Uskrs je vrijeme kada se prikladno promišlja o Mojoj Smrti na Križu

Knjiga Istine, 6. travnja 2012.

Moja predraga kćeri, koliko Me tješiš u Mome vremenu tuge. Koliko Mi daješ ljubavi i utjehe koje toliko želim od duša. Oh, kada bi se sve duše sjedinile i ispreplele svoja srca sa Mojim, Sveta Božja Obitelj bi bila potpuna. Tek kada sve duše budu spašene biti će ispunjena Božja Volja Moga Oca.

Uskrs je vrijeme kada se prikladno promišlja o Mojoj Smrti na Križu, a Moje Uskrsnuće od mrtvih potpuno je priznato zbog slobode koju donosi čovječanstvu.

Moje Uskrsnuće znači da svi vi koji Me ljubite i proglašavate Moju Svetu Riječ također možete uskrsnuti od mrtvih.

Svi oni koji su umrli u stanju milosti i imaju milost kod Moga Oca također će u slavi uskrsnuti od mrtvih na dan kada Ja dođem suditi.

Pridružiti će se onima koji su živi ne samo u tijelu, već i u Duhu Gospodnjem i biti će nagrađeni Vječnim Životom.

Mnogi ljudi ne shvaćaju Moje Obećanje.

Svi oni čija su imena sadržana u Knjizi Života uskrsnuti će tijelom, duhom i dušom, slobodni od tjelesne pokvarenosti i u potpunom sjedinjenju sa Mnom.

Svi oni odabrani će živjeti u skladu sa Božjom Voljom Moga Oca.

Živjeti ćete u ljubavi, miru i skladu tijekom Moje Veličanstvene Vladavine na

Zemlji tisuću godina.

Pridružiti ćete se u slavi sa prvim uskrsnućem mrtvih. Te duše uključuju vašu ljubljenu obitelj i prijatelje koji će se smatrati dostojnima da uđu u Moj Novi Raj na Zemlji.

To je život kojega morate svi tražiti. Neka ne bude sumnje.

One jadne duše, koje ne mogu prihvatiti Istinu Moga Postojanja ili Moje obećanje da sudim živima i mrtvima, čupati će kosu kada se suoče sa užasnom sudbinom koja ih čeka kada Istina bude otkrivena.

I vjernici moraju biti jako oprezni.

Mnogi od vas koji Me ne ljubite dovoljno ili Me uzimate zdravo za gotovo, činite pogrešku vjerujući da Moje Milosrđe zanemaruje grijehe tamo gdje kajanje ne postoji.

Moje Milosrđe je obilno, Ja želim obasuti milostima svakoga grješnika. Ali postoje oni, koji su samozadovoljni lažnom pretpostavkom, da je njihovo znanje Mojih Učenja dovoljno da ih spasi.

Ravnodušni su prema Mojoj Ljubavi. Nedostaje im nježno srce, imaju malo poniznosti u svojim srcima i vjeruju da određeni grijesi nisu vrijedni kajanja.

Takvo razmišljanje je opasno i služi samo da još više otkloni takve duše od Mene.

Ni najmanji grijeh se ne može zanemariti. Odrješenje može biti dano samo kada se pokajete. Možete se pokajati samo ako ste slobodni od oholosti i ponizni u srcu.

Radujte se Moja djeco ovoga Uskrsa. Baš kao što vam je Moja Smrt na Križu dala Dar Spasenja, tako će vam Moje Uskrsnuće od mrtvih dati Vječni Život, koji je tako dugo planirao Moj Vječni Otac.

Još se imate mnogo čemu radovati. Jer Vječni Život vama obećan znači upravo to. Vječni Život u duhu, duši i tijelu.

Važno je da težite za tim Novim Životom i da pripremite svoje duše.

Sotona i njegovi demoni će učiniti sve kako bi vas uvjerili da Vječni Život u Mome Novome Raju ne postoji. Da je Moj Drugi Dolazak laž.

Svećenici, članovi klera i odani kršćani će biti glavna meta.

Molite, molite, molite da vas Moj Vječni Otac zaštiti Mojom Predragocjenom Krvlju, kako nitko od vas ne bi odlutao od Istine.

Vaš ljubljeni Isus Krist

Otkupitelj čovječanstva

Uskrs je vrijeme kada se prikladno promišlja o Mojoj Smrti na Križu

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *