Sorondo je izokrenuo učenje Svetog Tome Akvinskog

Rim, 15. 03. 2017. Biskup zadužen od Pape Franje da vodi Vatikansku organizaciju za promicanje znanosti je izokrenuo naglavačke moralni princip „duplog efekta“ Svetog Tome Akvinskog. Biskup je izjavio u intervjuu da to znači da ako je pozitivni efekt djelovanja veći od negativnog efekta, da onda to možeš učiniti.

Ovakva interpretacija može biti ključ za razumijevanje zašto je pozvao neprijatelje Crkve na konferenciju kojoj je on predsjedao, koji otvoreno zagovaraju kontracepciju, pobačaj i prisilnu populacijsku kontrolu, zla koja je osudila Crkva.

Biskup Marcelo Sanchez Sorondo je komentirao u kontekstu branjenja konferencije na kojoj su pro-kontracepcijski i pro-abortus populacijski kontrolori govorili kako spasiti svijet od ljudi.

Tijekom intervjua sa Jan Bentz za LifeSiteNews Sorondo je minimalizirao značenje što su pro-abortus populacijski kontrolori kao Paul Erlich ( koji čak podupire prisilni abortus) i John Bongaarts govorili na konferenciji.

Branio je odabir pozvanih, govoreći da papinska Akademija  sluša sve glasove i mora razgovarati sa svima. „Akademija mora slušati sve glasove. Naši akademici nisu Katolici. Predsjednik nije Katolik.“ ( Kritičari su naglasili da na konferenciji nije uopće bio govornik nitko od vjernih Katolika.)

Sorondo je posebno branio to što je pozvao Erlicha izjavljujući: „ On je stručnjak u ovim stvarima. Zato smo ga pozvali, jer je stručnjak u ovome. Napisao je mnogo knjiga o ovome, zato je stručnjak“

Kada je zapitan zašto je Akademija pozvala neprijatelje Crkve koji šire viziju ljudske osobe i svijeta koja je u suprotnosti s katoličkim učenjima, Sorondo je postao razdražljiv. Umjesto odgovora na pitanje, pokušao je omalovažiti sugovornikov racionalni kapacitet, postavljajući svoje pitanje.

Life Site: Erlich je pisao o svojoj agendi, da hoće sterilizaciju kako bi smanjio populaciju.

Sorondo: Morate promijeniti vaše kriterije, ako želite napredovati u životu. Morate imati dijalog sa svim kulturama svijeta, kako kaže Papa. (…) I mi smo postigli sporazume koji su vrlo važni. Naši roditelji su htjeli braniti ljudsku slobodu, ljudski život, i mir protiv novih oblika ropstva. I zahvaljujući pozivanju ljudi koje vi ( ljudi koji se bore za život i obitelj ), ne želite da ih pozivamo –  primjerice Ban Ki-Moon, Geoffrey Sachs – mi smo postigli što oni koji brane obitelj uvijek govore, a nikada uopće ne postižu.

Mi smo s druge strane postigli u novim Ciljevima za održivi razvoj, postigli smo točku 8,6 ( ustvari je točka 8.7 ), kako bi se iskorijenile nove forme ropstva. I to je više važno za obitelji, nego sve stvari koje vi činite.

Razumijete?

Life Site: Ok, ok.

Sorondo: Vi ovo morate shvatiti. Važno je da ovo razumijete. Vi ste razumno ljudsko biće i razlog mora doći prije predrasude.

Life Site: Pa, ja imam isto doktorat iz filozofije, pa …

Sorondo: Koje filozofije?

Life Site: Sveti Toma…

Sorondo: Pa sa razlogom je Sveti Toma govorio o principu „ duplog efekta“. Kako glasi?

Life Site: To je kad određeno djelo ima efekt koji onaj koji djeluje nije namjeravao, tada ovaj (drugi) efekt, na primjer, ne pada pod moralnu osudu.

Sorondo: Pa to je izrečeno na kompliciraniji način. Lakše je reći da ako djelo ima dva efekta, i ako je pozitivni efekt veći od negativnog, onda to djelo treba izvršiti.

Life Site: Ne to nije princip duplog efekta.

Sorondo: „Onda vi niste razumjeli princip duplog efekta. Trebate formirati vaš um. I morate razumjeti bolje Svetog Tomu.“ Zaključio je Sorondo.

Etička formula duplog efekta, koja se pripisuje Svetom Tomi Akvinskom, omogućuje razvoj moralne dimenzije djelovanja koje ima dva efekta, jedno dobro i jedno zlo, kako bi se proizveo dobar učinak sa moralnom sigurnošću, čak i ako ima nenamjernu posljedicu. Na ovaj način, prema Tomi, ubijanje u samoobrani je moralno opravdano.

Katolička moralna filozofija je ustanovila posebne smjernice kada se koristi princip duplog efekta, uključujući: da namjera djelovanja mora biti u sebi dobra, a da zao efekt koji može proizaći ne smije biti namjeran.

Sorondovo razmijevanje principa duplog efekta se odnosi na davanja vođenja konferencije u ruke ljudima koji su advokati kontracepcije i abortusa.

Da li je moguće da katolički biskup u Vatikanu nastoji gurati Crkvu u smjeru prihvaćanja kontracepcije, ili čak razvodniti Njena učenja protiv abortusa, zbog takozvanog „većeg dobra“ očuvanja Zemlje?

https://www.lifesitenews.com/opinion/vatican-bishop-who-advises-francis-just-provided-the-key-to-understanding-w

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *