U svijetlu Malte: Dodatna pitanja o poziciji Kardinala Mullera

Tijekom vikenda, a posebno nakon burnih novih javnih liberalnih smjernica od biskupa Malte, vezano uz Pričest za rastavljene i ponovno civilno vjenčane katolike, sve se više pitanja postavlja o Kardinalu Mulleru zbog njegovog nedavnog i eksplicitnog prihvaćanja papinog dokumenta Amoris Laetitiae. Jer, Kardinal je nazvao tu Apostolsku Ekshortaciju i doktrinalno jasnom i bez opasnosti za vjeru.

Ali najmanje dva glasa se suprotstavljaju ovoj tvrdnji, jedan iz Njemačke, a drugi iz Sjedinjenih Država.

  1. siječnja ove god. Mathias von Gersdorf, njemački autor i kolumnist napisao je: „Niti tjedan dana nije prošlo od otvorenog kritiziranja Dubie od strane Kardinala Mullera u kojoj on brani jasnoću Amoris Laetitiae i njenu bezopasnost za vjeru, a biskupi Malte objavljuju smjernice koje potpuno pobijaju Mullerovu izjavu u ovoj stvari! Jer biskupi Malte interpretiraju Amoris Letitia na posebno liberalan način: Ako rastavljeni i ponovno vjenčani katolik misli da je u miru sa Bogom, onda on može primiti Svetu Pričest. Stoga ne samo da rastavljeni i ponovno vjenčani mogu primati na Sv. Pričest nego se istovremeno subjektivna savjest svakoga od njih navodi kao presudni autoritet kod odluke o tome! Postoji li ikakva razlika u odnosu na protestantizam? Inicijativa sa Malte pokazuje kako zapravo malo utjecaja ima Kardinal Muller jer on je uvijek držao da Amoris Laetitiu treba interpretirati kroz tradiciju, a posebno prema jasnim pravilima Familiaris Consortio – pape Ivana Pavla II, koja zabranjuju Pričest rastavljenih i ponovno vjenčanih katolika, ako ne žive u stalnoj suzdržljivosti tj. kao brat i sestra. Smjernice sa Malte ukazuju da papa Franjo nema problem sa prihvaćanjem rastavljenih i ponovno vjenčanih na Svetu Pričest, dapače, čini se da ga ne zabrinjava niti to što u različitim župama postoje različite smjernice, a to znači da tradicionalna moralna učenja o seksualnosti nisu više univerzalna. Stoga da li mi možemo još govoriti o jedinstvenoj Crkvi?

U sličnom tonu kanonski odvjetnik Dr. Edward Peters donosi važnu činjenicu da objavom smjernica sa Malte u Vatikanskom listu LOsservatore Romano, papa daje dopuštenje novim učenjima o rastavljenim i ponovno vjenčanim katolicima.

Ipak Kardinal Muller je više puta naglasio, ( čak i u svojoj knjizi o nadi, koja će biti objavljena na proljeće 2017godine), nerazrješivost sakramenta ženidbe ponavljajući do u detalje učenja iz Familiaris Consortio, te inzistirajući na njima u svezi rastavljenih i ponovno vjenčanih. Ali dok se god on kao prefekt Kongregacije za Nauk Vjere, ne bude javno suprotstavio ovim svećenicima pa i papi, koji sada mijenjaju tradicionalni nauk Crkve, njegove dobre namjere neće imati ploda!

 

In Light of Malta: Further Questions on the Müller Position

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *