštaju preljubnicima da prime Pričest pod određenim okolnostima.
 • Ostavljanjem neispravljenom objave u L’Osservatore Romano, službenom glasilu Svete Stolice, tumačenja Amoris Laetitia od strane malteških biskupa koji omogućuju Pričest za preljubnike

Sedam krivovjerja

Katolički svećenički i laički učenjaci navode popis od sedam “lažnih i heretičkih prijedloga” koje je kažu papa Franjo “izravno ili neizravno” podržao svojim “riječima, djelima i propustima”.

Ovih sedam prijedloga, navedenih u nastavku sažeci su pozicija koje pripisuju papi Franji i smatraju heretičnim.

 1. Pravedna osoba nema snage Božjom Milošću provesti objektivne zahtjeve Božanskog Zakona, kao da je bilo koja Božja Zapovijed nemoguća za pravedne; ili što znači da Božja Milost, kada stvara opravdanje u pojedincu, ne proizvodi uvijek i po svojoj prirodi obraćenje od svih teških grijeha ili nije dovoljna za obraćenje od svih ozbiljnih grijeha.
 2. Kršćani koji su dobili civilni razvod od svoga bračnoga druga s kojim su valjano vjenčani i sklopili civilni brak s nekom drugom osobom za vrijeme života supružnika koji žive more uxorio (kao muž i žena) sa svojim civlinim partnerom i koji odluče ostati u tom stanju s punim znanjem prirode njihovog čina i punim pristankom volje za taj čin nisu nužno u stanju smrtnoga grijeha i mogu primiti posvećujuću milost i rasti u ljubavi.
 3. Kršćanski vjernik može imati punu spoznaju Božanskog Zakona i dobrovoljno izabrati prekršiti ga u ozbiljnoj stvari, ali ne će biti u stanju smrtnog grijeha kao posljedica ovog čina.
 4. Osoba može, dok se pokorava Božanskoj zabrani, griješiti protiv Boga tim istim činom poslušnosti.
 5. Savjest može istinski i pravedno suditi da seksualni čini između osoba koje su ugovorile civilni brak jedni s drugima, iako su jedno ili oboje od njih sakramentalno vjenčani drugom osobom, mogu ponekad biti moralno ispravni ili poticani ili naređeni od strane Boga.
 6. Moralna načela i moralne istine sadržane u Božanskoj objavi i u prirodnom zakonu ne uključuju negativne zabrane koje apsolutno zabranjuju određene vrste djelovanja, budući da su uvijek ozbiljno nezakonite zbog njihovog cilja.
 7. Naš Gospodin Isus Krist želi da Crkva napusti svoju trajnu disciplinu nedozvoljavanja Euharistije za razvedene i ponovno vjenčane i odbijanja oprosta razvedenim i ponovno vjenčanim koji ne izražavaju kajanje zbog svojeg životnog stanja i čvrstu nakanu obraćenja s obzirom na to.

 

Klerici i učenjaci tvrde da su ti “prijedlozi u suprotnosti s istinama koje su Božanski objavljene i da Katolici moraju vjerovati s pristankom Božanske Vjere”.

Dodaju da je “neophodno” da takva krivovjerja “osude crkvene vlasti”, zbog “velike i neposredne opasnosti” koju nanose dušama.

Kao što je jedan od potpisnika objasnio za LifeSiteNews, sveti Toma Akvinski naučavao je da vjerni katolici imaju dužnost ispraviti greške prelata. Naveo je sljedeći odlomak iz poznatog teološkog djela ovoga sveca, Summa Theologiae:

Ako je vjera bila ugrožena, podanik bi trebao čak i javno opovrgnuti njegovog prelata. Tako je Pavao, koji je bio Petrov podanik, javno ga ukorio zbog neposredne opasnosti od skandala u pogledu vjere i, kao što Augustin kaže o poslanici Galaćanima 2,11, Petar je dao primjer nadređenima, da ukoliko se u bilo kojem trenutku odvoje od pravoga puta, ne bi trebali prezirati što ih njihovi podanici opovrgavaju.

Potpisnici zaključuju pismo, pišući: “U ovom kritičnom trenu okrećemo se cathedra veritatis [stolici istine], Rimskoj Crkvi, koja po Božjem Zakonu ima nadmoć nad svim crkvama i od čija smo i namjeravamo uvijek ostati vjerna djeca i s poštivanjem inzistiramo na tome da Vaša Svetost javno odbaci ove prijedloge i tako ostvaruje mandat kojeg je Gospodin naš Isus Krist dao Svetom Petru i preko njega svim njegovim nasljednicima do kraja svijeta: ‘A Ja sam se molio za tebe, da vjera tvoja ne popusti. Zato podupri i utvrdi jednoć braću svoju!'”

Podržite sinovsku korekciju pape Franje zbog “propagiranja hereza”. Potpišite peticiju!

https://lifepetitions.com/petition/petition-support-the-filial-correction-of-pope-francis-for-propagating-heresies

Jedno od značajnih imena na popisu potpisnika je biskup Bernard Fellay, nadređeni general tradicionalističkog društva Sv. Pia X (SSPX). Potpisao je pismo nakon što je već odneseno Papi. Ostaje da se vidi kako će Fellayovo slaganje sa sadržajem sinovske korekcije utjecati na nedavne napore pape Franje da SSPX legalno integrira u Katoličku Crkvu.

Znakovi vremena

Sinovska korekcija dolazi nakon što je Papa više od godinu dana izbjegavao dijalog i vjerne katolike koji su mu se izravno obratili s ozbiljnim zabrinutostima o tome kako on upravlja Petrovom Barkom, Crkvom. Papi su poslana pisma, molbe, video poruke i službena pitanja (dubie), ali sve to nema koristi. Značajni datumi pokušaja dijaloga s papom su:

 • rujna 2015. – 791.000 katolika (uključujući 8 kardinala, više od 200 biskupa i brojnih svećenika, redovnika i laičkih vjernika, koji predstavljaju 62 organizacije koje promiču prava obitelji) uputilo je peticiju papi Franji da okonča “široku konfuziju koja proizlazi iz mogućnosti da je otvorena povreda unutar Crkve kojom bi se prihvatio preljub … i kojom bi se gotovo prihvatile homoseksualne unije”.
 • srpnja 2016. – 16 međunarodnih udruga za prava na život i obitelj molili su papu da “nedvosmisleno predstavlja istinu Katoličke Vjere, kako bi se zaustavila doktrinarna zbunjenosti, vratila jasnoća i kako bi bio Sveti Otac kojeg katolici trebaju”.
 • srpnja 2016. – 45 katoličkih znanstvenika podnose pismo kardinalima i istočnim patrijarsima Crkve tražeći da upute peticiju Papi kako bi “odbio listu pogrešnih prijedloga” koji se mogu izvući iz Amoris Laetitia.
 • rujna 2016. – četiri kardinala (od kojih su dvojica sada pokojni) podnijeli su Papi pet da ili ne pitanja (dubia) pitajući da li je pobudnica u skladu s višegodišnjim Katoličkim naukom o moralnom životu. Pitanja nikada nisu odgovorena.
 • siječnja 2017. – Tri istočnoeuropska biskupa pokrenuli su “duhovni križarski rat”, pozivajući Papu da “na nedvosmislen način ukine” pastoralne smjernice koje proizlaze iz Amorisa Laetitia koje dopuštaju preljubnicima primitak Svete Pričesti.
 • travnja 2017. – četiri dubia kardinala neuspješno su zatražili od Pape privatnu audijenciju kako bi raspravili o “zbunjenosti i dezorijentaciji” unutar Crkve nakon objavljivanja Amoris Laetitia.

Sinovska korekcija koja dolazi kao “formalna ispravka” Pape od strane kardinala mogla biti vrlo skora.

Kardinal Raymond Burke, jedan od dubia kardinala, rekao je za The Wanderer prošlog mjeseca da bi ova “formalna korekcija” uključila jasno predstavljanje Crkvenog učenja o točkama o kojima je riječ, uz ono što Papa zapravo govori o tim točkama. “Ako postoji kontradikcija, Rimski je svećenik pozvan na usklađivanje vlastitog učenja u poslušnosti Kristu i Učiteljstvu Crkve”, kazao je.

“To se čini vrlo jednostavno formalnom izjavom na koju će Sveti Otac morati odgovoriti”, kazao je.

Burke je rekao kako su on i ostali trojica kardinala – Walter Brandmuller, Joachim Meisner i Carlo Caffarra (od koji su sada posljednja dvojica preminuli) izdali dubiu kako bi [papi Franji] pružili priliku da iznese nepromjenjivi Crkveni Nauk.”

“Papa Franjo je izabrao da ne odgovara na pet sumnji, pa je sada jednostavno potrebno da kažemo što Crkva podučava o braku, obitelji, djelima koja su zapravo zlo i tako dalje “, objasnio je.” To su točke koje nisu jasne u trenutnim učenjima rimskoga pape; stoga ova situacija mora biti ispravljena. Korekcija će se tada usmjeriti uglavnom na te doktrinarne točke.

“U ovotjednom intervjuu za Australia’s Catholic Outlook, Burke je rekao da je potreba za odgovorom na dubiu hitna zbog “zla koje su dušama nanijeli zbunjenost i pogreška”.

“Hitnost me jako pritišće”, rekao je.

Sinovska korekcija i njeni potpisnici, zajedno sa sažetkom izjave i priopćenjem za tisak, mogu se pogledati na www.correctiofilialis.org.

https://www.lifesitenews.com/news/breaking-62-scholars-correct-pope-francis-for-propagating-heresies

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *