Tko je Papa – Petar je Papa

Od naše suradnice iz Italije stižu sviježe vijesti o aktivnostima svećenika don Minutelle, kojemu su se pridružili i drugi svećenici, a kojega hijerarhija proganja, do te mjere da sada vjernike koji ga prate, naziva šizmaticima i prijeti im izopćenjem:

 

Prije par dana ponovno je došao pokraj Rima svećenik don Minutella i otišla sam na ovaj susret sa obitelji. On putuje po Italiji i drži ketekeze i predavanja ponajviše o situaciji u Crkvi i o tkz. papi Franji.

 

To su izvanredno duhovno jake kateheze i slušamo ih žudno i žedno. Kad govori don Minutella, svih zapali i oganj Božji se rasplamsa u srcima. Atmosfera postane upravo vatrena. Tu je bilo mnogo razmatranja o Svetoj Misnoj Žrtvi, o heretiku Franji, masoneriji u Crkvi, o otpadništvu od Božanskog Učiteljstva i od Duha Istine, od Svetog Evanđelja; govorio je o modernizmu koje je otrovalo Crkvu…i upravo o sadašnjem stanju grozote pustoši.

 

Npr: zanimljivo je kad je ovo rekao: promjene koje su unesene kod Svete Misne Žrtve su odavno narušile pravu i čistu vjeru naroda i same Crkve.

 

Riječi su izmijenjene kod Pretvorbe već od kada je ukinuta Sveta Misna Žrtva na latinskom i prešlo se od Vetus Ordo na Novus Ordo.

Kada se prevađalo od latinskog na sve jezike, automatski je došlo i do promjena izvornih riječi tako da danas imamo drugačije i različite izraze. Samo je latinski jezik bio oficialni jezik Crkve i Svete Liturgije i tu nije bilo nikakvih noviteta kao npr: na Posljednjoj Večeri Isus nije rekao – za sve – nego za mnoge ( ovo je promijenjeno od postkoncilskih modernih “otaca” vjere i to je ogromna razlika i prevara; zatim da Krv Kristova se ne prolijeva (što svatko može nešto proliti i nehotice), nego EFFUSIONE ( izlijeva…).

Krist izlijeva Svoju Krv na oproštenje grijeha…Kad se dobro zamislimo, ima tu razlike, to je uočljivo.

Don Minutella dalje napominje da se te promjene umnožavaju sve više i moguće je da dođe do onog definitivnog ukinuća svakidašnje Svete Misne Žrtve, ukinuće Svete Mise kao Žrtve kada neće više biti validna.

O tome nam pišu Sveti proroci već u Svetom Pismu i sam Krist Isus u Svetom Evanđelju.

Međutim sada bih htjela nešto napomenuti što je bitno važno i o čemu se moramo dobro preispitati zbog čeka i sve ovo pišem. Naime, don Minutella je govorio osim o riječima pri Pretvorbi također nešto vrlo važno, a to je molitva kada svećenik zaziva papu Franju: u Italiji se moli – u jedinstvu sa papom Franjom…u Hrvatskoj – u ljubavi itd.

Govori don Minutella: kako nam može biti vrijedna sadašnja Sveta Misna Žrtva od kada je Franjo došao na vlast kao papa, koji i nije pravi papa, nego heretik, mason i otpadnik.

I tada kad svećenik na Svetoj Misi zaziva i uvodi svih nas da budemo u jedinstvu i ljubavi sa papom Franjom, zaziva naime jedno lažno i bogohulno jedinstvo i ljubav sa heretikom i masonom, otpadnikom od Božje riječi i istine.

Koliko vrijedi ta Sveta Misa koja nas uvodi u jedinstvo sa heretikom i lažnim prorokom? 

Sada se zamislimo! Don Minutella kaže da je već naveliko osakaćena takva Sveta Misa. Pitanje, koliko vrijedi. Zato on spominje na Svetoj Misnoj Žrtvi jedinstvo i ljubav samo sa papom Benediktom, nikada sa Franjom.

Također nam je nadodao da se mnogi Lefebreanci, svećenici Bratstva Pia X. mole u jedinstvu sa papom Benediktom, a ne sa Franjom.

 

Komentar: Misa je Žrtva Isusa Krista i kao takva vrijedi dok Crkva takvu vjeru ispovijeda.

 

 

Što se tiče mene admina ove stranice, ja u trenutku spominjanja imena lažnog proroka, uvijek kažem „sa Papom Petrom“ i to je istina, jer znamo da sada, nakon ostavke Pape Benedikta, Papa Petar Prvi i Posljednji upravlja Jednom Svetom Katoličkom i Apostolskom Crkvom.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *